Požádám Vás o svůj zdravotní profil. Mám dlouholeté problémy s kůží, vyrážky, exemy, otoky v oblasti obličeje. Je to dost nepříjemné, zvláště sociálně. Děkuji.

Vešteckými metódami som sa pozrel na váš zdravotný stav. V tele máte množstvo disharmonických problémov, žiadny problém nie je akútny. Lymfatické uzliny sú poškodené a to trvalo. Celkovo by ste mali zmeniť prístup k svojmu zdraviu a predísť tak budúcim nepríjemnostiam.

Diagnostika Silva objekty: trvale poškodené bunky, prípadne trvale choré oblasti sa nachádzajú v koži.

Diagnostika reiki bioenergie: bioenergetické pomery nie sú dobré a v orgánoch sa netvorí dostatok bioenergie. Organizmus trvale zosáva ľudskú bioenergiu zo svojho okolia a druhých ľudí. Na druhej strane veštecké schopnosti môžu byť dobré.

Diagnostika kyvadlom: všetky orgány a časti tela kyvadlo obkreslilo okrem lymfatického riečišťa, lymfatických uzlín a kože.

Diagnostika Silva údržba: organizmus posúva toxicitu do oblasti kože. Už naplnil aj vnútro niektorých kostí. Obličky pasívne a zle pracujú, nervové dráhy vyzerajú ako spadnuté elektrické drôty a iskria. Lymfatické uzliny sú bez lymfatického moku. Pečeň vyzerá ako mŕtva krajina. Mali by ste sa preventívne zaujímať o svoj zdravotný stav.

Diagnostika automatickou kresbou: okolo celej vašej postavy sa tvoria kresby a súvisí to s lymfatickými uzlinami a lymfatickým riečišťom. Uzliny sú na mnohých miestach pozmenené a nefunkčné. Vhodne upraviť stravu a pohyb.

Diagnostika astrálna: poukazuje na riziko v lymfatických uzlinách. Objavuje sa tu madona a kladie dieťa do uzlín. Imunitné riziká. Čierna postava sa zjavuje v koži a naznačuje na toxicitu. Červená postava v koži naznačuje na drobné zápalové ložiská.

Diagnostika totemovým zvieraťom: zviera vytrháva z vás lymfatický systém a zahrabáva ho do zeme. Naznačuje to na nutnosť túto oblasť liečiť.

Diagnostika rezonančná: upozorňuje na nedostatočnú kontrolu organizmu nad lymfatickým systémom a možnými rizikami do budúcnosti. Lymfatické uzliny by nemali zostať bez povšimnutia.

Diagnostika echolokačná: poukazuje na pečeň a jej pasivitu, slabú tvorbu látok pre organizmus, aj lymfatického moku.

Diagnostika aurická: aurický obal je porušený v oblasti lymfatických uzlín. Do nich nateká energia a sú označené čiernymi krížikmi.

Diagnostika najhoršieho miesta: lymfatické uzliny.

Diagnostika špiritistická: za problémové označila lymfatické uzliny a pečeň. Treba zvýšiť starostlivosť.

Diagnostika autopilota: šedá kôra veľkého mozgu devastuje kožu, stredný mozog v poriadku. Mozoček chaos a neuróny zle koordinujú zdravie.

Diagnostika imunitná: organizmus si nedostatočne plní imunitné povinnosti. Ste pod hranicou účinnosti imunitného systému.

Diagnostika bakteriálna: v organizme je viac baktérií ako je žiaduce.

Diagnostika toxicity: ukazovatele sú mnohonásobne prevýšené a rizikové pre organizmus.

Diagnostika náboženská: v šedej kôre veľkého mozgu sú niektoré neuróny poškodené a nefungujú negatívne voči koži a spôsobujú jej problémový stav. Hovoríme o náboženskej mysli, kde sa objavujú náboženské symboly.

Diagnostika feromónová: mozog produkuje nevhodné chemické látky, ktoré negatívne pôsobia na organizmus. Pečeň neprodukuje to, čo má. Preliečiť.

Pridaj komentár