4. ezoterická cesta sa realizuje cez neuróny miechy, ktoré prechádzajú od stredného mozgu cez chrbticu až po kostrč. Nachádzajú sa aj vo vnútri šedej kôry veľkého mozgu, a tak isto aj v strednom mozgu, mozočku, v brušnom mozgu, gangliách a nesporne aj vo vnútri buniek.

Ezoterik si musí zvyknúť na fakt, že neuróny miechy sú základom všetkých neurónových oblastí a tvoria v nich vždy asi 20 % z celkového obsahu neurónov.

Ezoterik sa naučí koncentrovať do miechových neurónov na základe anatomických predstáv, ktoré v žiadnom prípade netlačí do oblasti výskytu neurónov. Mohlo by sa mu stať, že potom bude koncentráciu cvičiť do svojich predstáv a nie reálne dovnútra neurónov. Takéto cvičenia si nechá pre oblasť reinkarnácie, kde sa výhradne pracuje so spomienkovou bázou a nie do buniek a častí tela. Upozorňujem, že veľa ezoterikov nakoniec všetko cvičí iba v predstave, teda v spomienkach a nie v bunkách tela.

Ezoterik sa koncentruje do oblastí miechy a to rôznymi technikami ako je koncentrácia za pomoci anatomických obrázkov, ďalej je tu koncentrácia v autohypnotickom stave zaspávania. V tomto stave sa chce ezoterik vedome koncentrovať do určitej oblasti výskytu miechových neurónov a bežia mu riadené snové symboly. Potom je tu možnosť sa koncentrovať do miechových neurónov na základe pohybu prstov, celého tela alebo koncentrácia do nervových platničiek vo svaloch s predstavou pohybu. Potom je tu možnosť koncentrácie do miechových neurónov pomocou pocitu bolesti a túto rozvádzať do každej oblasti výskytu miechových neurónov. Potom je možnosť plochého tlaku ruky na telo a prenos tlaku na miechové neuróny a to všade. To už môžeme pomaličky hovoriť o koncentračných mandalách. Pokiaľ si pod ruku dá ezoterik ešte dajaký guľatý predmet, tak tu máme vlastne mandalu. A o mandalách a ich význame sa v joge nemusíme viacej baviť. Ďalej je tu možnosť koncentrácie do miechových neurónov na základe mozočku a vhodnej rezonancie na niektorej membráne v tele ezoterika. Potom do určitej oblasti miechy je možné sa koncentrovať pomocou určitej statickej pozície prstov alebo celého tela, prípadne v predstave určitá pozícia a k tomu koncentrácia do vhodných nervových platničiek vo svaloch tela. Tak isto sú vhodné sexuálne predstavy a vhodný sexuálny pohyb.

Ezoterik má za sebou základné cvičenia, do ktorých sa naplno angažuje, chce ich reálne cvičiť vo svojich neurónoch a vytvoriť v nich pohybové vzorce pre psychické prieniky do rôznych oblastí. Tentokrát to budú čierne diery v kozme. Základom týchto cvičení je zvládnuté kozmické vedomie. Teda ide o koncentráciu do ganglií okolo orgánov tela a tu sa intenzívne ukladajú obrázky čiernej diery našej Galaxie. Zároveň sa ezoterik odpája od magmatických polí zemského jadra. Začína z mozgu vystupovať lúč energie. Ezoterik si dáva pozor, aby išiel reálne do astronomického kozmu a nie do svojho tela, nie do aury, nie do magmatických záznamov o ľuďoch. Ezoterik chce všetko reálne vnímať, pri týchto cvičeniach sa plne angažuje a za žiadnych okolností nechce tento prienik robiť vo svojich spomienkach.

Ezoterik sa usadí psychicky v čiernej diere a z planéty Zem ide do čiernej diery lúč psychickej energie. Tak isto si ezoterik dáva pozor na to, aby rozumne rozložil koncentráciu. Teda 70 % koncentrácie ide na koniec psychického lúča, 10 % koncentrácie ide do predného mozgu, kde bude robiť veštecký výkon, 10 % kontroluje predstavy čiernej diery okolo ganglií a 10 % kontroluje prúdenie magmatických energií do jeho tela. Toto rozloženie koncentrácie treba trvalo udržať.

A odteraz je už všetko jasné. Ezoterik je psychicky v čiernej diere našej Galaxie a želá si prenikať do čiernych dier iných galaxií okolo našej Galaxie. Použije pomôcku a to obrázky asi 2000 galaxií všetkými smermi okolo našej Galaxie. Prenikne reálne do inej čiernej diery, chvíľu tu pobudne a nechá pôsobiť čiernu dieru na neuróny miechy, keď má pocit, že to stačilo, tak sa vracia do čiernej diery našej Galaxie. Takto navštívi čo najviac čiernych dier a privyká všetky neurónové oblasti na systém fungovania čiernych dier. Po každej čiernej diere sa vracia naspäť do čiernej diery v našej Galaxii. Po tomto výlete nasleduje výlet do veľkosti kozmického sektoru 4 000 miliárd svetelných rokov. Všetko sa opakuje. Potom po prestávke nasleduje prenikanie ešte do ďalších oblastí kozmu a to 100 krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A takto sa postupuje ďalej a ďalej. Dostaneme sa na hranice asi 4 biliárd krát 4000 miliárd svetelných rokov a tu kdesi sa celý systém čiernych dier končí a začína úplne iný svet s inými parametrami.

Ezoterik postupne privyká svoje neuróny na psychické prieniky do kozmu a to zatiaľ výhradne cez systém čiernych dier. Ezoterik postupuje systematicky a pozvoľne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.