Venujeme sa problematike výskytu organického života v kozme v rozsahu 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov zhruba od planéty Zem a to všetkými smermi v guľovitom útvare. Tento kozmos obsahuje gigantické čierne diery, gigantické pulzary, galaxie, súhvezdia a hviezdy. Po okraji tohto sveta sú gigantické anti čierne diery, ktoré likvidujú čierne diery, pulzary, galaxie, súhvezdia a hviezdy a vytvárajú iba jednoliaty svet atómových väzieb. Iba jedna gigantická anti čierna diera sa postupne zväčšila v našom priestore. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos MP3.

UFO odtlačok chobotnica slúži na veštecké výkony. Negatívne v tomto prípade je, že chobotnica si robí, čo chce, pokiaľ jej nevydávate príkazy k zberu informácií. UFO odtlačok stonožka vie tento odtlačok paralyzovať a aktivizovať, pokiaľ to ezoterik potrebuje. Teda z dôvodu psychohygieny treba používať dva odtlačky.

Celkovo UFO odtlačky prvej kategórie sa dobre používajú na prenik do buniek, čo sa dá použiť v geriatrickom programe, ktorý ide cez brušný mozog.

UFO mrak pozná čierne diery a možno sa od neho dozvedieť, ako sa vlastne pohybovať cez čierne diery v kozme a ako sa likvidujú ostatné odtlačky organického života. Tak isto bol schopný ako odtlačok nás chrániť pred odtlačkami prvej úrovne UFO.

UFO okno je organický život, ktorý kontaktuje iný organický život a pozná z tohto dôvodu život v kozme, ktorý je ohraničený vzdialenosťami 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Sám má záujem o UFO odtlačky a spracováva ich do svojich spomienok.
UFO I. slúžia ako prostriedok na prienik do buniek a do bunkových blán, orgánikov, bunkového jadra, chromozómov, génov a molekulových väzieb prvkov. Takýto prienik ide cez vzájomné prepojenie ezoterika a organického života na druhej strane kozmu. K takémuto kontaktu pridáva ezoterik spoluprácu cez mozoček a brušný mozog. K aktivite brušného mozgu a mozočku pridáva ezoterik vlastné chcenie silou vôle prenikať do bunkových štruktúr. K čomu mu pomáha aj rezonancia na membránach v tele.

UFO odtlačok rebrovec dovoľuje ezoterikovi cestovať v astronomickom kozme. Nevýhoda je, že tento UFO odtlačok si robí po svojom a neplánovane zanáša ezoterikovu psychiku kde kade. Tomu sa dá zabrániť dvomi UFO odtlačkami stonožka.

UFO II. odtlačky. Tých máme zatiaľ významnejších asi 32. Chceme sa so všetkými kontaktovať, skúmať ich fungovanie a možnosti nášho duchovného rastu cez ich výdatnú pomoc. Zároveň UFO II. preniká ešte ráznejšie dovnútra bunkových štruktúr ľudského tela. No je tu výhoda toho, že sú technologicky, ale aj vlastným genetickým vývojom vpredu. A možno sa od nich veľa naučiť a získať. Tak isto intenzívne prenikajú a spoznávajú svoje okolie. Aj toto sú dobré informačné zdroje pre reálnejší pohľad na kozmos.

UFO II. možno použiť na prieniky do čiernych dier a získavanie informácií. UFO vhodné na spoluprácu: UFO 6A15, UFO 3A15, UFO 4A15, UFO 5A15, UFO M5M.

UFO II. možno použiť na prieniky do pulzarov. UFO vhodné na spoluprácu: UFO 8A15, UFO 9A15, UFO 7A15, UFO D6F.

UFO II. možno použiť na prieniky do anti čiernych dier. UFO vhodné na spoluprácu: jediné UFO J3E pôsobiace v blízkosti anti čiernej diery, ktoré sa nebráni jej vplyvu a prispôsobuje sa.

UFO II. možno použiť na razantnejšie anjelské sféry detských dyslektikov. UFO vhodné na spoluprácu: UFO H9E.

UFO II. možno použiť na prieniky do snových pochodov. UFO vhodné na spoluprácu: UFO E10E.

UFO II. možno použiť na spoznanie sveta blokovaných anti čiernych dier. UFO vhodné na spoluprácu: UFO 12A15, UFO 11A15, UFO 10A15.

UFO II. možno použiť na spoznanie ďalšieho organického života z dôvodu ich rozsiahlych kontaktov s iným UFO. UFO vhodné na spoluprácu: UFO T4E.

UFO II. možno použiť na spoznávanie sveta mŕtvych a zákonitostí sveta mŕtvych. UFO vhodné na spoluprácu: UFO Z14N .

UFO III. ešte len spoznávame. Máme za sebou výskum záznamov v magmatickom jadre Zeme. Ide o oblasť jadrového výbuchu Nagasaki a Hirošima, ktorý vytváral jedinečný fenomén kontaktovania sa s organickým životom v kozme. Zároveň možno nájsť niektorých jedincov, ktorí majú tieto UFO III. odtlačky pri sebe. No kontakt je slabý, pretože tento druh života je technologicky extrémne vyspelý a geneticky zmenený na nepoznanie. Možno to prirovnať ako keby ste stretli na ulici chromozómy v lietajúcich tanieroch. Žijú mimo planét vo vlastných zbudovaných orbitálnych objektoch. Preto UFO kontakt cez odtlačky je veľmi slabý a treba kontaktovať hlboko v kozme alebo bližšie žijúci organický život v kozme.

UFO III. sa nachádza v sektore 4 bilióny krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ide o priestor v astronomickom kozme, kde niet široko ďaleko žiadnych čiernych dier, pulzarov, anti čiernych dier, galaxií a planét. Skorej ide o doslova prázdny priestor a tento organický život je uložený v objektoch poriadne gigantických, ale vybudovaných vlastnou aktivitou. Niečo ako orbitálne stanice. Zároveň v týchto umelých objektoch žije niečo priamo v materiáli týchto objektov. Tento organický život sa skorej podobá na niečo oddelené od seba. V jednom objekte ako keby bunkové blany, v druhom objekte akoby orgániky, v treťom objekte jadrové blany, v ďalšom objekte ako mitochondriálne blany, v ďalšom objekte ako chromozómy, v piatom objekte rôzne gény, v šiestom objekte molekulárne objekty a v ďalšom objekte aj atómová úroveň.

Toto UFO III. kontaktujú hlavne dospelí jedinci, ktorí mali v tele ľudské embryonálne bunky, ale aj zvieracie, príp. embryonálne bunky predhistorických zvierat. Tieto bunky sa u dospelých jedincov zmenili na nezhubné nádory veľkosti pingpongových loptičiek, ale aj tenisových loptičiek. Na úrovni génov možno vnímať zrastenie génových reťazcov do dvojíc. Takíto živí jedinci majú s UFO III. kontakt. Majú často pocity, že ich niekde niečo zoberie a operuje, niečo z nich odoberá. Samozrejme, že ide o pocity skôr psychické, ako reálne fyzické premiestnenie. Pocity objektov a rôznych čudných kostených objektov v tele sú často výsledok embryonálnych porúch. No psychické premostenie na UFO je reálna záležitosť. Tak isto v umelých objektoch je umiestnený aj svet mŕtvych spomienok a naznačuje na intenzívne kontakty na všetky druhy organického života v kozme.

Samozrejme, treba tieto pocity brať s rezervou a dôsledne ich preverovať. Budeme sa UFO venovať ešte pozornejšie, zatiaľ to bol iba výskum tohto fenoménu. Drobná mravčia UFO práca nás ešte bude čakať.

Pridaj komentár