Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu transformácie svojich zmyslov na vnímanie toho, čo sa deje okolo každej duchovnej cesty. Ide aj o to, aby veštecké výkony tohto druhu robil výhradne tak, aby nedošlo k poškodeniu zmyslov a celkovo psychiky. Ezoterik nenasleduje vzor veštíc a usiluje sa o nacvičené a zdokonalené veštecké výkony výhradne cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu.

Pokiaľ sa ezoterik rozhodne realizovať aj prakticky túto oblasť ezoteriky, môže kontaktovať Sašu Puebla. Je možnosť sa nechať preskúšať, ako ovládate túto oblasť ezoteriky aj prakticky. Môžete sa kontaktovať aj cez internetový telefón skype a aj takto sa dá na diaľku prekontrolovať, ako ovládate prakticky túto oblasť ezoteriky.

Ovládate teoretické základy vešteckej transformácie zmyslov?
Ovládate koncentráciu do zmyslových senzorov?
Ovládate sugeráciu poškodenia zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu?
Ovládate program koncentrácie do tej časti zmyslových centier, ktoré sú určené na vnímanie vonkajšieho sveta a potom na vnímanie veštecké?

Ovládate koncentráciu do zmyslového centra sluchového v spánkových lalokoch?
Ovládate koncentráciu do zmyslového centra čuchového v prednom mozgu?
Ovládate koncentráciu do zmyslového centra hmatového v temennom mozgu?
Ovládate koncentráciu do zmyslového centra chuťového v spodnej časti mozgu?
Ovládate program psychického prieniku cez zmyslové centrá vo veľkom mozgu do nervového systému vo vašom tele?
Ovládate centrum fantázie a dokážete voľne a bez zábran vyťahovať z pamäte obrázky, zvuky, pocity a geometrické štruktúry?
Ovládate centrum fantázie tak, aby ste mali divokú fantáziu?
Ovládate stav, že sa pozriete do oblakov a vidíte tam postavy, ľudí a zvieratá?
Ovládate stav, že sa pozriete na opadávajúcu omietku na stene a môžete tam vidieť svoje vlastné predstavy?
Ovládate stav, že sa pozriete do nočného lesa za splnu a vidíte v ňom vlastné predstavy a fantázie?
Máte vo svojej pamäti množstvo umeleckých obrazov a dobre si ich pamätáte?
Ovládate vybrať si pamäte v mozgu spomienky a vytvoriť si určitý obraz o určitom objekte ako je srdce a podobne?
Ovládate vybrať zo svojej pamäte určité tvary písmen a geometrických štruktúr?
Ovládate prepájať svoje zmyslové centrá na neurónové oblasti v mozočku a odtiaľto prenikať do tela alebo mimo tela aj so zmyslovými centrami vo veľkom mozgu?
Ovládate koncentráciu v schéme stredný mozog a mozoček?
Ovládate sa uviesť do stavu osoby, ktorá nechce žiť svoj vlastný život a chce sa doslova stať inou osobou alebo orgánom vo svojom tele?
Ovládate z fantázie natiahnuť do svojho tela predstavu inej osoby, potlačiť svoje túžby a želania a vsugerovať si, že žijete ako táto osoba alebo jej orgány?
Ovládate sugeráciu, že máte všade v tele choré oblasti, z tohto dôvodu nemáte dostatok životnej energie, ste slabý a fyzicky a psychicky vyčerpaný?
Viete sa zbaviť prebytku energie, ktorá sa vytvára v tele počas vešteckých výkonov?
Ovládate veštecké schopností cez nervové platničky vo svaloch?
Ovládate vešteckú techniku cez svaly na to, čo je pre vás dobré alebo škodlivé?
Ovládate vešteckú techniku, že pri klamaní svaly tuhnú a pri hovorení pravdy zase sa svaly uvoľňujú?
Ovládate vytlačiť zo zadného zrakového centra predstavy pred seba na určitú podložku?
Ovládate techniku veštenia pohľadom na zrkadlo?
Ovládate presun nervového vzruch z orgánu a časti tela do predného mozgu a ako ho dokážete dekódovať v centrách fantázie?
Ovládate všetky centrá fantázie v prednom mozgu?
Ovládate prienik cez neuróny mozočku, psychicky preniknúť mimo telo a psychicky sa prepojiť na inú osobu?
Viete odkopírovať spomienky inej osoby, presunúť ich do svojho tela a tu ich vyhodnotiť v centre fantázie?
Viete si nahodiť sugeráciu mŕtvych miest v tele a veriť na 100 % takejto skutočnosti?
Viete si nahodiť sugeráciu nezhubných nádorov v tele?
Ovládate nahodenie sugerácie, že máte v sebe zbytky embryonálneho dvojčaťa?
Ovládate nahodenie sugerácie zväčšených a zmenšených orgánov v tele?
Ovládate nahodenie sugerácie premiestnenia orgánov na iné miesto v tele a tiež hormonálnych žliaz?
Ovládate nahodenie sugerácie znetvoreného a pokriveného tela?
Ovládate rezonancie a v hlasivkách a potom ich používať pri vešteckom výkone na objekty v druhej miestnosti za stenou?
Ovládate techniku média, kde stratíte všetku vôľu niečo robiť a konať vo svojom živote?
Ovládate biochemickú sugeráciu naladenia vešteckého stavu?
Viete si pamätať anatomické predstavy o chorých orgánoch a častiach tela?
Ovládate základy psychológie a psychiatrie pre veštecké výkony?
Ovládate medicínske základy buniek, genetiky, molekulárnej chémie, fyziku atómových častíc a astronomického kozmu?
Ovládate klinické vedomie pre veštecké účely?
Ovládate veštecké výkony cez kozmické vedomie v čiernych dierach?
Ovládate veštecké výkony cez tarotové karty?
Ovládate veštecké výkony cez žolíkové karty?
Ovládate veštecké výkony cez sedmové karty?
Ovládate veštecké výkony cez prútik s násilným točením svalov v tele pri zisťovaní geopatogénnych zón a predmetov pod zemou?
Ovládate Feng shui umenie orientácie podľa svetových strán a podľa orientácie rôznych máp a vediete tento stav destabilizovať?
Ovládate čítanie spomienok v magmatických záznamoch cez chuťové centrum zospodu veľkého mozgu?
Ovládate techniku veštenia cez anjelské sféry detských dyslektikov?
Viete získať informácie o sebe, ale aj inej osobe, z magmatického poľa Zeme, a tak isto zo sveta mŕtvych alebo inej osoby?
Viete veštecky vnímať bioenergie, magma energie a sexuálnej energie cez sluchové centrum v mozgu?
Ovládate veštecký výkon s totálnym zablokovaním rozumovosti na úrovni zvieraťa? A z ktorého centra je tento veštecký výkon najvhodnejší?
Ovládate veštecký výkon, pokiaľ je rozumovosť na úrovni materskej škôlky?
Viete kombinovať spoluprácu veštecky cvičených zmyslových centier?
Ovládate hmatové centrum v temennom mozgu na diagnostikovanie zdravotného stavu orgánov v ľudskom tele?
Viete čuchové centrum pozmeniť tak, aby sa zmenilo na nové zrakové centrum?
Ovládate nahodiť si sugeráciu, že máte v tele rôzne druhy zvieracích buniek a celých orgánov?
Ovládate sugeratívny stav uverenia, že máte v tele bunky historických zvierat?
Viete robiť veštecké výkony cez UFO odtlačky organického života v kozme?
Viete robiť veštecké výkony cez UFO zo svete mŕtvych spomienok?
Viete robiť veštecké výkony na základe numerológie a z rôznych geometrických štruktúr?
Viete robiť veštecké výkony na základe kombinácií určitých kúskov obrázkov?

Pridaj komentár