Venujeme sa tu psychickému prieniku do organického mikrosveta buniek ľudského tela následne s prienikom do anorganického sveta atómov. Ide o kontrolovaný psychický prienik cez stále menšie štruktúry vo vnútri buniek: bunkové blany, orgániky v bunkách, bunkové a mitochondriálne jadrá, chromozómy, génové reťazce a nakoniec atómy prvkov.

Klasicky ľudia prenikali v histórii dovnútra buniek na základe poškodenia nervových zakončení v tele. Nervové zakončenia a ich ochranné puzdro sa poškodí a rozstrapká sa. Čo vyvolá niečo ako iskrenie a to vytvára priestor na určitý druh kmitania a vibrácie. Psychika takéhoto človeka potom nevedome preniká dovnútra buniek. V dávnejších dobách takýchto poškodení bolo pomenej. Neustále zvyšujúce sa množstvo techniky a zvlášť slaboprúdovej poškodzuje nervové zakončenia vo väčšom počte. A tak pribúda jedincov, ktorí patologicky prenikajú psychicky dovnútra buniek.

Ezoterik tento proces veštecky pozoruje. Neželá si ho, pretože tieto poškodenia, keď sa používajú nevedome, znásobujú chorobnosť v organizme. Ezoterici hľadajú systém náhrady tohto patologického stavu a nahradzujú ho systémom vibrácií na membránach svojho tela. Je to nepatologická náhrada uchovávajúca možnosť psychicky prenikať do bunkových štruktúr. Tieto veľmi presne opisuje bunková histológia a bunková genetika.

Ezoterik môže rozrezonovať membránky v hlasivkách a to spôsobom dýchania, hovorenia a koncentrácie. Prípadne to môže byť aj membrána pobrušnice a pocit určitého strachu a napätia svalov. Rezonancia z týchto membrán dovoľuje ezoterikovi, aby prenikal dovnútra buniek psychicky.

Ezoterik pred používaním membrán prejde základným výcvikom, ktorý sa skladá z počúvania rezonančných nahrávok, ktoré si nájde vo Frekvenčnej hudbe alebo v nahrávkach MP3. Tak isto môže prejsť výcvikom cez psychowalkman. Môže prechádzať výcvikom vytočenia očí. Môže rýchlo švihať prstami rúk a môže prikladať ruky napríklad elektrospotrebiče s motorom. No tento výcvik robí iba určitú dobu a to z dôvodu uchovať si v pamäti určité druhy rezonancií a potom ich preniesť vhodne na membrány svojho tela.

Ezoterik, ktorý chce prenikať do sveta buniek, musí ovládnuť aj 3. ezoterickú cestu cez mozoček, pretože sám sa nevie koncentrovať do tak malých objektov ako bunky. A tak isto sa nevie skoncentrovať do takého množstva objektov ako je počet ľudských buniek v tele ezoterika. A tak ezoterik musí spolupracovať na realizácii 7. ezoterickej cesty s mozočkom. Bez mozočku to nepôjde a mozoček potrebuje ešte k tomu vhodné kombinácie rezonancií na niektorej z membrán ľudského tela. Rezonancia v spolupráci s mozočkom dovoľuje ezoterikovi prenikať psychicky aj do tak malých objektov ako sú bunky v jeho tele.

Ezoterik na ceste psychického prieniku do buniek spoznáva svoje bunky, učí sa ich diagnostikovať a opravovať všetky poškodenia, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú. Ide o preliečenie bunkových orgánikov, chromozómov, génov a štruktúry skladby prvkov. Takéto nápravy sa dejú cez Geriatrickú poradňu, kde sa pudy v črevách prinucujú, aby sa o organizmus starali až na túto úroveň. No ezoterikovi ide hlavne o ezoterickú cestu do organických buniek a tadiaľ kontrolovane do anorganického sveta prvkov a atómov.

Ezoterik prešiel radom zasvätení, kde mu mimozmyslovo boli do mozgu uložené skúsenosti tých, ktorí či už vedome, alebo nevedome prenikali do mikrosveta. Tieto má uložené v neurónoch veľkého mozgu a keď si spomenie na zasvätenie, tak aktivizuje množstvo žiaducich informácií. Časť obrázkov zo zasvätení si nájde v Galérii zasvätení.

Ezoterik môže prejsť aj iným zasvätením a to cez UFO odtlačky. Ide o stav spojenia bunkového a kozmického vedomia a psychické kontaktovanie organického života v kozme, ktorý prenikol hlboko do sveta buniek a sveta atómov. V tomto prípade išlo o techniku zasvätenia cez UFO odtlačok J3E. Tento sa vo vešteckých predstavách javí ako postava človeka s geometrickými kockami po tele alebo priamo v tele. UFO odtlačok tohto druhu je ten najlepší učiteľ a zasväcovateľ do mikrosveta. Môžeme hovoriť, že nastala éra zasvätení priamo cez UFO odtlačky organického života v kozme.

Zasväcované osoby mali pred sebou množstvo obrázkov o bunkách, orgánikov, o bunkových a mitochondriálnych jadrách, o génoch, chromozómoch a atómoch. Všetko pomáha navodiť spoluprácu s UFO odtlačkom pod kontrolou Sašu Puebla. Ide o kombinovanú techniku klasického zasvätenia zo spomienok jedincov, ktorí praktizovali Silva vedomie, prienik do buniek a techniku skúseností organického života v kozme. Všetko cez priamy kontakt s vhodným organickým životom vytárajúcim UFO odtlačok.

Zasväcované osoby nielenže prenikali dovnútra buniek, ale zároveň prenikali do všetkých bunkových blán v tele. Tak isto do všetkých orgánikov, jadier v bunkách, do chromozómov a génov v tele. Teda ezoterik sa usiluje za pomoci mozočku o prienik do všetkých oblastí v tele, ale aj vo všetkých bunkách.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci prenikali do buniek vo vlastnom tele na úroveň bunkovej blany, na úroveň orgánikov, na úroveň blany bunkového jadra a mitochondriálneho jadra, ďalej do chromozómov v týchto jadrách a ich jadierkach. Tak isto na úroveň génov vo vnútri jednotlivých častí chromozómov, ale aj na úroveň prvkov periodickej tabuľky.

Skupina ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do bunkových blán a orgánikov vo svojich bunkách.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
Prenikal do oblasti lymfatického systému.

02. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
Prenikal do oblasti pľúc.

03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
Prenikal do oblasti kostí.

04. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C).
Prenikal do oblasti tukových buniek.

05. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H).
Prenikal do oblasti hladkého svalstva.

06. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E).
Prenikal do orgánov a mechúra.

Skupina ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do chromozómov vo svojich bunkách.

07. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H).
Prenikal do oblasti srdca, žalúdka a lymfatického riečišťa.

08. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
Prenikal do rôznych oblastí vlastného tela, ale nie všade.

09. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
Prenikal do oblasti lymfatického systému.

10. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,F).
Prenikal do rôznych oblastí tela, ale nie všade.

11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,N).
Prenikal do rôznych oblastí, ale nie všade.

12. Z oblasti Stred. Amerika Zemepisná šírka a dĺžka (10,G).
Prenikal do oblasti kostí.

Skupina ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do génov vo svojich bunkách.

13. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
Prenikal do oblasti vlastnej sleziny a pankreasu.

14. Z oblasti Taliansko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,F).
Prenikal do oblasti vlastnej okostice.

15. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
Prenikal do oblasti hrubého čreva.

16. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
Prenikal do oblasti vlastnej kože.

17. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
Prenikal do oblasti pečene.

18. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E).
Prenikal do oblasti srdca.

Skupina ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do prvkov vo svojich bunkách.

19. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
Prenikal veľmi dobre do skoro všetkých oblastí svojho tela.

20. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H).
Prenikal do oblasti vlastných pľúc.

21. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
Prenikal do oblasti vlastných svalov.

22. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
Prenikal do rôznych oblasti vlastného tela.

23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
Prenikal do rôznych oblasti vlastného tela.
24. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
Prenikal do oblasti vlastného tuku.

Skupina ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do atómov vo svojich bunkách.

25. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Prenikal do menších oblastí vlastného tela.

26. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
Prenikal do oblasti srdca.

27. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F).
Prenikal do oblasti vlastnej pečene a žalúdka.

28. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
Prenikal do oblasti čriev a mechúra.

29. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L).
Prenikal do oblasti vlastného tela.

30. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H).
Prenikal do oblasti v kozmu.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár