Reinkarnačná túžba a želanie, aby naše spomienky v 7. neurónových oblastiach zostali aj po fyzickej smrti vcelku a pokračovali v určitých činnostiach aj po fyzickom zániku.

1. ezoterická cesta a reinkarnácia boli postavené na základe toho, čo sa dalo o svete mŕtvych načítať z knižiek a iných publikácií. V tomto smere je hodnotná Tibetská knižka mŕtvych, Egyptská knižka mŕtvych, Kópska kniha mŕtvych a ďalšie. Celkovo svet mŕtvych opisovali hlavne osoby veštecky nadané komunikovať so svetom mŕtvych a ujal sa pre ne názov špiritista. Hlavne v Anglicku vzniklo hnutie špiritistov, ktorého sa zúčastňovali aj vedecké kapacity. Z tohto potom vznikala snaha prelievajúca sa do parapsychológie. Hlavne je hodnotná knižka Brětislava Kafku: Parapsychológia.

1. ezoterická cesta, reinkarnácia a obdobie nácviku stavu ľudí, ktorí prežili klinickú smrť a z týchto stavov sa vrátili naspäť do života. Veštecké skúmanie týchto prípadov a diagnostikovanie ich pozmenených psychických stavov. Nácvik raného štádia klinickej smrti, stišovanie a pozastavovanie určitých častí v tele na dobu cvičenia. Psychický prienik do sveta mŕtvych a spoznávanie toho, čo sa deje vo svete mŕtvych spomienok v priestore slnečnej sústavy.

1. ezoterická cesta a reinkarnácia a skúmanie spomienok reinkarnantov, ktorý sa počas klinickej smrti určitej osoby dostávajú do vnútra psychiky a začínajú presadzovať svoje posmrtné túžby. Vypracovanie systému psychoterapií na výmenu reinkarnantov zo sveta mŕtvych spomienok.

1. ezoterická cesta, reinkarnácia a spoznávanie záznamov, ktoré vytvoril organický život na planéte Zem. Najstaršie záznamy planéty Zem sú staré okolo 1. miliardy rokov pred naším letopočtom. Obsahujú kolektívne spomienky určitých vyspelejších druhov zvierat, pravekých ľudí, a tak isto kolektívne spomienky prírodných ľudí. Obsahujú ojedinele spomienky hlavne stigmatických jedincov, autistov, magicky mysliacich ľudí, spomienky jedincov, ktorí kontaktovali v rámci UFO organický život v kozme. Najvýznamnejšie vo svete mŕtvych spomienok sú spomienky detských dyslektikov, ktorí po smrti vytvorili to, čo nazývame anjelské sféry. Zbytok spomienok ľudstva sa stalo a stáva súčasťou iných spomienok, ktoré vyprodukoval už zomretý organizmus v kozme. Záujem ľudí planéty Zem je minimálny a svet mŕtvych spomienok väčšinou ľudia ignorujú. Dobrý vzťah k svetu mŕtvych majú tie osoby, ktoré prežili klinickú smrť, no často svet mŕtvych neskúmajú a nepoznajú jeho zákonitosti. Mŕtve spomienky inej organickej hmoty vo svete mŕtvych voláme pracovne kozmické inteligencie.

1. ezoterická cesta a reinkarnácia na úrovni objektov väčších ako atómy tvorí základ sveta mŕtvych, ktorý je od nás všetkými smermi v kruhu vzdialený okolo 5 biliónov krát 4 miliárd svetelných rokov. Tento priestor sme veštecky v stavoch raného štádia klinickej smrti preskúmali a vytvorili sme si dosť jasný pohľad o tom, ako to tu funguje. Ako kozmické inteligencie zbierajú spomienky organického života po smrti, ako si počas života živých tvorov skenujú a ukladajú niečo ako spomienky a ako spracovávajú tieto spomienky do určitej hustoty a pevnosti podľa určitých pravidiel a zákonitostí.

1. ezoterická cesta a reinkarnácia je vlastne proces autistu, ktorý si váži vlastné záznamy v neurónoch a chce vo svojich spomienkach žiť. Chce žiť vo všetkých 7. neurónových oblastiach svojho tela a teda v 7. archívoch svojho tela. Po smrti chce, aby jeho spomienky zostali pokope a pokračovali v určitej činnosti. Vhodné a silnejšie je ukladanie spomienok v autohypnotickom stave a dávať ich do snovej symboliky. Tak isto je lepšie prepracovať svoje spomienky na určitý druh pohybu alebo praktizovať sugeráciu stigiem, ktoré sa vizulizujú ako určité krvavé znaky po tele. Tak isto je potrebný systém neustáleho kopírovania vlastných spomienok a to technikou neustáleho spomínania.

1. ezoterická cesta a reinkarnácia priniesli postupne poznanie, že priestor sveta mŕtvych je viazaný všetkými smermi od nás 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov činnosťou čiernych dier a pulzarov. Pokiaľ však zájdeme za túto hranicu, potom zistíme, že 80% kozmu tvorí svet čiernych dier a nie pulzarov, ale anti čiernych dier. A anti čierne diery sú pre klasický svet mŕtvych skutočnou pohromou. Pokiaľ niektorý vymretý organický život v kozme uložil spomienky na úrovni objektov väčších ako atóm, tak takéto spomienky sa po príchode anti čiernych dier doničia a nebudú fungovať.

1. ezoterická cesta, reinkarnácia a nájdenie zatúlanej gigantickej čiernej diery pri organickom živote UFO J3E naznačuje na úplne iný princíp života a úplne iný mechanizmus ukladania spomienok pre reinkarnačné účely. Tento organický život pod vplyvom anti čiernej diery psychicky prenikol dovnútra atómov a tu pracuje aj so spomienkami. Pre ezoterika sa stáva vzorom práve svet mŕtvych realizovaný na úrovni atómov. Ezoterik sa cez Silva školu a rezonancie membrán vyberá na cestu kontrolovaného psychického prieniku do buniek, bunkových blán, orgánikov, chromozómov, génov, molekúl a nakoniec do atómov vlastného tela. Na tejto ceste mu musí pomáhať mozoček v zadnej časti hlavy. Keď ezoterik trvalo zakotví psychicky v atómoch, tak je pripravený cez rané štádia klinickej smrti bádať svet mŕtvych inak, prenikať do sveta mŕtvych cez atómy. Tak isto bude ezoterik tvoriť svoj reinkarnačný balíček inak ako doteraz. Ezoterik tým, že prenikne psychicky do atómov svojho tela a aj mimo neho, začína úplne novú etapu ezoteriky či už do astronomického sveta, ale aj sveta mŕtvych spomienok.

1. ezoterická cesta a v nej realizovaná reinkarnácia na tej najspoľahlivejšej úrovni vyžaduje zvládnuť jednak 3. ezoterickú cestu cez mozoček a 5. ezoterickú cestu cez brušný mozog. Na začiatok je rozumnejšie ísť cez brušný mozog a prinútené pudy, ktoré prenikajú postupne do buniek, bunkových blán, orgánikov, bunkového jadra, mitochondriálneho jadra, potom do chromozómov, génov a nakoniec všade v bunkových štruktúrach do molekúl prvkov. Prienik cez brušný mozog je prienik liečivý, ale končí na úrovni molekúl prvkov. Mozoček môže ísť ďalej a ezoterik ide cez mozoček psychicky až do vnútorných štruktúr atómov a ich jadier. Až sem musí zájsť ezoterik, ktorý chce realizovať trvalejšiu reinkarnáciu, teda kompletné uloženie spomienok do sveta mŕtvych na úrovni vnútra atómov. Pokiaľ by reinkarnujúci ezoterik uložil spomienky do priestoru väčšieho ako atóm, tak by riskoval devastáciu anti čiernymi dierami, ktoré majú iné pravidla voči spomienkam reinkarnanta.

Skúsenosti v tomto smere sa zatiaľ už nedajú načerpať od ľudských jedincov. V zásade niet jedincov, ktorí by psychicky prenikali do atómov psychicky. Nemám tu na mysli jadrových fyzikov, ktorí robia pokusy s termojadrovými a inými reakciami. Oni iba pozorujú tieto úkazy, ale psychicky tam neprenikajú. A to je zásadný rozdiel medzi ezoterikom a jadrovým fyzikom. Možno ich nabrať od organického života v kozme UFO J3E, ktoré funguje v blízkosti anti čiernej diery a nebojuje proti nej, ale sa jej plne podriaďuje. Potom psychickým prienikom do vlastných atómov a potom cez kozmické vedomie psychický prienik do anti čiernych dier. Prípadne spoznať svet mŕtvych UFO J3E v podobe kozmickej inteligencie, alebo robiť veľmi špecifický výskum experimentovania so psychickým prienikom do sveta atómov. Verme, že tento technologický proces postupne zvládneme a reinkarnáciu uložíme na úroveň atómov.

Pridaj komentár