Klasické zasvätenie Reiki. Vnútorné cvičenie Reiki. Reiki zasvätenie v aure. Reiki centrá v mozgu a v tele. Klasické znaky Reiki. Vnútorné znaky Reiki. Premostenie pre zasvätených.

Klasické Reiki prezentuje systém založený na tom, že majster Reiki dokáže bežného smrteľníka ovplyvniť svojím Reiki systémom tak, že ho v niektorých stupňoch zasvätí. Keď špeciálne skúmame, čo to spraví so zasvätenou osobou, tak vnímame hlavne zmeny v aurickom obale zasväcovanej osoby. Dotyčné osoby majú ľudské vedomie a aurický obal je hrubý spravidla asi 5 centimetrov. Auru tvoria molekuly vzduchu, ľudské teplo a neustále odtekajúca energia. V aure sa objavia v oblasti čela alebo úst energetické objekty a tiež klasické Reiki znaky. Keď dotyčný na Reiki nemyslí, tak znaky v aure nie sú prítomné. Pokiaľ na Reiki myslí, tak sa zrazu z mysle zasvätenej osoby objavia Reiki objekty alebo klasické Reiki znaky. To je jeden systém získania Reiki a to zasvätením do aury.

Ja sa venujem v prvom rade vnútornému Reiki, ktoré má základ v niektorých častiach mozgu. Tieto oblasti majú v sebe systém tvorby vlastnej bioenergie. Teda cvičiaci pracujú s vlastnými bioenergiami a postupným nácvikom získavajú trvalý stereotyp na manipuláciu s vlastnými bioenergiami. Všetko aktivizujú koncentráciou do určených miest v mozgu a v tele. V tomto by nebol základný problém.

Problém nastáva vtedy, keď dotyčná osoba, ktorá cvičí vnútorné Reiki, bola zasvätená v klasickom systéme Reiki. Na jednej strane dotyčná osoba cvičí vnútorné Reiki, ale sa jej objavujú aj znaky Reiki v aurickom obale a tieto znaky energiu odoberajú energiu v prospech tretej osoby, ktorá je liečená dotyčným Reikistom. No Reikista by chcel liečiť sám seba a nie druhú osobu. Tu nastupuje mechanizmus, keď pri cvičení vnútorného Reiki treba spojiť vonkajšie znaky s vnútornými znakmi. Cieľom je zosať energiu z klasického znaku Reiki smerom do vlastného vnútra Reikistu. To sa nám podarilo vedomým spojením vnútorného znaku, ktorý sa podobá 5 centimetrovým písmenám abecedy. K tomuto vnútornému znaku treba pridať tvar krúžku a k tomu dva pocity, že to ste vy a zároveň iná osoba. V tomto momente sa klasický Reiki znak v aure stáča a energia z neho prúdi do vnútra Reikistu. Tento fenomén sme odskúšali a trvale ho používame. Teraz už môžeme cvičiť obidva systémy Reiki, vnútorný a ten vonkajší v aurickom obale.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.