Kozmické vedomie a psychický prienik do kozmického priestoru až do vzdialenosti 4 000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi. Hovoríme o oblasti 40 sektorov. No naše ambície idú ešte ďalej a sú nasmerované do vzdialeností až 100 krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A nesporne pôjdu ešte ďalej do hĺbok kozmu.

Doteraz sme do kozmu prenikali ako malé detičky, ktoré si nahodili kozmické vedomie. Ide o koncentráciu do ganglií okolo orgánov a vloženie obrázkov planét do oblasti ganglií. To vytvorí psychický lúč z hlavy cez atmosféru do kozmického priestoru a ezoterik je psychicky v kozme. No už sme sa naučili do kozmu prenikať cez nahodenie obrázkov čiernej diery okolo ganglií. V tomto prípade to bola čierna diera v strede Galaxie. A to je úplne iný prienik do kozmu ako doteraz. Začala sa etapa prieniku z jednej čiernej diery do inej čiernej diery v inej časti kozmu. Vieme z astronómie, že v priestore našej Galaxie je okolo 2000 ďalších galaxií a je naivné si myslieť, že všade v ich strede bude jedna čierna diera a že okolo čiernej diery budú súhvezdia plné hviezd.

Pokiaľ psychicky ezoterik prenikne do čiernej diery, tak sa musí v nej naučiť prakticky fungovať. V tomto prípade sa musí ezoterik psychicky naučiť preniknúť z jednej čiernej diery do druhej čiernej diery a to spraví pomocou želania, prípadne svoje želanie „vypohybuje“ pomocou predstavy prstov alebo reálne spraví jedinečný jogínsky pohyb, ktorý sa tak silne podobá prstovým módom. Ide o špeciálne pozície prstov na ruke a špeciálny pohyb. Ako prstové módy fungujú priamo v čiernej diere, zistí ezoterik až pri priamom psychickom prieniku do čiernej diery.

Presun z jednej čiernej diery do druhej sa deje na základe želania, ale aj určitého prstového módu, a tak isto na základe rezonancií a vibrácií v niektorej z membrán tela. Teda realizuje sa na princípe mikrosveta, ktorý tak aktívne cvičíme v Silva škole.

Nastane presun do niektorej čiernej diery v danej lokalite. Ezoterik si vyberá z veľkého množstva čiernych dier takú, v ktorej bude môcť operovať optimálne. Je dobré sa naučiť techniku naplnenia a obalenia seba a povrchu tela vodnými energiami. To dovoľuje, aby ste neuróny mozgu veľmi netrápili a mohli lepšie psychicky vnímať, čo sa deje v čiernej diere. Tak isto ezoterik jasne vie, čo chce cez čiernu dieru vnímať. Najčastejšie to bude iná čierna diera, potom to môže byť organický život v kozme, určité anomálie. Pokiaľ sa ezoterik v čiernej diere prepne do klinického stavu, tak môže vnímať svet mŕtvych. Pokiaľ si ezoterik nahodí bunkové vedomie, tak môže od psychického kontaktu s organickým životom získať UFO odtlačok života v danej oblasti.

V prvom rade sa musí ezoterik naučiť prenikať z jednej čiernej diery do druhej. Ezoterik praktický pochopí, že v kozme máme rôzne typy čiernych dier a to malé, stredné a také veľké ako okraje našej Galaxie. Všetky čierne diery vplývajú na planéty, súhvezdia a celkovo na materiál vo svojom priestore. Niektoré čierne diery sa navzájom prekrývajú a často nemajú vo svojej blízkosti žiadny materiál v zmysle planét a podobne. Pre ezoterika je ezoterika čiernych dier veľmi dôležitá z dôvodu psychického prenikania do extrémnych vzdialeností v kozme. Doteraz sme prenikali psychicky hlavne do našej Galaxie a jej čiernej diery. Postupne prenikáme do 2000 galaxií v blízkosti našej Galaxie, čo je priestor vzdialený všetkými smermi od našej Galaxie 40 miliónov svetelných rokov. Ale prenikáme aj do priestoru vzdialeného od planéty Zem a našej Galaxie až 4 000 miliárd svetelných rokov. Najďalej sme prenikali 110 krát 4 miliárd svetelných rokov. A pripravujeme sa na prieniky aj do 1000 krát 4 miliárd svetelných rokov. A pri psychických prenikoch do takýchto vzdialeností to nepôjde bez techniky čiernych dier. Jednoducho čierne diery dovoľujú v zlomku sekundy preniknúť do inej čiernej diery a to si stačí želať a toto želanie dosiahnuť určitým pohybom prstov rúk. Pokiaľ ezoterik preniká do vzdialenosti od planéty Zem iba 4 000 miliárd svetelných rokov, tak čierne diery až tak nepotrebuje. Stačí na to kozmické vedomie, vhodné zvukové mantry a techniku upravovania túžob viažucich sa na planétu Zem.

Pokiaľ sa však ezoterik naučí prenikať do kozmu cez čierne diery, tak sa dianie v kozme dá vnímať mimoriadne realisticky. Pri bežnom jogínskom prieniku do kozmu je vnímanie kozmu také pohodové bez reálneho tlaku na psychiku ezoterika. Prenikanie cez čierne diery je psychické prenikanie na hrane makrosveta a mikrosveta. Makrosvet je všetko väčšie ako hrot špendlíka a mikrosvet je všetko menšie ako hrot špendlíka. Pokiaľ je ezoterik psychicky v čiernej diere, tak do mikrosveta čiernej diery vstupuje cez rezonancie v niektorej z membránových oblastí vo vlastnom tele. Pokiaľ chce ezoterik vnímať hmotu planét a súhvezdí, je potrebné prestať v čiernej diere rezonovať a mať bežnú psychiku makrosveta.

Nie je dvakrát jednoduché prepracovať pohybové vzorce v neurónoch miechy, respektíve ich podriadiť systémom fungovania ako v čiernej diere. Tento proces nazývame vytvorenie systému čakier v miechových neurónoch, kde každá drobná časť nesie v sebe pohybové centrum, pohybové vzorce, ktoré sú podriadené systému pohybu magmatického jadra planéty Zem. Ezoterik tieto pohybové centrá podriadi univerzálnemu systému rôznych typov čiernych dier.

Pridaj komentár