Ezoterická psychohygiena zasahuje do 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ezoterickej cesty, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách. Tieto ezoterické cesty sprevádzajú aj určité zdravotné a psychické problémy, ktoré treba riešiť pri realizácii ezoterického duchovna.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je vedieť pomenovať liečivé a terapeutické postupy, ktoré dovoľujú ezoterikovi, aby sa udržal v mimoriadne dobrej fyzickej, zdravotnej kondícii. Je to aj otázka prestíže u ezoterikov, aby ukázali, že kvôli duchovným aktivitám nemusia vždy končiť v rukách lekárov a hlavne psychiatrov.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje poznatky a praktické návody na vlastnú liečbu a vlastnú psychohygienu, ktoré sú zverejnené na týchto internetových stránkach. Pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede na dané otázky. Vhodným pomocníkom je tu vyhľadávač slov. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez internetový telefón skype a aj takto skontrolovať, ako ovládate teóriu danej oblasti.

VEĽKÝ MOZOG – 1. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu, uvoľniť tu napätie z meditácie a obnoviť aurický obal okolo tela veľkosti 5 centimetrov?

Ako sa skoncentrovať do 7. neurónových oblastí a zistiť, že obsah spomienok nie je presunutý v inej časti, ako to má byť?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a prekontrolovať centrá riadenia orgánov v šedej kôre veľkého mozgu?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a obnoviť a prekontrolovať centrá riadenia sexuálneho správania?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry mozgu a obnoviť tu činnosť hysterickej, psychopatickej, schizofrenickej a epileptickej povahy?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a v jednotlivých povahách nastaviť určitý druh sexuality?

Ako si overiť stav sily vôle a schopnosti dosahovať ciele, ktoré ste si vytýčili a ako sa programovať k automatickému konaniu?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a prekontrolovať stav zmyslových centier v daných častiach veľkého mozgu?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a skontrolovať, či neuróny na niektorom mieste nie sú prepojené do klinického stavu?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a odstrániť stav prepnutia časti neurónov do sveta mŕtvych spomienok a odtiaľ do buniek v tele?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a skontrolovať, či neuróny tejto oblasti sú prepnuté na psychický prienik do astronomického kozmu?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a skontrolovať, či neuróny v niektorej oblasti nie sú prepnuté na kozmické vedomie a psychický prienik, ktorý je stočený dovnútra buniek?

Ako sa očistiť od negatívnych a neželaných spomienok?

Ako sa očistiť od magmatických záznamov?

Ako likvidovať pôsobenie špiritisticky ladených osôb?

Ako likvidovať záznamy zo sveta mŕtvych, alebo ich vymeniť za iný záznam zo sveta mŕtvych?

Ako upraviť svoj energetický stav po liečení, zasvätení alebo po vešteckých výkonoch?

Ako sa preladiť do špičkovo vedeckej mysle plnej vedeckých výpočtov, logiky, geometrie, fyziky, chémie, astronómie a filozofie?

Ako sa preladiť do bežnej ľudskej mysle, ktorá vie čítať, písať a počítať?

Ako sa preladiť do autohypnotickej mysle mierneho prispania a vnímania snových obrazov?

Ako sa preladiť do mysle fungujúcej iba na princípe pohybu a pohybových rituálov?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a ponoriť sa do svojich spomienok ako autista, ktorého nezaujíma nič iné, iba vlastné spomienky?

Ako sa skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a rozširovať a zužovať vedomie na celé telo a potom na určitú časť tela?

STREDNÝ MOZOG – 2. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu v strede hlavy a tu skontrolovať a doladiť 32 centier pre biochemickú činnosť v tele?

Ako si pomocou predstáv z detstva aktivizovať anjelské sféry dyslektikov a tiež anjelské sféry zo zasvätení?

Ako pomocou sugerácie užitia určitej chemickej látky dosiahnuť určitý stav v tele?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu v strede hlavy a tu skontrolovať a doladiť prepínanie a zapínanie 32 centier pre dennú a nočnú chémiu?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu a tu skontrolovať a doladiť stav snového archívu a spraviť v ňom poriadok?

Ako skrátiť alebo zefektívniť spánok pomocou autohypnózy pred zaspávaním alebo počas dňa?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu a tu skontrolovať a doladiť program pre nočný režim ezoterika?

Ako dokáže ezoterik pracovať s mikrospánkom, ktorý sa môže objaviť po zle prespanej noci?

Ako sa dokáže ezoterik pohybovať v somnambulnom stave, ktorý sa objavuje po zlom a nedostatočnom spánku?

Ako dokáže ezoterik fungovať ako v hypnotickom alebo námesačnom stave?

Ako pomocou kombinácie snových spomienok v snovom archíve dosahovať určitý stav koncentrácie a určitý stav uvoľnenia?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu v strede hlavy a tu skontrolovať a doladiť hysterickú, schizofrenickú, psychopatickú a epileptickú povahu?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu a tu skontrolovať a doladiť sexuálny základ hysterickej, schizofrenickej, psychopatickej a epileptickej povahy?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu v strede hlavy a tu skontrolovať a doladiť naladenie na detskú psychiku a skontrolovať odtlačky anjelských sfér detských dyslektikov, ktoré ezoterik dostal v 4. roku života alebo zasvätením?

Ako ezoterik skontroluje, aké anjelské sféry má v snových pochodoch a či takéto anjelské sféry sú pre neho vhodné?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu v strede hlavy a tu skontrolovať a doladiť 10 podvedomých obalov, ktoré ste dostali v 12. roku života a podieľajú sa formovaní osudu?

Ako sa skoncentrovať do stredného mozgu v strede hlavy a prekontrolovať a doladiť aktivitu nervového uzlu, ktorý je pod stredným mozgom?

Ako sa kontrolujú u ezoterika emócie strachu, hnevu, smútku, radosti a sexuálne emócie žiarlivosti, nenávisti, žiaľu a trúchlenia?

Ako čeliť depresívnym stavom a ako postupne zvládnuť depresívne stavy?

Ako sa programovať k zmenám a vytvárať si návyk spraviť niečo nové vedúce k zmenám?

Ako sa očistiť od magmatických záznamov v strednom mozgu?

Ako upraviť svoj energetický stav v strednom mozgu?

MOZOČEK – 3. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do mozočka a tu v 20. častiach obnoviť a preveriť činnosť mozočku, či skenuje správne vnútro ezoterika až na úroveň atómov?

Ako sa skoncentrovať do mozočka a tu v 20. častiach obnoviť a preveriť činnosť mozočku, a či skenuje vnútro a či náhodou nie sú neuróny pretočené k činnosti mimo telo?

Ako sa skoncentrovať do mozočka a tu zistiť, či mozoček obsahuje spomienky, ktoré sú typické pre mozoček a nie s presunuté do inej zo 6 neurónových oblastí?

Ako sa skoncentrovať do mozočka a zistiť, ako vyberá spomienky z veľkého mozgu a vkladá ich do centra fantázií v prednom mozgu?

Ako sa skoncentrovať do mozočka a tu zlikvidovať objekty od špiritistov, ktorí vytvárajú energetické objekty na blokáciu činnosti neurónov?

Ako sa skoncentrovať do mozočka a tu upraviť nevhodné a poškodzujúce geometrické štruktúry?

Ako obnoviť správne energetické vyžarovanie z mozočku v tvare lúčov idúcich všetkými smermi?

Ako očistiť mozoček od nevhodných magmatických záznamov?

Ako upraviť v mozočku po liečiteľských a vešteckých výkonoch energetický stav?

Ako pomocou určitých geometrických štruktúr dosiahnuť stav koncentrácie a dekoncentrácie?

MIECHA – 4. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do 32 častí miechy a tu zistiť, či prevládajú pohybové vzorce magmatického jadra planéty Zem?

Ako sa skoncentrovať do miechy a tu v celej mieche zistiť, či prevládajú pohybové vzorce čiernych dier?

Ako sa skoncentrovať do miechy a tu zistiť, či prevládajú pohybové vzorce pulzarov?

Ako sa skoncentrovať do miechy a tu zistiť, či prevládajú pohybové vzorce anti čiernych dier?

Ako sa skoncentrovať do miechy a overiť najdôležitejšie pohybové centrá pre pohyb orgánov a častí tela?

Ako sa skoncentrovať do miechy a tu posilniť najdôležitejšie pohybové centrá pre ľudský život?

Ako sa skoncentrovať do miechy a psychicky preniknúť do všetkých 6. neurónových oblastí, ktoré obsahujú do 20% miešnych neurónov?

Ako sa skoncentrovať do miechy a tu dať dynamiku určitým pohybovým vzorcom pre niektoré ezoterické aktivity?

Ako sa skoncentrovať do miechy a pozmeniť nežiaduce spomienky na určité druhy pohybu?

Ako sa skoncentrovať do miechy a očistiť ju od nežiaducich magmatických záznamov?

Ako upraviť svoj energetický stav v mieche napríklad po liečení alebo vešteckých výkonoch?

Ako upraviť auru vytekajúcu z miechy do všetkých strán až 2 metre?

Ako pomocou predstáv pohybu a umiestnenia predmetov dosiahnete koncentráciu a dekoncentráciu?

BRUŠNÝ MOZOG – 5. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do hustej spleti drobných ganglií v brušnom mozgu a otvoriť tu zvieracie pudy s úplným zablokovaním rozumovosti?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a v predstavách vykonávať pokyny pudov a takto ich uvoľniť?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a vyhrážaním sa pudu sebazáchovy ho prinútiť, aby sa staral o zdravie ezoterika?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a vyhrážaním sa pudu rozmnožovaciemu ho prinútiť starať sa o zdravie?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a vyhrážaním sa pudu teritoriálnemu ho prinútiť, aby sa staral o zdravie ezoterika?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a vyhrážaním sa pudu bunkovému v tenkých črevách ho prinútiť liečiť ezoterika až na úroveň vnútorných bunkových štruktúr?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a skontrolovať, či prenikli všetky 4 prinútené pudy do všetkých miest vo vnútri buniek?

Ako upraviť svoj energetický stav v oblasti brušného mozgu?

Ako sa očistiť v oblasti brušného mozgu od magmatických záznamov?

Ako sa skoncentrovať do brušného mozgu a zlikvidovať tu nežiaduce predstavy anjelských sfér a nastoliť diktát anjelských sfér detských dyslektikov pre oblasť geriatrickej liečby?

Ako obnoviť energetické kužeľovité tvary v aure okolo tela?

GANGLIE – 6. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do ganglií okolo orgánov a tu skontrolovať stav otvorenia kozmického vedomia a obrázkov z kozmu, ktoré sa sem vkladajú?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a nedovoliť, aby psychika prenikala do astronomického kozmu a bola pripútaná o planétu Zem?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a tu ukotviť predstavy planéty Zem a videnia kozmických objektov v bežných veciach okolo seba?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a tu cez kozmické vedomie zlikvidovať mini objekty kozmu ako sú čierne diery, pulzary, anti čierne diery, čiernu hmotu?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a z priestoru tela zlikvidovať čierne a sivé anjelské sféry a nastoliť tu kozmické anjelské sféry bielej línie od detských dyslektikov?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a tu skontrolovať centrá pre riadenie daného orgánu?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a tu prekontrolovať tých 20 % pohybových neurónov vo vnútri ganglií?

Ako upraviť svoj energetický stav v oblastí ganglií po vešteckých alebo liečiteľských výkonoch a prípadne po psychickom návrate z kozmu?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a v autohypnotickom stave mierneho prispania a premeniť tu získané spomienky do snovej rečovej symboliky?

Ako sa skoncentrovať do ganglií a tu vymeniť záznamy zo sveta za iné a zlikvidovať tu uložené bloky objekty špiritistov?

Ako očistiť ganglie od magmatických záznamov a naopak, ako uložiť správne magma záznamy do ganglií?

Ako obnoviť guľovité vytekanie aury z každej ganglie tela?

CHROMOZÓMY – 7. EZOTERICKÁ CESTA

Ako sa skoncentrovať do chromozómov v bunkovom jadre a tu upraviť chod horných častí chromozómov s obsahom neurónov, ktoré riadia oblasť bunkových štruktúr?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov v mitochondriálnom jadre a tu dosiahnuť veľmi aktívnu spoluprácu chromozómových štruktúr?

Ako sa skoncentrovať do všetkých chromozómov a dosiahnuť tu starostlivosť prinúteného pudu bunkového?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a vytlačiť odtiaľ čierne a sivé anjelské sféry detských dyslektikov?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a tu cez detskú psychiku realizovať kontakt s anjelským kópiami detských dyslektikov?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a túto oblasť vyčistiť od spomienok zo sveta mŕtvych?

Ako sa skoncentrovať do všetkých chromozómov a vzájomne ich premostiť do hromadnej spolupráce?

Ako zabrániť natekaniu klinického vedomia do vnútorných štruktúr buniek a chromozómov?

Ako zabrániť prenikaniu kozmického vedomia z ganglií do vnútorných štruktúr buniek?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a prekontrolovať a následne opraviť centrá riadenia buniek?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a v nich zistiť, či spomienky v nich uložené nie sú posunuté alebo vymenené s inými spomienkami v ostatných neurónových oblastiach?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a vyčistiť túto oblasť od UFO odtlačkov organického života v kozme?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a tu vo vnútri bunkových štruktúr zlikvidovať UFO zo sveta mŕtvych spomienok?

Ako sa skoncentrovať do chromozómov a tu vo vnútri buniek zlikvidovať UFO ľudí a zvierat planéty Zem?

Ako upraviť svoj energetický stav v oblasti chromozómov všetkých buniek?

Ako očistiť oblasť chromozómov od nevhodných magmatických záznamov planéty Zem?

Ako sa skoncentrovať do mitochondrií a v autohypnotickom stave mierneho prispania premeniť tu získané spomienky do snovej rečovej symboliky?

Ako obnoviť energetickú bázu chromozómov preniknutím až do atómov, molekúl, prvkov a obnoviť prirodzené natekanie elektromagnetických síl zvnútra bunky a upraviť aj natekanie ich energetických síl?

Ako vhodnou úpravou zvuku na membránach v tele dosiahnete stav koncentrácie a dekoncentrácie v chromozómoch tela?

Pridaj komentár