Znovu nastal čas, aby som do denníka napísal svoje pocity. Zvyčajne tak robím v momente závažných zmien, ktoré sa na ceste ezoterika dejú a musia diať z dôvodu, že sa naďalej chceme duchovne vyvíjať.

Všetko naznačovalo na to, že sme možný potenciál planéty Zem plne využili pre vlastný duchovný rast a na ďalší vývoj už nezostalo nič podstatné. A skutočne, v poslednom čase sme, ako sa hovorí, vyčerpali zdroje inšpirácie k duchovnosti, ktoré poskytuje naša planéta. Jednak sme sa stali univerzálni ezoterici. Ide o ideál ezoterika, ktorý ide všetkými rozhodujúcimi ezoterickými cestami, ktorými kráčalo zhruba 6 000 ezoterikov, ktorých sme svedomito a poctivo mimozmyslovo preskúmali. Zároveň sme týchto preskúmaných ezoterikov zoskupili do 7 skupín a každej skupine sme pridelili logicky jednu neurónovú oblasť v tele. Pod neurónou oblasťou tu rozumieme určitý druh buniek vo vrstvách, ktoré sú schopné pamätať si.

Šedá kôra z neurónových buniek je prvá cesta do sveta mŕtvych spomienok a reinkarnačných ambícií. Tak isto odovzdanie šťastného osudu do rúk anjelským sféram detských dyslektikov pod vplyvom pulzarov. Druhá ezoterická cesta sa viaže k šedej kôre stredného mozgu a ide hlavne o snovú cestu realizovanú v autohypnotickom stave. Potom je tu tretia ezoterická cesta cez mozoček, čo je vlastne znaková kabala a špičkové veštecké výkony. Štvrtá ezoterická cesta ide cez neuróny uložené v mieche. Ide o cestu magnetických energií, ktoré sa používajú na liečenie ľudí. V našom prípade ide o použitie tejto liečivej sily na ezoterické duchovno. Tento systém nám dovoľuje psychicky prenikať do kozmu o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Piata ezoterická cesta sa viaže na zhluky neurónov v stene hrubých a tenkých čriev. Ide o systém odovzdania liečby prinúteným pudom, ktoré sa postarajú o zdravie ezoterika. Moderný ezoterik má svoju hrdosť a zodpovednosť zostať na duchovnej ceste v plnej fyzickej a psychickej kondícii. Šiesta ezoterická cesta ide cez systém zhlukov neurónov v gangliách okolo orgánov, systémov a častí tela. Ide o kozmické vedomie, psychický prienik do kozmu a mimozmyslové spoznávanie kozmického priestoru. A napokon je tu siedma cesta cez bunky a chromozómy v bunkách. Tu sa preniká k organickému životu v kozme a vytvára sa premostenie psychiky ezoterika na organický život v kozme. Teda idea univerzálnej ezoterickej cesty dozrela do svojho uskutočnenia.

A začala fungovať nová idea a to nielen robiť všestrannú ezoteriku, ale v každej zo 7 ezoterických ciest dosiahnuť mimoriadnu špecializáciu ako tí najlepší v jednotlivých oblastiach ezoterického duchovna. A nielen sa im rovnať, ale začať robiť ezoteriku, ktorá sa tu ešte nerobila. Prichádza niečo jedinečné, čo je spojené s tvorbou dvojníkov. Je to výnimočný systém duchovného napredovania, ktorý síce vychádza z historickej ezoteriky, ale nasáva do seba vedecké a aj medicínske poznatky a tlmočí ezoteriku do dnešnej rozumovej reči.

No aby sme mohli na duchovnej ceste ísť ďalej, potrebovali sme iný prístup, iný systém putovania a realizovania duchovnosti. A objavuje sa systém tvorby dvojníkov na základe napojenia sa na poškodené epitelové bunky. Toto prepojenie dovoľuje automaticky vytvárať v aure okolo seba systém informácií a energií, ktoré sa usporiadajú do niečoho ako postava človeka zo skla naplnená rôznymi informáciami a energiami. Vytvorený dvojník doslova ožíva v aure okolo ezoterika, stáva sa živou bytosťou a je tu možnosť putovania, konania, vzdelávania sa pod vplyvom dvojníka. A celkovo je tu možnosť pokračovať na duchovnej ceste a to je veľmi dobré.

Prichádza éra prenikania dvojníkov do každej zo 7 ezoterických ciest a nielen to. Každá duchovná cesta dostane na každý detail svojho dvojníka, ezoterik nakoniec vytvorí minimálne 10 000 dvojníkov, ktorých potom rozpustí v aure a do pamäti si uloží len spomienku na každého z nich.

Na jednej strane je tu radosť z ďalšieho duchovného rastu, ale treba si dávať pozor, aby sa ezoterik nestal šialencom, ktorý skončí v rukách psychiatra. A preto je potrebné po vytvorení dvojníka dôsledne ho zlikvidovať a ponechať si na určitý čas iba spomienky v mozgu. Odmietame prístup niektorých svetových ezoterikov v oblasti dvojníkov, kde si títo ezoterici dokazovali prevahu v duchovnosti tým, že sa snažili v prospech ľudí čo najlepšie ovládať sily duchovnosti pre bežný život. Nám v ezoterike nejde o to, aby sme všetky duchovné sily zmanipulovali a použili pre blaho ľudstva. To blaho a prosperita ľudstva je na mieste a bolo nutnou súčasťou využiť pre rozvoj ľudského rodu čokoľvek. A tak pribudli aj negatívne črty ako koncentrácia všetkých druhov moci, koncentrácia blahobytu, požívačnosti.

Je čas ezoterické a duchovné sily uvoľniť na individuálnu ezoterickú cestu. Odmietame pracovať s dvojníkmi tak, že ich budeme trýzniť, ovládať a ničiť cez systém egyptských pyramíd. Nebudeme dehonestovať dvojníkov cez pyramídy a oslabovať takto ich vplyv. Vždy dvojníka zlikvidujeme a podľa potreby vytvoríme znovu ďalšieho a dokonalejšieho. No hlavne budeme pracovať s dvojníkmi uloženými v pamäti. Duchovný rozvoj a duchovná cesta bude vyžadovať hlavne spoluprácu s dvojníkmi uloženými v spomienkach ezoterika.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.