Teória veštectva. Klasický prístup. Meditácia na znaky v aure. Príprava na zasvätenie. Znaky a úprava bioenergií. V postavičke sa niečo deje. Kineziológia. Reálne prípady. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku vešteckých schopností, ktoré sú nevyhnutnou výbavou na ceste do hlbín vlastnej duchovnosti. Základom vešteckých výkonov je odsatie a strácanie vlastných bioenergií. Pod bioenergiami ľudského tela rozumieme niečo ako slaboprúd, ktorý sa vytvára na základe biochemických reakcií v organizme. Možno to prirovnať ku katóde a anóde v chémii. Bioenergia musí byť počas vešteckého výkonu plne odsávaná aj pomocou vešteckých znakov, ktoré sme uverejnili v starších príspevkoch. Pokiaľ má niekto veštecké zasvätenie, tak sa u neho objavuje aurický obal okolo fyzického tela, ktorý je tvorený molekulami vzduchu a bioenergiami a v ňom znaky zo zasvätenia, ktoré automaticky vhodne odsávajú bioenergie. Veštecké znaky sa v aure zoskupujú tak, aby veštecký výkon bol čo najefektívnejší.

Bioenergie špeciálne odsajeme hlavne z oblasti mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zrakovým mozgom. Tak isto tu strácame aj bioenergiu, ktorú sme odsali z veštecky ošetrovanej osoby a je úplne jedno, či je v miestnosti, alebo niekde na Aljaške. Bioenergiu sme odsávali aj v mieche, kde sme praktizovali veštectvo pomocou automatickej kresby. Teda pokiaľ sme tu vytvorili postavičku veštecky ošetrovanej osoby, tak sme dobro alebo zlo vyjadrovali vhodnou kresbou. Zlý človek čierna farba, dobrý človek drobné kvietky.

Potom sme odenergetizovali šedú kôru veľkého mozgu. Tak isto sme tu strácali bioenergiu zosatú z mozgu veštecky ošetrovanej osoby. Snažili sme sa o hlas vo vnútri hlavy, ktorý nám analyzoval prísne rozumovo, čo dotyčná osoba robí a ako sa správa.

Tak isto sme odenergetizovali oblasť povrchu kože a samotnú kožu.. Vytvorili sme tu postavičku ošetrovanej osoby. Do postavičky sme zosali bioenergiu z veštecky ošetrovanej osoby. Zároveň sme na koži vytvorili rozprávkovú postavičku, ktorú sme poslali zistiť určité tajomstvo o dotyčnej osobe.

Ako poslednú sme odenergetizovali oblasť svalov a do svalov sme zosali bioenergiu zo svalov veštecky ošetrovanej osoby. Potom sme zobrali do ruky virguľu a spojili sme jemné chvenie vo svaloch s virguľou. Pod virguľou rozumieme napríklad klasický kľúč zavesený na šnúrke. Potom sme previedli základný kineziologický test. Na dobré veci reaguje osoba zväčšením alebo zmenšením. Potom už nie je ťažké hľadať vhodné lieky a terapie.

Pokračovali sme v meditácii na znaky v aure, ktoré sa objavujú tým, ktorí boli špeciálne zasvätení. Pozri článok o zasvätení. Pri zasvätení sa vytvorí aurický obal a objavujú sa znaky. Ide o znaky runového písma, o znaky numerologické, o znaky čínskeho itingu, znaky geometrických štruktúr a znaky klasickej európskej astrológie. Spontánne sa zjavujú v aurickom obale a je možné na ne meditovať a vytvárať silnejšie väzby.

Nakoniec sme robili dva konkrétne prípady z praxe a učili sa rozvinúť veštectvo do reálne vykonaného vešteckého výkonu.

Pridaj komentár