Kmitajúce fyzické prsty. Zmyslové centrá. Neurónové oblasti. Kmitajúce prsty na rôzne spôsoby. Kmitajúce fyzické ruky a centrá Reiki energie. Kmitajúce bioenergie a klasické techniky rúk. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Neustále prenikáme hlbšie do Silva techník. Vlastne sme vytvorili dva smery v Silvovke. Jeden ide smerom k operáciám v psychike. Skôr sa to podobá veštectvu a nízkym bioenergiám, ktoré síce kmitajú, ale sa neustále odsávajú a strácajú z tela. Kmitanie sa zabezpečuje cez spomienky na blikanie, kmitanie, vibrovanie a rezonovanie. Všetko zo spomienok a žiadne fyzické kmitanie prstov nie je žiaduce. Takýto stav lepšie vyhovuje operáciám v mozgu.

Druhý smer ide k fyzicky kmitajúcim prstom a prenosu kmitania cez nervovú sústavu a svaly do vnútorného sveta človeka. Prvé cvičenia smerujú k silnej aktivizácii neurónových oblastí šedej kôry veľkého mozgu, kde sú jednak neuróny v 3 až 7 vrstvách plných drobných pavúčikov a zároveň sú tu zmyslové centrá. Cez tieto centrá budeme sledovať a riadiť tvorbu a prenos bioenergie. Nasleduje kmitanie prstov a koncentrácia do niektorej časti veľkého mozgu.

Potom sa postupne koncentrujeme do všetkých oblastí tela, kde sa nachádzajú neuróny a to je už spomínaný veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miecha a ganglie okolo miechy a v stene hrubého a tenkého čreva. Tak isto vo všetkých gangliách, ktoré sú pri každom orgáne, každom svale a každej časti ľudského tela. Do každej časti sa koncentrujeme a zároveň fyzicky kmitáme s roztiahnutými prstami oboch rúk. Roztrasenie v rôznych pozíciách posúvame do oblastí výskytu neurónov. Takto prejdeme všetky oblasti v tele, kde sa nachádzajú neurónové zhluky. V neurónoch vyrábame bioenergiu, ktorá sa šíri po celého organizmu.

Po tomto cvičení rozkmitáme fyzicky ruky a koncentrujeme sa do Reiki centier na bokoch hlavy, na konci obočia. Tu prenesieme kmit z prstov a otvoríme tvorbu vlastných bioenergií. Vlastné bioenergie, zosaté bioenergie, biomagnetizované energie, magmatické energie zemského jadra – všetky rozkmitáme a preliečujeme celý organizmus. Takto postupujeme v ďalších Reiki centrách a to je dva centimetre nad ušami, vzadu v mozočku, pod zadným zrakovým mozgom a v črevách, kde je posledné Reiki centrum.

Nakoniec sme rozkmitali prsty rúk a začali sme si šúchať ruky. Potom sme si ruky o ruku masírovali a predtým vibrovali prstami . Potom sme tlačili jednu ruku o druhú a preliečovali sme sa. Spájali sme dva liečiteľské výkony a to klasické liečenie s rukami v spojitosti na kmitajúce prsty.

Pridaj komentár