Ezoterik potrebuje veštecké výkony k tomu, aby dokázal vnímať svoju vlastnú ezoterickú cestu. Všetkých 7. ezoterických ciest cez veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a vnútro buniek vyžaduje samostatné veštecké výkony.

V tomto prípade sa budeme venovať vešteckým výkonom cez žolíkové karty, ktorými sa hrá žolík a tiež kanasta. Ale to je iný druh použitia žolíkových kariet. Žolíkové karty tu budeme používať na špeciálne veštecké výkony, ktoré smerujú do sveta mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a organického života v kozme. Toto použitie žolíkových kariet vyplýva z vešteckého výskumu živých alebo mŕtvych jedincov, ktorí sa venovali vešteniu zo žolíkových kariet a boli v tom na vysokej úrovni. Z preskúmaného množstva 40 jedincov používalo asi 80 % žolíkové karty. V tele mali odumreté pásy buniek a takto mali pripojenie do sveta mŕtvych cez bunkové vedomie. Teda osoby špiritisticky založené si pre veštecké výkony vyberali práve žolíkové karty, čo nie je asi náhodný výber a má svoju logiku.

Odumreté bunky na orgánoch sa podobajú mäsu, ktoré ste nechali celý deň na slnku a na povrchu sa vytvorila vrstva hnedých buniek. A osoby s takýmito bunkami dokážu určité psychické výkony vo svete mŕtvych spomienok. Pod svetom mŕtvych spomienok chápeme v tomto prípade priestor okolo planéty Zem do vzdialenosti všetkými smermi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Je to približný odhad. Po smrti organického života sa spomienky uložené v neurónoch vo vonkajšom živote presúvajú do špecifického priestoru okolo nás a vstup do tohto priestoru majú cez nacvičené rané štádia klinickej smrti alebo po prežití klinickej smrti. Bežným ľudom, ktorí neprešli klinickou smrťou, je tento priestor uzavretý a aj osoby, ktoré prežili klinickú smrť, nemusia mať veštecky školené zmysly na vnímanie tejto dimenzie sveta. Osoba, ktorá neprežila klinickú smrť, sa nemôže osobne presvedčiť o existencii sveta mŕtvych.

Svet mŕtvych obsahuje v určitom celku spomienky ľudí, ktorí sa chceli reinkarnovať, potom spomienky určitých druhov zvierat, a tak isto anjelských sfér, ktoré vytvorili detský dyslektici. Tak isto táto dimenzia obsahuje aj spomienky vymretého alebo odumretého organického života, ktorý sa rozvinul mimo planétu Zem. Bližšie Plazmatická škola. A toto všetko má k dispozícii žolíkový veštec.

Je tu jasná väzba na žolíkové karty a mŕtve pásy buniek v ľudskom tele. Kresby postavičiek na žolíkových kartách priamo nadväzujú na mŕtve bunky v ľudskom tele a tie majú zvláštnu väzbu na svet mŕtvych. Žolík sa musí otočiť naopak a slúži ako spojka napríklad na osobu alebo vlastný orgán, ktorý ošetrujete vešteckou technikou. Ostatné žolíkové karty slúžia na operácie zo spomienky a ich časťami vo svete mŕtvych spomienok. Karta eso slúži na ukončenie vešteckého výkonu. Ešte sa používajú aj kamienky alebo kocky, na ktorých sú rôzne drobné čiarky a bodky. Tieto kamienky slúžia na vytváranie systému okamžitej náhody, čo stratil systém vešteckých výkonov z papierových kariet. Ale zase žolíky v sebe nesú skúsenosti predošlých veštcov.

Na osobu žolíkového veštca sa dá pozrieť aj z inej strany a to ako na osobu s chorobou skleróza multiplex, pri ktorej dochádza k devastácii tela a odumieraniu množstva buniek. Samozrejme, že ezoterik v tomto prípade vo svojom tele využije určité množstvo prirodzene odumierajúcich buniek a do sveta mŕtvych sa premosťuje psychicky do sveta mŕtvych spomienok. Prípadne použije náročnejšiu techniku prepojenia sa na osobu, ktorá má veľa odumretých buniek. To je však technika pre veľmi vyspelých ezoterických veštcov. No úplne postačia odumreté bunky vlastného tela a k tomu sugerácia odumretých buniek v tele. Ezoterik môže použiť aj sugeráciu a nastavenie raného štádia klinickej smrti a stočí to cez mŕtve bunky svojho tela. To ezoterikovi dovolí operovať bezpečne vo svete mŕtvych a neschytať do seba žiadne spomienky mŕtvych. Ezoterik uložením žolíkových kariet potom dáva vo svete mŕtvych dokopy určité záznamy a tie mu pomáhajú s vešteckým výkonom.

Ezoterik si uvedomuje, že dnešné žolíkové karty prešli určitým nežiaducim vývojom a získali umelecky príťažlivý vzhľad. A to nie je dobre. Žolíkové karty treba upraviť, drobnými bodkami a čiarkami prerobiť na veštecké karty a prispôsobiť si ich na seba.

Pri žolíkových kartách je potrebné mať určitý vhodný psychický stav a to je v tomto prípade stav jedinca, ktorý žije na hrane života a smrti. Ide o horolezca, ktorý keď spraví krok, tak to môže byť krok do smrti. Ide o stav chorej osoby, ktorá keď nenájde oporu, tak spadne a bude to posledný pád. Dokonca to môže byť aj posledný pohyb rukou, keď nebude správny. Osobe musí záležať na úspechu a musí neúspech považovať za stav smrti. Buď úspech, alebo smrť. Bez tohto postoja nie je možné správne operovať cez mŕtve bunky vo svete mŕtvych spomienok.

Záverom ešte údaje z prieskumu, aké veštecké techniky obľubujú niektoré veštecky nadané osoby z hľadiska ich chorobných stavov. Netvrdíme tu, že všetky osoby s danou chorobou siahnu po tej istej vešteckej technike, ale značná časť veštecky ošetrovaných osôb alebo spomienok po týchto osobách siahli po tej istej vešteckej technike.

Osoby s chorobnosťou hormonálnych žliaz siahnu po numerológii, to je veštenie cez čísla a tabuľky s číslami.

Osoby s chorobnosťou kostí siahnu po čínskom zvieratníku.

Osoby s poškodenými svalmi siahnu často po veštení z usadenín kávy alebo čaju na dne šálky.

Osoby, ktoré majú znetvorené orgány, siahnu veľmi často po veštení z ľudského tela a hovoríme o typológii.

Osoby s poškodením fáz spávania a to je autohypnotický stav, používajú často zrkadlá.

Osoby s pozostatkami dvojčaťa radi siahnu po sedmových kartách.

Osoby, ktoré vlastnia UFO odtlačok z organickej hmoty, siahnu častejšie po Itingu. Čo sú dlhé a krátke čiary a ich kombinácie.

Osoby s nezhubnými nádormi siahnu na kreslené čiary, ktoré sa podobajú písmu. Majú predpoklady pre grafológiu.

Osoby s poškodením miechy majú sklony používať k vešteniu predmety rôzneho prírodného druhu.

Osoby, ktoré majú vnútorne poškodené bunky, siahnu po prútiku ako prútikár hľadajúci vodu pod zemou.

Osoby, ktoré sú znetvorené, siahajú po technike bodov a bodiek okolo seba.

Osoby, ktorých bunky sa geneticky menia na bunky podobné zvieracím bunkám, siahnu častejšie po technike napísaných písmen abecedy do kruhu a pohárika v strede týchto písmen.

Osoby, ktoré stratili vlastnú vôľu a robia iba to, čo im nakáže niekto iný, sa dostanú do psychiky človeka veľmi rýchlo. Radi sa dajú zhypnotizovať napríklad kyvadielkom.

Osoby s kozmickým vedomím veštecky operujú v čiernych dierach, ktoré vloženú predstavu upravia do stavu objektívnej pravdy.

Pridaj komentár