Interpret. Vysvetľovať niečo. Niekto začína. Niekto to robí mnoho rokov. Niekto končí. Stará interpretácia. Lepšia interpretácia. Vedecká interpretácia. Empirická interpretácia. Pojmová interpretácia. Beletristická interpretácia. Symbolická interpretácia. Vývoj a zdokonaľovanie interpretácie.

Vtáka poznáš po perí a ezoterika poznáš podľa toho, ako slová používa a čo pod nimi rozumie. U ezoterikov si musíme dávať pozor na to, ako hovoria a na čo vlastne reč používajú. Bežne sme zvyknutí, že reč používame na opísanie nejakej udalosti alebo nejakého deja.

No v ezoterickej reči sa môžu slová používať aj v inom význame ako je bežne známe. Napríklad správnou kombináciou vhodných slov môžete iné osoby hypnotizovať. Teda kombinácia slov sa nepoužíva na opísanie reálnej udalosti, ale na uvedenie do hypnotického stavu.

V niektorých prípadoch sa v ezoterickej oblasti používajú slová na magické ovplyvňovanie určitých udalostí. Ide o starý spôsob myslenia starých šamanov, ktorých zaraďujeme do etnika prírodných ľudí. Ezoterik sa musí uviesť do iného stavu vedomia a to prírodného vedomia, aby magický spôsob myslenia mohol napríklad ovplyvňovať počasie. Prší alebo neprší. Teda slovné výrazy sú zase použité za iným účelom, ako je bežné pri normálnom hovore.

Pokiaľ sa pozrieme podrobnejšie na ezoterický slovný aparát doterajších ezoterikov, tak trpeli chorobou zvanou „interpretujem si ezoterické výrazy ako sa mi zachce a ako sa mi to páči“. Vlastne v drvivej väčšine je pojmový slovný aparát ezoterikov nestabilný a nemá jasnú pevnú konštrukciu.

Keď zrovnáme pojmový aparát používaný vo vedeckých kruhoch, tak zistíme zásadný rozdiel medzi pojmovým aparátom používaným u ezotericky ladených osôb. Zásadný rozdiel je v tom, že pojmy z vedeckého výskumu majú jasnú konštrukciu postavenú na dôkazoch a schopnosti sa vyjadrovať čo najlepšie a čo najpresnejšie. Dnešní ezoterici používajú slová a slovné výrazy na základe toho, čo komu chutí. Podobá sa to aktivitám bufetových pavúkov. Teda vôbec im nezáleží či to, čo hovoria, má nejakú logiku alebo to, čo vypustili z úst znamená aj to, čo je reálne a skutočné. Takýto ezoterik je slovný konzument a slová z jeho úst vychádzajú bez zodpovednosti za to, čo hovorí. Nezodpovednosť a snaha napodobňovať velikánov ezoteriky, ktorí začali tieto slová používať. Máme tu dobu kamennú a mytologický slovník, kde si každý slová používa, ako sa mu len zachce.

Je samozrejmosťou, že potom tomu, čo povie jeden ezoterik, druhý nerozumie. Terajší slovník ezoterikov vlastne nedovoľuje serióznu komunikáciu a výmenu skúseností. Obidvaja ezoterici hovoria o čakrách, ale vlastne každý hovorí o niečom inom. Keby boli seriózni, tak by v každom článku uviedli kľúčové slová a tak isto by vysvetlili, čo pod týmito slovami rozumejú. Jeden ezoterik sa opýta toho druhého, čo rozumie pod slovom čakra a ako dospel k tomu, čo toto slovo znamená a čo označuje.

Bude dôležité si uvedomiť, že ten, čo povedal slovo čakra niečo prežil a niečo ešte prežije. Tak isto bude dôležité, aký má prístup k ezoterickým slovám a či ho zaujíma, či správne označuje a opisuje to, čo cvičí a čo medituje. Či prípadne neprevzal slová iba tak a používa ich iba ako konzument, ktorého nezaujíma, či veci označil správne a zrozumiteľne.

Dnešným ezoterikom chýba úcta k slovám a schopnosť presného opisovania toho, čo robia. V zásade by sa mal ezoterik zamyslieť nad tým, ako sa vyjadruje a aby bolo jasné, o čom hovorí. Aby reč a slová ezoterické boli nielen vypovedateľné, ale aby boli aj vysvetlené a mohli byť pochopené. Takúto schopnosť ezoterici dnešnej doby nemajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.