Aby sme lepšie pochopili, o čom vlastne celý systém mandaly je, ako a prečo vznikol, tak sme sa vybrali k tým, ktorí v histórii robili mandaly ako prví. Teda znovu sme si zašli do informačných polí v akáše. Ide vlastne o spomienky mŕtvych ľudí, ktoré zostali okolo nás v priestore. Veštecky vyspelé osoby dokážu veštecky vnímať tieto informácie a využiť ich na pochopenie ezoteriky inak ako to je dovolené bežným ľuďom.

Preto sme vybrali info polia týchto ľudí, ktorí spontánne tvorili hlavne kruhovité mandaly. Pokiaľ máte veštecké schopnosti, tak si ich v akáše môžete vyhľadať.

Miesto Arabský polostrov. Zemepisná šírka a dĺžka (7,G).
Miesto Malá Ázia. Zemepisná šírka a dĺžka (6,F).
Miesto Ázia. Zemepisná šírka a dĺžka (8,F).
Miesto Tibet. Zemepisná šírka a dĺžka (10,F ).
Miesto Ďaleký východ. Zemepisná šírka a dĺžka (17,C).
Miesto Čína. Zemepisná šírka a dĺžka (11,E).
Miesto India. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G).
Miesto západná India. Zemepisná šírka a dĺžka (13,G).
Miesto Nová Guinea. Zemepisná šírka a dĺžka (17,J).
Miesto Havajské ostrovy. Zemepisná šírka a dĺžka (4,G).
Miesto Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (15,K).
Miesto Južná Amerika . Zemepisná šírka a dĺžka (13,J).
Miesto Severná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,E).
Miesto Tibet. Zemepisná šírka a dĺžka (10,F).
Miesto Tibet. Zemepisná šírka a dĺžka (11,G).

Všade tu v info poliach akáši okolo nás sa dá nájsť odkaz tých, ktorí niečo robili s mandalami. Pokiaľ niektoré pole mŕtvej osoby nie je na určenom mieste, tak sa mohlo posunúť na iné miesto, je to možné a treba s tým počítať.

Niektorí mali počas života kozmické vedomie, niektorí prežili klinickú smrť. Niektorí vnímali mikrosvet molekúl a častíc. Niektorí boli v gangliách. Niektorí mali sexuálne vedomie v celom tele. Niektorí boli v gangliách kostí alebo v gangliách celého tela. Niektorí boli usadení v mieche a niektorí v strednom mozgu. Teda náhodne vybratá vzorka tých, ktorí sa v histórii mimoriadne venovali tvorbe mandál.

Jeden vkladal do kruhu všeličo, ale do stredu dal vždy brúsený kameň. Vieme, že minerály a svetlo z minerálov silne pôsobí na zmysly a umožňuje človeku lepšie ich ovládnuť. Ukladanie kamienkov do mandaly dovoľuje človeku mimoriadne efektívnu koncentráciu na jeden objekt.

Druhý dával do mandaly piktogramy. Teda do kruhu vkladal kombinácie iba 15 znakov. Znovu zisťujeme, že mandala v tomto prípade slúži ako kresba na skale v rôznych oblastiach, kadiaľ sa dotyčný pohyboval. Je to oznam, je to výstraha a pre ďalších je to nácvik schopností lepšie sa ľudsky koncentrovať. Ostatní mohli do mandaly niečo vkresliť, keď išli okolo.

Tretí si robil mandaly na telo a umožňovalo mu to robiť lepšie veštecké výkony. Štvrtý hádže kamienky do jazera, sleduje tvorbu pohybujúcich sa kruhov a ich vzájomnú väzbu medzi mandalami. Pripomína to dosť Silvovku aj s tým blikaním svetla na hladine a pod hladinou. Dokáže lepšie chápať a koncentrovať sa na vzájomné súvislosti okolo seba.

Piaty tvorí mandaly z veľkých stromov. Vytvára v sebe anjelské sféry zo stromov a zároveň cez mandaly stromov preniká do hlbších rovín anjelských esencií. Niečo na spôsob mytológie anjelského stromu. Opačná mandala mu slúži na návrat do reálneho vnímania.

Šiesty vkladá do mandál ľudské orgány a časti ľudí. Mimoriadne preniká do nervovej sústavy ľudského tela. Na tomto prípade a ďalších prípadoch začína človek vnímať, že mandaly v ľudskom tele vznikajú ako prienik ľudského ega a túžby niečo poznať a ovládnuť. Dá sa vnímať, ako spontánne vznikajú mandaly pri koncentrácii do nervstva miechy a nervových dráh a zakončení. Ďalší dával do mandál kusy zvierat a prenikal do hĺbky svojej zvieracej zložky psychiky. Iný si do mandál vkresľuje písmená židovskej abecedy a pracuje na metafyzickom prieniku ľudskej mysle do oblasti neznáma pre ľudskú myseľ a koncentráciu na neznámo.

Celkovo zisťujeme, že základom tvorby mandál v prvom pláne je snaha človeka ovládnuť lepšie svoju prirodzenú schopnosť koncentrácie zmyslov na nejaký objekt a na určitý druh chápania. Je to prienik do nervového systému a schopnosť o rozšírenie vedomia do iných a ďalších neurónových oblasti ľudského tela. Teda pokiaľ chcete mať poriadny základ v mandalovej ezoterike, je potrebné sa spätne naučiť koncentrovať do nervovej sústavy. Niečo si o nej naštudovať a v nervových dráhach tvoriť mandaly. A to pekne jednu za druhou. Nezabúdajte na dva druhy mandál a to mandaly utišujúce nervovú aktivitu a mandaly aktivizujúcu nervové zakončenia. Platí zásada, že v tele je v jednom momente naraz množstvo mandál dynamizujúcich a mandál utišujúcich. Nepodceňujte tento faktor, aby vám mandaly nepoškodili nervovú sústavu. Z nervových dráh sa dá prenikať do neurónových oblastí jedna radosť. Teda mandaly vznikajú ako interakcia ľudskej snahy preniknúť do nervovej sústavy a na tento účel sa v nervoch tvoria mandalové obrázky.

Pridaj komentár