Venujem sa tu hlbším úvahám nad ľudskou sexualitou. Naznačujem niektoré zákonitosti sexuálnej ezoteriky a možnosti aplikovať do sexusu a tantry zásahy sexuologickej praxe. Textový zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj zvukové nahrávky.
Aj v oblasti sexuálnej ezoteriky je potrebné, aby platili určité zákonitosti a pravidlá. V prvom rade je to pravidlo anatomické a to jasne definuje oblasti ľudského tela, ktoré priamo súvisia s ľudskou sexualitou. Ide o anatomické výrazy ako penis, semenníky, ejakulát, maternica, klitoris, pošva, vaječníky, vajcovody, análny otvor, močový otvor, erotogénne miesta, prsníky, mliečne žľazy a aj pery. Treba sa ich naučiť pragmaticky používať a dôsledne uplatňovať v ezoterickej praxi. Cez tieto anatomické výrazy sa môžete dostatočne stotožniť so svojou fyzickou sexualitou.


Ďalším kľúčom k sexuálnej ezoterike je kľúč patologický a to sú hlavne výrazy používané v sexuologickej patológii. Ide o sexuálne úchylky v sexuálnom správaní ľudí. V praxi to znamená, že dotyčné osoby musia svoju sexualitu uspokojiť neštandardne a mimo rámec určitých zákonov ľudskej spoločnosti. Jednoducho nedokážu dostatočne kontrolovať svoje sexuálne prejavy a buď ubližujú iným, alebo vzbudzujú verejné pohoršenie. Nás bude v prvom rade zaujímať iba forma mentálnej meditácie a to výhradne v predstavách s cieľom udržať všetko v rámci mentálnych predstáv. Teda zrušiť spoločenské tabuizovanie sexuálnej aktivity a slobodne si vo svojej mysli predstavovať akúkoľvek sexuálnu patológiu. Ide o predstavy incestu, nekrofílie, zoofílie, pedofílie, homosexuality, impotencie, fetišizmu, mongoloidity, fekalofílie, sadizmu, masochizmu, exhibicionizmu, nymfománie. Výcvikom odbúrame pocity odporu a znechutenia. Nakoniec v mysli bežia tieto sexuálne predstavy bez akýchkoľvek tabu. Jednoducho v mentálnej predstavivosti je všetko dovolené. Týmto sa dostanete hlbšie do svojho sexuálneho stredu.
Ďalšou zásadou je aplikácia psychologických výrazov ako je zážitok, pamäť, spomienka, erotická spomienka, zrakové spomienky, sluchové spomienky, čuchové spomienky, chuťové spomienky a hmatové spomienky, história týchto spomienok, sexuálna fantázia, detská sexualita, sexuálna túžba, potreba plodenia potomstva, sexuálny ideál partnera. Zamilovanosť ako systém prekonania rozdielov pri nájdení vhodného partnera. To, čo nás tu bude zaujímať, je hodnota terapeutická a to nestále mentálne bežiace predstavy o neustálom vyhľadávači nových sexuálnych objektov a potreba plodiť alebo rodiť deti. Tento mechanizmus umožňuje neustálu mobilizáciu toho najhlbšieho, čo je v nás samotných.
Ďalším dôležitým termínom je orgazmus a sexuálne vzrušenie, ktoré vytvára ľudskú bioenergiu presiaknutú erotizmom. Vlastne pokiaľ robíte erotickú ezoteriku, musíte byť v určitom stupni vzrušenia. Sugeratívne a tiež iba na mentálnej úrovni si vsugerujete neustále tvoriaci sa orgazmus. Hadia sila môže stúpať do výšky. Treba dodržiavať ovšem nutnosť zosávania erotickej a orgastickej energie do kostí a odtiaľto naspäť do organizmu. Hovoríme o Tao do špiku kosti. Výhradne iba do kostnej hmoty a nie kostnej drene. Nedodržiavanie tejto zásady môže spôsobovať nekontrolovateľné psychické problémy.

Pridaj komentár