Pyramídy celého sveta. Pyramidálne stavby. Pyramidálne objekty. Pyramidálne stavby. Pyramidálne obrázky. Pyramidálne spomienky. Pyramídy v magmatických poliach zeme. Pyramídy ako posmrtný záznam v kostiach. Pyramídy vo vlastnej mysli. Pyramídy v mysliach žijúcich ľudí. Pyramidálne záznamy v objektoch ako sochy. Pyramídy všade tam, kde to ani netušíme. Pyramídy po celom svete. Miesta, kde sa ťažil materiál na pyramídy. Miesta, kde boli pyramídy zbúrané. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi Nahrávkami.

Pokračujeme v meditáciách a rozhodli sme sa zahájiť meditácie do oblasti pyramíd. Ide o to, aby sme meditačne dokázali využiť zvláštne fenomény, ktoré pyramídy vyvolávajú v ľudskom tele a ľudskej mysli. Zohnali sme si potrebný materiál a to hlavne skvelú a dobre hrubú farebnú publikáciu o vývoji egyptskej kultúry od praveku až po najväčší rozkvet starého Egypta. Postupne budeme premeditovávať jednotlivé obrázky a usilovať sa o veštecké výkony cez predmety, v ktorých zostali uložené záznamy, čo sa s nimi dialo. A tento záznam sa uchoval aj vo fotografiách týchto obrázkov. Je to napríklad nutná technika práve pre oblasť kultúr, ktoré holdovali pyramidálnej duchovnosti. Pretože často mumifikácia a ritualistika poškodzovala posmrtné záznamy v kostných pozostatkoch. A tento druh informácií nemôžme získať priamo z kostných pozostatkoch v hrobnom mieste. Iba výnimočne sa niekedy uchovali kostné pozostatky v prípade, že dotyčného Egypťana postihla nečakaná udalosť. A týchto je príliš málo a nemáme dostatočný výber tých najlepších.

Tak isto napríklad bude problematické dostať informácie z Aztéckej kultúry, kde tiež došlo k manipulácii s informáciami v kostných pozostatkoch.

Potom bude treba zdokonaliť prenikanie do informačných polí zeme, kde sú tiež uložené spomienky o pyramídach a čo sa v nich dialo.

Meditáciu sme zahájili tým, že sme si v spomienkach spomenuli na všetko, čo súviselo s pyramídami v celej histórii ľudstva. Potlačili sme bežné spomienky. Skoncentrovali sme sa na povrch šedej kôry mozgovej a uviedli sme oči, uši, jazyk, nos a končeky prstov do pasivity. Veštecké výkony sme sa už dávnejšie naučili robiť cez šedú kôru mozgovú.

Potom sme previedli meditáciu na obrázky z raného obdobia Egypta. Každý obrázok sme si uložili dobre do pamäti a zároveň sme sa snažili, aby sme sa podučili vešteckým výkonom na fotografiách z egyptských artefaktov. Prešli sme asi 20 obrázkov z Egypta, na ktorých boli rôzne druhy pamiatok.

Potom sme si postavili veľkú pyramídu z drevených palíc, strany pyramídy mali rozmer všetky spoločne po 50 cm. Potom sme si spravili ešte jednu malú pyramídu zo špajdlí. A začali sme experimentálne overovať rôzne výpovede tých, ktorí praktizujú liečby v pyramídach. V prvom rade sme si dali pred seba veľkú pyramídu a pod ňou nebolo nič, ani v pyramíde. Premeditovali sme vnútorný priestor a konštatovali sme, že vnútorný priestor pyramídy slúži hlavne na magicko rituálne účely a z liečebného hľadiska ide všetko skorej do roviny psychoterapie ako samotnej liečby. Potom sme do pyramídy vkladali žiletku. Mali sme pocit, že sa žiletkou dali oddeľovať energie v pyramíde. Potom sme do pyramídy dali menšiu pyramídu a očakávali sme liečivé účinky. Tie sa nedostavili, ale dve pyramídy posilnili meditačný a duchovný stav. V ťažisku pyramídy sme viacerí mali pocit, že by sa tu dal dobre skľudnit a stabilizovať psychický stav. No určite nie dosiahnuť stav vyliečenia určitej choroby.

Potom sme meditovali na povrch pyramídy zvonka, kde sme potvrdili liečivé účinky. Teda vonkajšie prostredie je na liečenie viac stvorené ako prostredie vo vnútri pyramídy.

Takto sa pokúsime pretestovať tvrdenia liečiteľov a ezoterikov o oblasti pyramíd.

Pridaj komentár