Venujeme sa tu problematike 1. ezoterickej cesty, čo je rané štádium klinickej smrti. Ďalej sem patrí systém reinkarnácie a systém skúmania a spoznávania sveta mŕtvych spomienok. Ďalej sem patrí spoznávanie sveta mŕtvych cez klinický a psychický prienik cez štruktúry buniek. Nakoniec sem patrí aj systém psychického prieniku na atómovú úroveň a odtiaľto realizovať spoznávanie sveta mŕtvych na úrovni atómov.

1.ezoterická cesta a nácvik klinického vedomia, čo znamená vedieť realizovať techniky fyzického a psychického stíšenia organizmu a dočasné zastavenie činnosti určitých menších častí v organizme, čo vedie k presunu psychiky na šedú kôru veľkého mozgu a prepnutiu časti neurónov na systém vnímania sveta mŕtvych spomienok nielen ľudí a zvierat, ale aj vymretého a zomierajúceho organického života v kozme.

1.ezoterická cesta je zároveň spojená aj s reinkarnačnými ambíciami, ktoré sa momentálne uberajú na rovinu atómov a psychického prieniku do atómov vlastného tela a odtiaľ do atómov okolo nás. Je to najhlbšia úroveň v ľudskom tele, kde ezoterik prenikne na základe Silva školy, mozočku a rezonancií na membránach tela.

1.ezoterická cesta sa dá realizovať spojením klinického a bunkového vedomia. Nastavené rané štádium klinickej smrti sa premosťuje dovnútra tela a spája sa s vnútrom buniek. Takto sa to dá realizovať najlepšie za pomoci mozočku v zadnej časti hlavy. No vyžaduje to zvláštny nácvik a likvidáciu informácií, ktoré sa dostanú do psychiky ezoterika.

1.ezoterická cesta požaduje otvorenie raného štádia klinickej smrti a psychické prenikanie cez neuróny veľkého mozgu do priestoru sveta mŕtvych, ako sa to deje počas reálnej klinickej smrti a následného zomierania. Ezoterik prenikne do sveta mŕtvych a dáva si pozor, aby nič nebral a ničoho sa psychicky nedotýkal s túžbou niečo si zo sveta mŕtvych zobrať a umiestniť vo svojom tele. Tak isto klinický ezoterik potrebuje pestovať veštecké techniky na to, aby mohol vo svete mŕtvych vnímať, čo a ako sa to tam deje. Bez vešteckého výcviku na úrovni žolíkových kariet toho záujemca moc nespozná.

1.ezoterická cesta dáva možnosť spoznať, čo je vo svete mŕtvych, ako sú mŕtve spomienky anjelských sfér, ktoré vytvorili detskí dyslektici a po smrti sa sem tieto spomienky umiestnili. Tak isto vo svete mŕtvych sú spomienky ľudských reinkarnantov, ktorí mali túžbu ponechať svoje spomienky pokope a po smrti sa vrátiť do ľudskej bytosti. Vo svete mŕtvych sú kolektívne spomienky zvierat staré až 900 000 000 miliónov pred naším letopočtom. Potom sú tu spomienky pravekých ľudí, prírodných šamanov, osôb, ktoré kontaktovali organický život v kozme. Tak isto vo svete mŕtvych sú spomienky vyhynutého alebo odumretého života v kozme a voláme ich kozmické inteligencie. Väčšina ľudských spomienok končí v spomienkach iného organického života v kozme.

1.ezoterická cesta a uvedomenie si, že doteraz sme prebádali svet mŕtvych spomienok do vzdialenosti od nás asi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov a to všetkými smermi. Priestor sveta mŕtvych vytárajú hlavne čierne diery a pulzary. Svet mŕtvych a jeho fungovanie je závislé na fungovaní čiernych dier a pulzarov. Väčšina spomienok vo svete mŕtvych spomienok, ktoré vo vnútri seba majú určitý program ďalšej činnosti, je uložená na báze objektov rozmerovo väčších ako je atóm. Hovoríme o makrosvete a pokiaľ sú spomienky uložené na úrovni atómov, tak hovoríme o mikrosvete sveta mŕtvych. Nebezpečenstvo svetu mŕtvych hrozí s tlakom anti čiernych dier, ktoré devastujú planéty, súhvezdia, galaxie, klasické čierne diery a pulzary. Jednoducho anti čierne diery vracajú všetko na úroveň sveta atómov. Tieto anti čierne diery o veľkosti často galaxií likvidujú aj svet mŕtvych spomienok a to tým, že postupne prenikajú zo vzdialenejších priestorov ako je 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik si uvedomuje, že 70 % priestoru kozmu od nás do vzdialenosti 20 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov tvoria pravé gigantické anti čierne diery a menia podmienky aj pre svet mŕtvych.

1.ezoterická cesta a vzor organického života v kozme, ktorý funguje v úrovni vlastných atómov a aj svoje posmrtné spomienky ukladá do priestoru atómov je vzorom pre ezoterika a jeho reinkarnačných ambícií. Tento organický život tak činí z dôvodu pozvoľna prenikajúcej gigantickej anti čiernej diery do útrob nášho kozmu. Trvácnejšie je ukladať spomienky do úrovne atómov ako väčších objektov. A preto ezoterik reinkarnant sa už rozhoduje psychicky preniknúť do atómov vlastného tela a svoje spomienky bude prepracovávať do tejto roviny fungovania.

1.ezoterická cesta sa zákonite spája s UFO odtlačkom organickej hmoty a to J3E, ktoré samotné ako organický život funguje psychicky na atómovej úrovni, a tak isto ich svet mŕtvych funguje na tomto princípe. Ezoterik mimoriadne pozorne uprie svoju pozornosť týmto smerom.

1.ezoterická cesta je spojená aj s výskumom všetkého tam, kde je extrémne veľa anti čiernych dier, organického života v nich, a tak isto sveta mŕtvych tohto organického života. Celkovo možno očakávať, že ezoterik prehodnotí doterajšie smerovanie zo sveta väčších objektov do sveta menších objektov na úrovni atómového sveta. Uloženie posmrtných spomienok je nekonečne dlhšie ako uloženie spomienok po smrti do priestoru väčšieho ako atómy.

1.ezoterická cesta a spoznanie fungovanie anti čiernych dier v astronomickom kozme je záležitosť veľmi náročná a to z dôvodu, že ľudskej rase nie je tento svet vôbec známy a jeho zákonitosti sa skorej podobajú tomu, čo sa deje v reaktore atómovej elektrárne alebo termojaderným rekciám na Slnku. Ešte by sme to mohli prirovnať aj k erupciám sopky a tečeniu žeravej lávy. K spoznaniu tohto sveta sme si vybrali organický život v kozme pod názvom UFO J3E, čo je organický život v približnej vyspelosti ľudskej rasy.

1.ezoterická cesta a cez kozmické vedomie návšteva organického života UFO J3E. V prvom rade sme si nahodili klasické kozmické vedomie, ktoré sprevádza kozmonautov na obežnej dráhe, ktorí tam boli dlhšie ako 4 mesiace. Psychicky sme sa odpojili magmatických polí Zeme, skoncentrovali sme sa do ganglií okolo orgánov tela a nahadzovali sme si do tejto oblasti predstavy a pocity z čiernych dier. Z neurónov veľkého mozgu začal vychádzať ostrý lúč a smeroval cez 100 000 kilometrov atmosféry do čiernej diery v strede našej Galaxie a potom cez ďalšie čierne diery až k organickému životu pod názvom UFO J3E. V najbližšej čiernej diere sme okolo ganglií začali nahadzovať systém anti čiernej diery, ktorá sa z priestoru 6 biliónov svetelných rokov vrútila do vnútra nášho sveta. Tu existujúci organický život mal šťastie, že príchod gigantickej čiernej diery, ktorá pohlcuje a destabilizuje svet planét, súhvezdí a galaxií, je extrémne pozvoľný a organický život má dostatok času, aby sa prispôsoboval tomuto vplyvu. Pri otvorení kozmického vedomia sme sa snažili prejsť do buniek až do úrovne atómov vo vnútri tela. Z tejto pozície spolu s kozmickým vedomím anti čiernych dier sme sa začali presúvať k organickému životu v tejto oblasti. Zároveň sme si vsugerovali užitie LSD, samozrejme iba v predstave uverenia a nie ako skutočnú drogu. Zároveň sme sa snažili rozložiť svoju psychiku do drobných častí a aj vedomie kozmické sme rozkladali do 1000 bodov. Zároveň sme sa vnútorne uvoľňovali v pocite ničotnosti a nezáujmu o čokoľvek. Skorej sme mali pocit, že sme farebné guličky a stratili sme zmysel pre vnímanie tela, čo bolo sprevádzané úplným uvoľnením a ľahostajnosťou. Zároveň sme mali pocit, že nič ľudské nemá cenu. Tak isto sme použili indickú jogu, že neexistujeme a hotovo. Toto je ten najlepší prístup pre svet anti čiernych dier. Každý mal pocit niečoho nestabilného, ako keby tento svet fungoval ako plamene sopky a sopečná láva. Treba si uvedomiť, že pevnosť atómov je nedostatočná a všetko je viacej energia ako pevná hmota. Skôr všetko bolo cítiť ako elektrické výboje, blesky a výbuchy atómovej bomby.

1.ezoterická cesta, klinické vedomie a návšteva sveta mŕtvych UFO J3E. Následne sme si nahodili klinické vedomie a to stíšením a zastavením činnosti drobných kúskov v tele. K tomu sme pridali stav psychického prieniku do atómov svojho tela za pomoci mozočku. V tomto stave sme prenikali do sveta mŕtvych spomienok tejto organickej hmoty. Mali sme pocit sveta vo vnútri neurónov, ktorý produkuje zo seba skopírované spomienky, ktoré sa ukladajú do okolitých atómov. Zároveň táto kozmická inteligencia operovala v iných spomienkach kozmických inteligencií, ktoré vznikli zo spomienok vymretej inej organickej hmoty. Ako keby vyrabovala vnútro iných kozmických inteligencií vytvorených na väčších objektoch ako je atóm. V týchto kozmických inteligenciách vo svete mŕtvych bolo cítiť miznutie spomienok a ich presun do mikrosveta atómov tejto kozmickej inteligencie. Bol to nesporne jedinečný zážitok.

1.ezoterická cesta, UFO bunkové vedomie spojené s kozmickým vedomím a takýto druh návštevy UFO J3E. Nasledoval stav kozmického vedomia vedeného cez atómy tela ezoterika, ale na veľmi veľa miestach. Postupne sme začali cítiť postavy, špirály alebo niečo v tvare zvierat. Všetko bolo viacej ako nestabilné atómové guličky, ktoré držia pokope iba slabé väzby. Klasicky sem išla predstava horiacej postavy, ktorá sa z času na čas vynorí z toku žeravej lávy.

1.ezoterická cesta, UFO bunkové vedomie spojené s klinickým vedomím a takýto druh spoznania sveta mŕtvych UFO J3E. Znovu špeciálny stav klinickej smrti a stočenie tohto stavu do atómovej úrovne ľudského tela. Klinické a bunkové vedomie ide z mnohých miest naraz do priestoru sveta mŕtvych a začali sme vnímať ako množstvo atómov, medzi ktorými je jeden atóm ako spomienky organického života UFO J3E a snaha transformovať spomienky do jadra atómu a zároveň vytvárať kópie do okolitých atómov. Tak isto vyletovanie záznamov z jadra, ktoré prechádzalo do iného atómu vo svete mŕtvych. Tento svet mŕtvych na atómovej úrovni zberá informácie aj z organického života mimo svoj sektor a transformuje ho sveta atómov. Je to ťažko opísateľný pocit, ako tento svet UFO J3E funguje.

1.ezoterická cesta a skúmanie toho UFO odtlačku J3E sme realizovali aj cez iné UFO odtlačky organického života a hlavne cez prvú úroveň UFO. Čo nesporne vytváralo ešte hlbšie a reálnejšie predstavy o tomto svete organického života pod vplyvom tak nám neznámej anti čiernej diery. Cez každý UFO odtlačok sme vnímali tento organický život trochu inak ako bežne.

Pridaj komentár