Venujeme sa tu psychickému kontaktu s organickým životom v kozme. Pre kontakt používame hlavne kozmické vedomie, ktoré ide cez ganglie a napája sa cez rezonancie membrán na bunky tela. Z dôvodu obrovských, doslova nekonečných vzdialeností používame systém čiernej diery, ktorá dovoľuje psychické premiestnenie z jedného systému čiernej diery do systému inej čiernej diery v blízkosti organického života v kozme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Kozmos sekcia MP3.

Tento zápis má niekoľko máp výskytu a lokalizácie organického života v kozme. Vyhľadaj: Galérie: Mapy v ezoterike. Názov: UFO odtlačky v kozme.

Na začiatok meditujúce osoby dostali UFO odtlačok pod názvom „Mrak“. Ide o odtlačok, ktorý v tejto etape veľmi dobre vyhovuje našim zámerom spoznávania organického života v kozme. Tento odtlačok meditujúce osoby navštívili aj psychicky priamo v danom domovskom priestore. Spoločne sme konštatovali, že má viac neurónov ako jeden človek a zároveň sú neurónové systémy kdesi na povrchu tela. A do určitej miery sú navzájom prepojené, no nie úplne a jednoznačne. Ďalej sme vnímali, že vo vnútri sú rôzne vývojové štádiá ako mikroorganizmy, vyššie druhy ako vtáctvo, rôzne druhy zvierat ako medvede a podobne. Potom je tu vývojová fáza ako u človeka, ale aj fáza aktívneho spoznávania organického života v kozme. Dobre sa s ním spája a komunikuje, tento odtlačok UFO nie je agresívny a prispôsobuje sa človeku a tomu, čo chce v duchovnej oblasti robiť. Nejde proti jeho záujmom, zároveň je pripravený pomáhať a hlavne na požiadanie ezoterika likvidovať iné UFO odtlačky. Tak isto zrýchľuje meditačné úsilie ezoterika. Tento odtlačok je od planéty Zem vzdialený 10 krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Následne sme si vybrali na priamu psychickú návštevu UFO odtlačok „Oči“. Tento odtlačok sa nachádza za súhvezdím Hadonos v našej Galaxii a presnejšie v niektorej zo 100 galaxií za týmto súhvezdím. Kontakt bol vedený cez čiernu dieru našej Galaxie a z nej do najbližšej čiernej diery v blízkosti výskytu tohto organického života. UFO odtlačok „Oči“ je ako veľká guľatá lopta, ktorá má vo vnútri čierny fľak. Úroveň nám podobných neurónov je nízka a všetko je príliš na úrovni našich zvierat. Podobalo sa to rôznym tvarom medúz.

Nasledoval odtlačok UFO „Kríž“, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti asi 4 000 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. Tento odtlačok má neuróny alebo im podobné bunky na úrovni našej miechy. Tento systém nám nemá čo povedať.

Nasledovala návšteva organického života v kozme pod názvom UFO „6 hláv v kruhu“. Tento UFO odtlačok je vzdialený od planéty Zem asi 60 krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Pri psychickom kontakte bola cítiť silná komunikácia s ľudskou formou života na planéte Zem. Tento kontakt spadá do obdobia Rímskej ríše, Atén a Sparty, je súčasťou aj indickej kultúry. Cítiť tu disciplínu, bojovnosť a úctu k starým kultom. Na duchovnej ceste nám to nemá čo vážnejšie povedať.

Nasleduje odtlačok organického života v kozme a to UFO „Žiara“, ktorý je od planéty Zem vzdialený asi 9 miliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Prepojenie sa realizovalo cez čiernu dieru v našej Galaxii a čiernu dieru v danej oblasti. Tento odtlačok vyzerá ako veľmi pokrútení a potočení jedinci, kedy ich vedomie je neplánovane mimo tela a preniká do makrosveta a mikrosveta. Aj na nás vplýval ako prostriedok odpojenia psychiky od fyzického tela. Tak isto aj tento odtlačok nám nemá čo na duchovnej ceste povedať.

Nasledoval UFO odtlačok „Okno“. Ide o organický život vo vzdialenosti od planéty Zem asi 800 krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tento UFO odtlačok nám má čo povedať, je mimoriadne vyspelý zaujíma ho svet mŕtvych a kozmické inteligencie v ňom. Tak isto ho zaujímajú anjelské sféry vo svete mŕtvych a aj kontakty a bádanie organického života v kozme. Človek, ktorý je na duchovnej ceste, pozná organický život v kozme a spomienky mŕtvej organickej hmoty vo svete mŕtvych, sa im môže rovnať.

Zatiaľ sme kontaktovali hlavne organický život, ktorý v sebe nemá zabudované geneticky upravované orgány a časti. Tak isto sme zatiaľ nekontaktovali organický život, ktorý má v sebe množstvo technológie. Ezoterik si môže odskúšať, ako to bude vyzerať, pokiaľ sa v kozmicko bunkovom vedomí napojí na ľudí, ktorí v sebe majú zabudované technické pomôcky ako stimulátory a podobne. Tak isto sa ezoterik napojí aj na ľudí s transplantovanými orgánmi. Tento výcvik je potrebný, aby sme sa mohli psychicky napojiť na organický život v kozme, ktorý prešiel vlastnými genetickými a technologickými zmenami priamo v ich organickom živote.

Veľmi bude zaujímavý organický život, ktorý opustil život na planétach a premiestnil sa do vlastných gigantických objektov. Tomuto fenoménu sa budeme venovať osobitne. Základný výcvik je napojiť sa na kozmonautov, ktorí žijú v stanici na obežnej dráhe. Je to základný výcvik na lepšie veštecké vnímanie organického života v takejto podobe v kozme.

Pridaj komentár