Psychický prienik do sveta elektrónov, protónov a častíc fyzikálneho sveta alebo sveta anorganického. Konečne tak chceme spraviť svedomito a poctivo. Vypracovali sme kontrolovateľný systém, ktorý je založený na prieniku cez bunky a ich vnútro až do úrovne elektrónov. Samozrejme, že ide o prienik psychický a nedá sa zrovnávať s fyzikálnym prienikom.

Na začiatku tohto snaženia boli skúsenosti od jedincov, ktorí mali poškodené nervové zakončenia. Toto poškodenie vytváralo stále kmitanie a určitý druh rezonancie, čo týmto chorým jedincom dovoľovalo prenikať dovnútra buniek a štruktúr v bunkách. Samozrejme tieto osoby len málokedy tušili, že prenikajú dovnútra buniek a často až do úrovne častíc fyzikálneho sveta.

Museli sme sa posnažiť a najprv si vytvoriť určitú predstavu o tom, ako celkovo funguje tento systém prieniku do mikrosveta. Preto sme počúvali rezonančnú hudbu, nablikávali sme si do pamäte rôzne farebnosti svetla a čítali literatúru od jedincov s poškodeným nervstvom. Tak isto sme bádali tento druh jedincov a realizovali sme zasvätenia. To všetko dovoľovalo hlbšie prenikať do mikrosveta častíc.

No museli sme stav patológie nahradiť nepatologickým stavom a objavili sme možnosť vytvárať rezonancie na membránach v tele ezoterika, čo bol taký malý zlom v možnosti robiť ezoteriku mikrosveta nie na patologickom základe poškodenia nervových zakončení. Veľmi nám pomohla zvieracia echolokácia.

Postupne sme zistili, že tu sú dva prístupy a to prenikanie do mikrosveta v predstavách zo spomienok a reálna koncentrácia pri určitých rezonanciách na membránach tela. Jednoznačne sme odmietli postup prieniku do predstáv, ktorý sa nám zdal jednoduchý a nedostatočne seriózne kontrolovateľný. A preto sme volili iný prístup a to prenikať kontrolovane do stále menších objektov v ľudskom tele. Tak isto sme prišli na to, že nemožno prenikať iba do jednej bunky, ale do zhluku buniek veľkosti aspoň zrnka hrachu. Pokiaľ sa preniká iba do jednej bunky, tak sa to tiež nedá seriózne kontrolovať.

Potom tu vyvstal ďalší problém a to ten, že vlastne človek sa nedokáže bežne skoncentrovať do objektov menších ako hrot ihly. A tak sme začali hľadať riešenie, ako sa reálne skoncentrovať do tak malého objektu, ktorý sa nedá vidieť voľným okom. Riešenie poskytol mozoček a realizovanie 3. ezoterickej cesty, ktorá je aj cesta kabaly. Mozočku treba vydať príkaz na koncentráciu do všetkých buniek o veľkosti zrnka hrachu. To mozoček môže hravo zvládnuť a byť pre ezoterika nepostrádateľný pomocník.

Teraz už nič nebránilo tomu, aby sme kontrolovateľne prešli cez svet buniek do sveta fyzikálnych častíc. Iba sme si museli doštudovať histológiu a genetiku, získať fotografie tohto sveta. A už sa mohlo začať prenikať do mikrosveta, najprv organického. Rezonancia na membránach a psychický prienik do bunkových blán. Potom psychický prienik do orgánikov v bunkách za bunkovou blanou. Potom psychický prienik do bunkového jadra alebo mitochondriálneho jadra. Potom psychický prienik do chromozómov v jadrách buniek. Potom psychický prienik do génov a tu, ako sa hovorí, končí svet najmenších buniek organického života a môže sa prejsť do anorganického sveta prvkov Medelejevovej periodickej tabuľky. Potom psychicky prienik dovnútra prvku zloženého z elektrónov, protónov a rôznych častíc. A máme tu reálne kontrolovateľný prienik do anorganického sveta častíc.

Pri týchto aktivitách nám výdatne pomáhali anjelské sféry biologického mikrosveta, teda sveta menšieho ako hrot ihly, ale väčšieho ako prvky. Jedná sa tu o anjelské sféry, ktoré vytvorili detskí dyslektici, ktorí mali počas života veľkú detskú žľazu. Po smrti vyrobili spomienky, ktoré sa vo svete mŕtvych usadili vo svete mŕtvych organických spomienok. Tak isto nám pomáhali pri prieniku do mikrosveta aj UFO odtlačky organického života a to hlavne UFO odtlačok Oblak. Celkovo je UFO ezoterika výrazným prienikom do buniek tela a odtiaľ do kozmu k organickému životu.

A nastupuje vlastne ďalšia éra a to je éra spoznania, že nie každý človek má v sebe výhradne ľudsky sa tváriace bunky. Vnútro buniek môže prechádzať procesom genetických zmien a tie sa pozvoľne môžu u niektorých ľudí meniť na bunky medvedie, ťavie, vtáčie, dokonca mamutie a môžu byť aj hadie. No pokiaľ sa bunky zmenia vo vnútri na úroveň potkaních, myšacích, žabích alebo na bunky podobajúce sa chrobákom a baktériám, tak takéto zmeny už imunitný systém v človeku neakceptuje a organizmus na nich cez biele krvinky zaútočí. Hovoríme o onkologických bunkách. No pre ezoterika je pohľad na onkologické bunky iný a považuje ich za nižšie vývojové druhy, ktorými človek vo svojej histórii prešiel. A tu je možnosť sa pozrieť na duchovných ľudí a ezoterikov inými očami.

Môžem iba veriť, že aj vám osobne sa podarí na svojej duchovnej ceste prísť až sem aj za svojho života.

Pridaj komentár