Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, ako napredujete pri nastavení organizmu k dlhovekosti a výkonnosti (B120). Treba povedať, že sa mimoriadne snažíte a postupne to upravujete v tele až na úroveň prvkov. Tu budete mať určité problémy, pretože to pudy nechcú riešiť, ale pôjde sa cez anjelské sféry. V tukovej oblasti budujete niečo ako náhradu za orgány v tele. Dosiahli ste 10 000 000 užitočných látok a skoro 90% ich nateká do tela. Následne budeme riešiť biochémiu cez biochemický profil. Pokiaľ chcete, aby geriatrické výsledky boli dlhodobé a trvalé, treba liečby tohto typu robiť aj 3 roky neustále.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesta nie sú. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Objavujú sa dva gény na údržbu a opravu, čo je výborné. Prvková úroveň je nedostatočná a pudy to nechcú riešiť. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov sú pudy ochotné riešiť.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesta nie sú. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je ako opustený a poškodený dom. Pudy to nechcú riešiť, ale pôjde sa cez anjelské sféry. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov sú pudy ochotné riešiť.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesta nie sú. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je ako ruina a treba riešiť. Pudy to nechcú riešiť a pôjde sa cez anjelské sféry. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov sú pudy ochotné riešiť.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesta nie sú. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je veľké rumovisko a treba riešiť. Pudy to nechcú riešiť a pôjde sa cez anjelské sféry. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov sú pudy ochotné riešiť.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesta sú na ľavej nohe. Treba ešte dotiahnuť. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je čudesný neštandardný dom a treba riešiť. Pudy to nechcú riešiť a pôjde sa cez anjelské sféry. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov nechcú pudy rieši a pôjde to cez anjelské sféry.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesta nie sú. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je ako opustená stavba. Pudy to chcú riešiť. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov sú pudy ochotné riešiť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Vnímať enormný prísun chemických látok z bieleho tuku, čo je výborné. Dosiahli ste strop tvorby užitočných látok v tele: 10 000 000, čo je výborné. Skoro všetky látky natekajú do tela. Sústrediť sa treba nie na rast týchto látok, ale vybudovanie niečoho ako náhradné orgány v tukových zložkách. Pudy to chcú riešiť. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je ako moderná a dobre zbudovaná stavba. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov pudy nie sú ochotné riešiť. Bude sa to riešiť cez anjelské sféry.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto je hrubé črevo na pravej strane. Treba ešte dôsledne doriešiť. Epitel, orgániky, bunkové a mitochondriálne jadrá, gény, chromozómy – všetko je v poriadku. Prvková úroveň je ako stará ošarpaná stavba a nedostatočne zbudované. Pudy to nechcú riešiť a pôjde sa cez anjelské sféry. Otázku vytvorenia stavu dlhovekosti na úrovni génov a chromozómov sú pudy ochotné riešiť.

Pridaj komentár