Tentoraz sa na schopnosť vnímať a vyžarovať auru okolo ľudského tela pozrieme z uhla prieskumu tých, ktorí mali alebo majú takéto zvláštne danosti.

O aure a aurických schopnostiach sa toho popísalo mnoho, no nikto sa dôsledne nevenoval prieskumu tých, ktorí takýmito schopnosťami disponujú. V základnom prieskume sa dá zistiť, že väčšina tých, ktorí praktizujú aurické veštectvo, má v určitej oblasti nekrotické žilové alebo cievne riečište. To platí pre všetkých. Po klasickom vešteckom naladení, ktoré opisujem vo Vešteckej škole, je potrebné skoncentrovať sa do cievneho a žilového systému s pocitom, že niektoré časti vyzerajú ako kŕčové žily a steny týchto kŕčových žíl sú mŕtve na určitých plochách. Tak isto platí, že nie všetci, čo majú medicínsky nekrotické krvné riečište, majú veštecké schopnosti tohto druhu. Ďalej je dôležité uvedomiť si, že schopnosti aurického veštca závisia od toho, kde sa nekrotické krvné riečište nachádza.

Nekrotické krvné riečište na gangliách, ktoré sú v oblasti temenného mozgu, dovoľuje vidieť auru vo farbe. Na mozočku farby vo vnútri orgánov. Na pečeni sa aura vníma ako geometrické objekty. Na obličkách ako čierne fľaky. Na slezine ako obrysy okolo fyzickej osoby. Na mozgu ako geometrické objekty. Keď fungujete na sugeratívnom princípe, tak na čas vešteckého výkonu si môžete pre istotu nasugerovať nekrotické krvné riečište pri každom orgáne a tak dosiahnuť mimoriadne efektívny veštecký stav. V tomto prípade budete auru vidieť vo všetkých podobách a veštecký výkon bude efektívnejší. Teda základný výcvik aura veštca obohatíme o výcvik sugerácie patologických stavov.

Keď sa týmito dvomi vešteckými technikami vhodne naladíte, tak je potrebné, aby ste v organizme mali na vyžarovanie aury aj dostatok energie a to zabezpečí nesporne výcvik v Reiki systéme, ktorý dovolí výrazne zvýšiť tvorbu bioenergie vo vlastnom tele alebo aj bioenergiu zosávať zo vzdialených živých objektov. Teda treba splniť ďalšiu dôležitú podmienku a to je bioenergetická podmienka aurického vyžarovania a aurického veštenia.

Stav vyžarovania bioenergie vyžaduje aj presun vedomia dotyčnej osoby do aurického obalu. Deje sa tak vtedy, keď sa prestanete koncentrovať na fyzické a tiež psychické telo a pozornosť sa silne skoncentruje do aurického obalu okolo fyzického tela. Podotýkam, že aurický obal tvoria neustále sa dopĺňajúce bioenergie. Takýto presun pozornosti sa dá dosiahnuť jogínskymi praktikami. Tento systém presunu vedomia má nápor aj na psychiku cvičiacej osoby a je potrebné si postupne navyknúť na takéto presuny koncentrácie mimo fyzické telo. Po ukončení aura veštectva a aura presun vedomia je potrebné sa vrátiť naspäť do koncentrácie do vnútra svojho fyzického tela a tak isto je potrebné ukončiť sugeráciu nekrotického krvného riečišťa.

Pridaj komentár