Klasický výcvik. Výcvik po zasvätení v aurickom obale. Postavička. Znaky v aurickom obale. Zosávanie a strácanie bioenergie. Naladenie zmyslov v šedej kôre veľkého mozgu. Technika miechy. Technika mozočku. Technika šedej kôry veľkého mozgu. Technika z povrchu kože. Kineziológia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Na začiatku vešteckého výcviku sme vlastne vytvorili dva prístupy k veštectvu. Jedna línia je klasický veštecký výkon zložený na odsatí a strácaní vlastných bioenergií v celom systéme tela. Najintenzívnejšie odsávanie vlastnej bioenergie sa deje v oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Tu sú zmyslové centrá všetkých zmyslov. Potom je treba zabezpečiť zosávanie a strácanie aj bioenergie zosatej z veštecky ošetrovanej osoby. Bioenergia sa zosáva málo a tiež sa musí strácať ako vlastná bioenergia. Bioenergia sa dobre stráca v pocite sugerácie chorých buniek. Jednoducho treba uveriť, že ste na túto chvíľu veštenia chorí. A ani v zlomku sekundy nezapochybovať. Potom už stačí postava panáčika dotyčnej veštecky ošetrovanej osoby. Buď ju umiestnite v mozočku, alebo v mieche, prípadne v šedej kôre veľkého mozgu. Možno ju umiestniť do aurického obalu alebo do oblasti svalov. Rozohrávate dej, pri ktorom porovnávate postavičku veštecky ošetrovanej osoby s inými postavičkami – postavičkou zdravia a postavičkou choroby, potom postavičkou úspechu a postavičkou neúspechu. A takto postupujete do vnútra vešteckého systému. Neustále používate veštecké znaky a usilujete sa o podrobnejšie veštectvo. Predstava dotyčnej osoby a orgánov tela. Na jednu stranu choré na druhú stranu zdravé. Potom je tu schopnosť použitia kyvadielka a kineziologický tabuliek. Základný kineziologický test. Potom komplexné kineziologické tabuľky a virguľa do ruky. Cez svaly hľadáte vhodné terapie pre dotyčnú osobu.

Na druhej strane je tu možnosť vešteckých výkonov cez mechanizmus zasvätenia do vešteckých výkonov. Ide vlastne o tých veštcov, ktorí mali poškodenú psychiku a okolo tela mali silné aurické pole. V aurickom poli mali znaky rôznych vešteckých výkonov. Teda robili veštecké výkony cez znaky v aurickom obale, čo dovoľovalo okamžite znížiť bioenergie v tele bez toho, aby sa nejako silili a snažili. Znaky v aurickom obale sa zoskupia tak, aby sa dal spraviť čo najlepší veštecký výkon. Funguje to samé. Takíto veštci dokážu za špeciálnych rituálov preniesť a otvoriť tento systém u iných osôb, a tak isto aj u seba. Systém aurického veštectva sa otvára iba pri vešteckom výkone, potom sa zatvára.

Zasvätením sa nič nekončí a treba prehlbovať so znakmi zasvätenia kontakt. Skoncentrujete sa na znaky v aurickom obale. Zo zasvätenia tu máte runové znaky, znaky indického horoskopu, znaky čínskeho horoskopu, znaky z numerológie a znak z astrológie. Vždy sa pýtate, akými cvičeniami prehlbujete silu znakov v aurickom obale. Keď hovoríte pravdu, tak sú znaky okolo nás. Keď pravdu nehovoríte, tak sa stratia. Je to jednoduché a účinné.

Možnosť cvičiť majú aj tí, ktorí neboli zasvätení a pripravujú sa na toto zasvätenie. Intuitívne sa pýtate vytvorených znakov v aure, čo treba meditovať, aby ste sa pripravili správne do zasvätenia.

Pridaj komentár