Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš partnerský vzťah. Je mi ľúto, ale musím konštatovať, že je zvláštny a minimálne disharmonický. Bolo by rozumné vzájomné vzťahy doladiť a zbytočne si nekomplikovať život.

Zdravotný stav ona
V zásade v poriadku, iba oblička by vyžadovala liečbu.

Zdravotný stav on
Zdravotný stav nie je v poriadku. Virguľa neobkresľuje značnú časť orgánov. V organizme je veľa baktérií. Riziko je prekročené mnohonásobne.

Psychický stav ona
Aurický obal je okolo tela, aj keď musíte vynaložiť úsilie, aby ste si psychické zdravie udržali.

Psychický stav on
Aurický obal je silne uvoľnený od fyzického tela. Dotyčný nevie nájsť v živote smer a dobre skrýva svoju psychickú slabosť. Dokáže hrať divadlo.

Povaha ona
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá chce na sebe pracovať a niečo v duchovnom svete znamenať.

Povaha on
Je schizofrenická povaha vyššieho stupňa. Bioenergia je posunutá z mozočku do zadného zrakového centra. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je zmätočná, často robí niečo, čo nechce. Chaos a pretvárka.

Sexuálne podvedomie ona
Celková vzrušivosť: nekomentujem, je zvláštna a bude spôsobovať problémové spolužitie s partnerom.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na deti. Povrchová vzrušivosť: na ženy. Pohlavná vzrušivosť: nedostatočne rozvinutá. Citová vzrušivosť: ako chlapča, ktoré potrebuje pohladenie matky.

Pozitívny človek
Obidvaja ste pozitívne zmýšľajúci ľudia.

Narušený vzťah
Ona okolo seba srdiečko, on čierne čiary a narušené vzťahy.

Aký model vyznávajú
Ona prišla do manželstva s modelom zamilovanosti, ale do seba a nevytvoriť žiadny vzťah. On prišiel s modelom narušených vzťahov a zničiť partnerku.

Rovnoprávnosť
Ona chce, aby boli vo vzťahu rovnoprávni, on chce byť viac.

Romantika
Ona a on žiadna romantika.

Detičky
Ona sa odmieta chovať ako detičky. On chce vzťah ako malé detičky. Chce byť mamičkin maznáčik.

Racionálnosť
Ona chce byť racionálna a rozumná. On nechce, ale chce sa tak tváriť.

Kamaráti
Ona nechce a odmieta, on chce kamarátstvo. Teda robiť spoločne niektoré veci.

Nezávislosť
Ona chce silnú nezávislosť. On to chce zničiť a ponížiť, pokoriť partnera.

Žiarlivosť
Ona nie je žiarlivá. On je žiarlivý, dokáže to zvládnuť.

Symbiotické
Ona nechce symbiózu a porozumenie. On chce.

Objektívnosť
Ona nechce byť reálna a objektívne vnímať partnera. On vás chce vnímať reálne.

Sebectvo
Ona ani on nemajú sebecké sklony voči sebe.

Pridaj komentár