Teória. Kanadskí Indiáni. Príprava na zasvätenie. Cvičenia Silva techník. Bioenergetické kmitanie v orgánoch tela. Veštecké kmitanie a pamäť. Nastavenie neurónov do rôznych činností. Psychohygiena kmitaním, blikaním a vibrovaním. Tento zápis má svoju zvukovú podobu, vyhľadaj v nahrávkach MP3.

Pokračujeme v nácviku základov Silvovej metódy a usilujeme sa spoznať, o čom je celá Silvovka. Preverujeme v sebe nácvikom krok za krokom, čo je popísané v knižkách o Silvovej metóde. Už sme si uvedomili delenie Silva techník na tie, ktoré pôsobia do psychickej zložky a na tie, ktoré fungujú ako prostriedok liečby. Pri liečbe stojí všetko na fyzickom kmitaní prstov a silných bioenergetických stavoch, ktoré sa kľudne môžu spojiť s Reiki systémom práce s bioenergiami. Dokonca výhodou Silvovky je schopnosť pospájať rôzne ezoterické a liečiteľské systémy do spoločného zväzku.

Pre Silvovku, ktorá ide do psychickej oblasti, nie je vhodné fyzické kmitanie prstami rúk. Vhodnejšie sú mentálne predstavy blikajúcich farebných svetiel, predstavy zvukov rytmického bubna a pocity kmitania chladničky na povrchu ruky. Tieto predstavy a s nimi spojené bioenergie sú mimoriadne vhodné na prácu v psychickej oblasti. Vytvárajú sa jemné bioenergetické kmity a vlnenia, ktoré sa vhodne spájajú s klasickým veštectvom alebo stavmi vešteckého zasvätenia.

Naladili sme sa koncentráciou do mozgu. Odpojili sme sa od koncentrácie na vonkajšie objekty a sústredili sme sa do vnútorného sveta vo veľkom mozgu. Spomenuli sme si na blikajúce svetlá, rytmickú hudbu a kmitajúcu chladničku. Všetky tieto pocity sme postupne napúšťali do všetkých oblastí fyzického tela. Robili sme to čo najtichšie a snažili sme sa vo vnútri organizmu udržať ticho a kľud.

Po tomto naladení sme sa začali zaoberať prípravou na Silva zasvätenie. Paradoxne sme si na zasväcovacie rituály nevybrali spomienku na samotného José Silvu ani jeho pokračovateľov. Považujeme celkovo jeho odkaz za slabý a málo efektívny na zasväcovanie. Na zasvätenie sme si vybrali spomienku na kanadských Indiánov, ktorí sa dostali k vysielačkám, rádiám a inej elektronike. Poškodili si psychiku, snažili sa vytvoriť systém liečby a spojili ho so skvelou ritualistikou. Zasvätenie tohto druhu prináša základný druh vibrovania v aurickom obale okolo zasvätenej osoby. Po zasvätení sa vlnenie bioenergie a jej vhodné vibrovanie vyvoláva samé bez akéhokoľvek snaženia. Takto sa indiánske vibrovanie môže stať základom celej ezoteriky aurického obalu. Pod aurickým obalom tu rozumieme povrch tela, molekuly vzduchu, bioenergie vlastného tela alebo iných živých zdrojov. Tak isto do aury môžu natekať magmatické bioenergie Zeme. V aure sa postupne nachádzajú spomienky z mozgu, ktoré sa zhmotňujú bioenergiami a sú trvalou súčasťou aurického obalu.

Precvičovali sme si základné zasvätenie. Mali sme pocit, že sme sa zväčšili okolo seba aspoň o 10 centimetrov. Koncentráciu sme podelili do aurického obalu a do spomienok. Vyvolali sme predstavy blikania, búchania a kmitania. Tieto spomienky sme presúvali do aurického obalu. Jednoducho sme mali pocit, že sme ich presunuli do aurického obalu.

Do aurického obalu sme ďalej presúvali predstavy neutrónov, molekúl, protónov a častíc. Predstavovali sme si to ako drobné dafnie, planktón vo vodnom prostredí. Všetko sme transportovali do aurického obalu. Tiež sme tam presúvali aj bioenergetické predstavy minerálov. Takto sme precvičovali niektoré prvky zasvätenia.

Potom nasledovali klasické cvičenia kmitania, blikania a rezonovania. Všetko sme upravovali tak, aby sme vhodne prenikali do jednotlivých orgánov a systémov tela. Snažili sme sa o psychické uvoľnenie napätia v jednotlivých orgánoch.

Pokračovali sme v prienikoch do spomienok, snažili sme sa prehliadnuť čo najviac spomienok a obnoviť schopnosť vnímať všetko, čo sme prežili. Snažili sme sa všetko vnímať po zvukovej, čuchovej, chuťovej a hmatovej podobe. Dokonca sme sa usilovali o plastické predstavy. Do Silvovky sme montovali veštecké výkony. Niektorí klasické veštectvo a niektorí aj systém zasvätenia do veštectva.

Nakoniec sme sa snažili prepínať alebo vhodne nastaviť aktivitu neurónov na rôzne druhy operácií v mozgu. Chceli sme mať stav obchodníka, tak sme si nastavili neuróny do vhodného zopnutia. Chceli sme mať stav filozofa, tak sme si neurónové oblasti vhodne naladili.
Na záver sme počúvali meditačnú hudbu.

Pridaj komentár