Opakovanie zasvätení do ganglií. Zasväcoval Saša Pueblo. Opakovanie zasvätení do veštectva, mágie, magmy, biomagnetov, energií a liečiteľstva. Talizmany ako magický zápis zasväcovacieho rituálu. Dynamizácia prevzatých objektov od historických zasväcovateľov. Kontrola zasvätení. Kontrola prechodu objektov v aure cez zasvätenú osobu. V Galérii zasvätení si nájdete fotografie zo zasvätenia.

Previedli sme opakované zasvätenie do úrovne ganglií. Pod gangliami tu rozumieme objekty veľké ako necht na palci. Prípadne si ich predstavíte ako veľkú fazuľu. Dve veľké ganglie sú uložené v strede mozgu. Ďalšie dve za žalúdočným vakom a dve sú za mechúrom. Potom je plno drobných ganglií okolo orgánov, hormonálnych žliaz, častí mozgu, svalov, krvného, lymfatického a nervového riečišťa.

Na začiatok sa treba naučiť koncentrovať doslova fyzicky cez napätie vo svaloch a nervstve. Časom sa dá do týchto oblastí koncentrovať zo spomienok. Lepšie sa do oblastí neurónov koncentruje nízkoenergeticky cez spomienky ako cez nervstvo a energetické fantázie.

Potom je vhodné naladiť sa na správanie hmyzu, čiže na chaos a zmätok. Do ganglií sa dobre koncentruje aj pohybom končekov prstov bez pohybu rúk a tela. Svaly rúk dáte do stavu kŕču a hýbete iba končekmi prstov. Prípadne si ruky položíte pred seba, dlaňami dole a na vrch rúk si položíte drobné kamienky. Prstami hýbete tak, aby drobné kamienky nepopadali dole. Tak sa veľmi dobre naučíte hýbať iba končekmi prstov.

Okolo každej ganglie sa vytvára aj aurický obal vo veľkosti futbalovej lopty. Keď sa vám podarí skoncentrovať sa na všetky ganglie v tele, je ich určite viac ako 300, tak sa okolo vás vytvorí veľká aura ako balón, v ktorom sedíte. No to sú už kvalitné meditačné výkony. Dôležité je nainštalovať okolo seba stav aury. Pretože do aury sa budú vkladať objekty historických zasväcovateľov. Auru si môžete predstaviť ako energeticky nabitý obal okolo svojho tela. Obsahuje vaše energie, molekuly vzduchu, prachové častice a tiež objekty a znaky zasvätenia.

Zo strany zasväcovateľa je tu povinnosť vyhľadať vhodného historického zasväcovateľa, ktorý mal počas života poškodenú nervovú sústavu a to vytvorilo v aure objekt, ktorý sa zachoval aj po jeho smrti. Zasväcovateľ sa uvedie do stavu, keď na povrch veľkého mozgu zosaje odkaz historického zasväcovateľa a tento potom magickým rituálom skopíruje do aury zasväcovaných osôb.

Povinnosťou zasväcovateľa je uviesť zasväcovanú osobu do vhodného zasväcovacieho stavu. Keď je zasväcovaná osoba moc rozbehnutá a jej ganglie sú príliš aktívne, tak zasväcovateľ prevedie energetické hypnotické ťahy a celkovo jej neuróny uvedie do vhodného upokojenia. Na druhej strane niektorí prídu až v príliš kľudnom stave a prechádzajú do stavov astrálneho putovania. Možno ho prirovnať k stavom ranej klinickej smrti. V takomto stave sú ganglie až príliš pasívne a nemožno zrealizovať zasvätenie. Teda dotyčnú osobu teba nabudiť do aktívnejšieho stavu. Potom sa nedajú robiť zasvätenia u osôb, ktoré majú chorú štítnu žľazu a dokážu ňou ovplyvňovať iných ľudí. Robia vlastnú magickú ritualistiku, ktorá narúša bežné zasväcovacie rituály.

Počas zasväcovania dotyčné zasväcované osoby robia magické rituály s rôznymi druhmi objektov. Ide o určitý spôsob myslenia, ktorý je typický pre prírodného človeka a dobre pasujú do oblasti ganglií, brušného mozgu a miechy.

Pri opakovanom zasvätení sa nerobia fyzicky magické rituály, ale sa prevedú do magickej kresby. Zasväcované osoby ich obkresľujú a musia si dať pozor, aby ich nekreslili s cieľom zhypnotizovať sa, ale magicky sa naladiť. Zasväcovateľ za ich chrbtom kreslí prstom magický znak, ktorý pracovne voláme talizman. Talizmany sa dostanú do objektov historických zasväcovateľov v aure zasvätenej osoby.

Zasväcovateľ skontroloval na záver, čo sa dialo s objektmi v aure zasvätenej osoby. Snaží sa jej pomôcť, aby sa vhodne naladila a objekty prešli cez fyzické aj psychické telo. Potom sa dostali naspäť do aury a tu sa špeciálne zoskupili spolu s magickými znakmi.

Objekty v aure vám odovzdajú svoje životné skúsenosti, ktoré tu uložil historický zasväcovateľ. Tak isto objekty možno použiť na určité druhy činnosti ako je veštenie, liečenie a podobne. Čo umožňuje robiť ezoteriku na základe osôb, ktoré ezoteriku ovládali hlavne prakticky a nie iba teoreticky a beletristicky.

Pridaj komentár