Zasvätenie. Masáž rúk a zasvätenie. Reflexná masáž a zasvätenie. Chiropraxia a zasvätenie. Zasväcovacie znaky. Skľudnenie a zasvätenie. Masáž rúk druhej osobe. Reflexná masáž rúk druhej osobe. Chiropraxia ruky. Liečba pomocou Reiki.

Pokračujeme v sérii zasvätení do bioenergetických schopností. Základom zasvätenia je preniesť na inú osobu jedinečný mechanizmus otvorenia celého systému Reiki. Po úspešnom zasvätení sa systém Reiki aktivizuje sám, vytvára aurický obal okolo fyzického tela. Pod aurickým obalom tu rozumieme molekuly vzduchu a bioenergie či už vlastné, alebo cudzie. Vytvára sa teda aura a v nej sa zoskupujú Reiki znaky rôzneho druhu. Reiki znaky v aure sa zoskupujú podľa potreby a zosávajú z okolia bioenergiu, ktorú potom posúvate k tomu, koho chcete aktívne preliečovať bioenergiou Reiki.

Systém zasväcovania vznikol u tých Reiki ezoterikov, ktorí Reiki prirodzene praktizovali v aurickom obale okolo svojho tela. Títo jedinci mali z hľadiska psychiatrického čudný stav vyšinutia vedomia mimo fyzické telo. Jednoducho celková psychika takejto osoby si myslela, že telo je väčšie aspoň o 10 centimetrov. Takýchto jedincov v histórii ľudstva nebolo až tak veľa.

Kto ovláda veštectvo a špiritistické schopnosti, dokáže sa napojiť na informačné polia takýchto ezoterikov a sprostredkovať cez seba zasvätenie, kde sa vytvorí mechanizmus prenosu tejto schopnosti, ktorá sa u zasväcovanej osoby prejaví iba v momente, keď chce seba alebo niekoho iného liečiť. Po ukončení liečenia sa tento systém utíši do normálnej polohy. Jednoducho ako keby ani nebol. To je výhoda zasvätenia pred trvalým stavom vyosenia psychiky do aurického tela.

Pre zasvätenie som použil klasické techniky manipulácie s rukami. Teda účastníci zasvätenia sa naučia základom samomasáže a masáže rúk. Špeciálnou masérskou emulziou si natrú ruky, masírujú si ich a tak isto si určitý čas masírujú ruky medzi sebou. Je vhodné vymieňať účastníkov zasvätenia medzi sebou.

Keď účastníci ukončia masáže rúk, tak sa posadia dokola a ja robím rôzne rituály za chrbtom zasväcovanej osoby. V prvom rade sa napojím na tých, ktorí dokázali za svojho života pracovať v aurickom obale. Sám si počas zasvätenia neustále masírujem ruky a dotyčnú osobu požiadam cez svoju intuíciu, aby si určitým spôsobom masírovala ruky. Potom prenesiem vytvorený aurický obal so znakmi na zasväcovanú osobu.

Pri zasväcovaní veštecky zhodnotím, aké sú pôvodné znaky v aure zasväcovanej osoby. Na pôvodné aurické objekty zasväcovanej osoby potom naviažem vhodné znaky Reiki. Tiež je vhodné zohľadniť, akého náboženského vyznania je dotyčná osoba a aké magické schopnosti má. Niektorí ezotericky ladení ľudia majú informačné polia mŕtvych osôb. Nebýva to tak často, ale pri zasväcovaní to treba zohľadniť. Po zasvätení sa pýtam účastníkov na pocity. Každý sa usiluje vnímať auru okolo seba a napojiť sa na znaky, ktoré sa vytvárajú v aure a boli sem transportované počas zasvätenia. Tu je možnosť meditovať intuitívne so znakmi a posilňovať s nimi aktívny psychický stav.

Pokračujeme v ďalšom zasvätení. Zámerne robím viacero zasvätení a to z toho dôvodu, že niektorý druh zasvätenia nemusí prejsť do psychiky zasvätenej osoby kvôli rôznym psychickým blokom. Napríklad strach, nervozita, únava a podobne. Pokračujeme v nácviku reflexnej masáže a učíme sa tlačiť nechtom alebo lôžkom prsta na vybraté časti ruky. Zároveň ruku považujeme za celé ľudské telo. Pri reflexnej masáži je potrebné vyvinúť tlak na určité miesto trochu dlhšiu dobu. Z obrázkov sa dá vyčítať, na aké miesto tlačiť a čo ovplyvniť. Potom si účastníci zasvätenia Reiki robia reflexnú masáž medzi sebou. Je dobre zase vymeniť dvojice medzi sebou.

Potom nasleduje zasvätenie. Každého požiadam, aby si jedným alebo viacerými prstami zatlačil na niektoré intuitívne vybraté miesto na druhej ruke. Potom spravím hypnotické dlhé ťahy za chrbtom zasväcovanej osoby. Sám si dám ruky do reflexnej polohy a potom zasväcujem. Cítim, že sa vytvorí aurický obal okolo mňa a tento prenesiem na dotyčnú osobu. Použijem niekoľko prstových modov, aby som model aury aj so znakmi preniesol na dotyčnú osobu. Po skončení tohto zasvätenia zase zasvätené osoby meditujú na znaky v aure a vyjadrujú svoje pocity. Meditovať na znaky môžu aj doma po zasvätení.

Pokračujeme v tretej fáze zasvätenia a to sú silné tlaky jednej ruky na druhú ruku. Ide o systém jednoduchej chiropraxie. Účastníci si tlačia vlastné ruky plnou silou. Tak isto si vymenené dvojice tlačia ruky navzájom. Nasleduje zasvätenie, kde si aj ja pri každom zasväcovanom silne tlačím ruky určitým spôsobom. Po zasvätení učím zasvätené osoby meditovať na znaky v aurickom obale.

Po tomto zasvätení, nechám osoby pri hudbe nehybne sedieť aspoň 15 minút. Nasleduje štvrté zasvätenie. Účastníci kurzu sú poriadne unavení, lebo majú za sebou trojhodinový maratón bez prestávky. Po štvrtom zasvätení sú všetci obalení množstvom bioenergií. Pocity sú výborné.

Pridaj komentár