7. ezoterická cesta sa usiluje psychicky prenikať do vnútra buniek ľudského tela. Tento psychický prienik vyvoláva zvláštne fenomény, ľudská myseľ sa presúva priestorom tak, ako keby neexistovali vzdialenosti. Otvorí sa bunkové vedomie a psychika človeka sa presunie v zlomku sekundy aj 100 000 miliárd svetelných rokov.

Aby si ezoterik otvoril tento druh vedomia, je potrebné zvládnuť Silva školu, ktorá ezoterika učí, ako rozvibrovať niektoré membrány napr. hlasiviek alebo pobrušnicovú membránu. Až na základe vibrácií dokáže ezoterik prenikať do hlbších štruktúr v bunke. Máme na mysli bunkovú blanu, orgániky v bunke, jadro a chromozómy. No ľudskou koncentráciou by to nezvládol a potrebuje k tomu mozoček. Ezoterik vydá mozočku príkaz, aby sa skoncentroval do určitej oblasti a prenikol do skupiny buniek veľkosti pingpongovej alebo tenisovej loptičky, prípadne celého orgánu v tele. Toto je precvičovaná cesta a nestojí na patologických stavoch.

Bunkové vedomie sa otvára osobám, ktoré často trpia prehnanými stavmi strachu a prenáša sa im to do oblasti podbrušia. Nervové napätie vyvolá stav prieniku psychiky človeka do buniek a vzniká bunkové vedomie. Tento stav je patologický, nedá sa kontrolovať, psychický prienik z buniek do kozmického priestoru je spontánny. Opakovanie takýchto stavov má psychické a zdravotné následky. Tak isto jedinec, ktorý sa prepadol do UFO stavu, si ho nevie dostatočne rozumovo vysvetliť a pochopiť. Nehovoriac o ovládaní týchto stavov.

Ezoterik o týchto stavoch prieniku psychiky do vlastných buniek vie rozumovo. Veštecky prešetroval tieto prípady bunkového vedomia. Vie vyvolať tento stav riadene, a tak isto vie kontrolovať priebeh tohto stavu. Ezoterik nacvičuje rezonancie v membránach a nacvičuje spoluprácu s mozočkom. Zároveň sa učí veštecky vnímať tieto procesy v centre fantázie, čo je v prednom mozgu. Na diaľku sa napája na tieto osoby a kopíruje ich stav. Dokonca využíva tento stav na nácvik bunkového vedomia. Tak isto už ezoterik cvičil kozmické vedomie cez ganglie pri orgánoch, a pokiaľ sa zopne bunkové vedomie a vymrští jeho psychiku do kozmu, tak sa ezoterik vie zorientovať, kde sa to nachádza. Tak isto sa počas bunkového prieniku stane to, že nastúpi nielen kozmické, ale aj klinické vedomie. Teda stačí, aby časť orgánu zastavila na určitý čas svoju činnosť a nastupuje rané štádium klinickej smrti. Vtedy je psychika takejto osoby vymrštená do sveta mŕtvych spomienok. Neškolená osoba nedokáže rozoznať, kde sa nachádza, či ide o svet mŕtvych spomienok, alebo o kozmos a kontakt s organickým životom.

Pokiaľ bunkový ezoterik preniká do nekonečných vzdialeností v kozme a navštevuje psychicky galaxie, súhvezdia a hviezdy, je zaručené, že časom sa stretne s určitou formou organického života. Pokiaľ ezoterik navštívi organický život na niektorej z planét iba klasicky v kozmickom vedomí, tak nezíska odtlačok UFO do svojej aury okolo tela alebo priamo do tela. No pokiaľ sa bude kontaktovať cez bunkové vedomie, tak pri kontakte psychického charakteru si odnesie niečo ako energeticko- informačný odtlačok. Veštecky ho možno vnímať ako mydlovú bublinu, ktorá je stabilná a má tvar. Zároveň má určité vlastnosti a určitým spôsobom sa správa. Môže aktívne vplývať na psychické procesy v mozgu ezoterika a ten sa musí naučiť tieto procesy vnímať a ovládať ich.

Pokiaľ ide ezoterik do sveta mŕtvych spomienok cez klinické vedomie a ide ako foto turista, ktorý si ukladá iba spomienky a nechce nič si zobrať a nič vlastniť, tak veštecky vyhodnocuje zoskupenie spomienok nejakej organickej hmoty za určitým účelom. Pokiaľ však ezoterik prenikne do sveta mŕtvych spomienok cez klinickú smrť a zároveň cez bunkové vedomie, tak do sveta mŕtvych ide okamžite a zoskupenie spomienok často vníma ako nejakú kozmickú loď, kde zažije pocit vyšetrovania, týrania, sexuálneho násilia. No vlastne v skutočnosti vníma, ako je toto zoskupenie spomienok naprogramované, aby niečo robilo a nejako fungovalo. Ezoterik si prináša zo sveta mŕtvych spomienok cez bunkové vedomie kópiu zhluku spomienok vymretého alebo odumretého života v kozme. Musí sa naučiť sa zbavovať tohto odtlačku zo sveta mŕtvych.

Ezoterik na základe bunkového vedomia môže veľmi razantne prenikať dovnútra svojich buniek, ale aj spomienok. Tak isto cez bunkové vedomie môže prenikať do magmatických zápisov, ktoré vytvára magmatické pole zemského jadra. Ezoterik sa musí naučiť tieto stavy veštecky ošetrovať v centre fantázie v prednom mozgu.

Pridaj komentár