Už asi 9 rokov trpím anémiou – kolíšu mi hodnoty železa a hemoglobínu. Navštívila som aj homeopata – nezdali sa mu byť v poriadku črevá a štítna žľaza, mal podozrenie na autoimunitnú reakciu organizmu.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho organizmu a odhadol, čo sa v ňom deje. Bohužiaľ, vaša kostná dreň na úrovni buniek nie je dobrá. Z hľadiska genetického sa v kostnej dreni dejú nepriaznivé vývojové zmeny.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Organizmus sa o tieto oblasti stará vzorne ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo ju neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 60, čo je rozbiehajúca sa chorobnosť. Ale nie akútny alebo životu ohrozujúci stav. Príčinu treba hľadať na rovine buniek kostnej drene. Majú poškodené bunkové blany a čudne fungujúce. Orgániky v bunkách sú oslabené a bunkové jadro má veľmi slabú životnosť. Mitochondriálne jadro slabá životnosť. Chromozómy sú rozstrapkané a majú slabé väzby. Mitochondriálne chromozómy majú tendenciu trhať sa. Bunkové gény v chromozómoch v poriadku. Mitochondriálne gény v chromozómoch obsahujú poškodenie génov k sebazničeniu kostnej drene. Dcérske bunky podobne vo vnútri poškodené. 6 druhov bielych krviniek je malátnych. Červené krvinky skoro každá menej alebo viac pozmenený tvar k deformácii. Najhoršie miesto je oblasť panvových kostí. Tento stav spôsobilo precitlivenosť na slnečné žiarenie, ale ešte viac nočný spln. Takisto odrazy slnečných lúčov od lesklých predmetov. Riziko nežiaducich genetických zmien. Bunky sa skôr podobajú vtáčím bunkám ako ľudským. Keby geneticky nežiaduce zmeny postúpili v budúcnosti a bunky sa zmenili na niečo ako myšie, je aj onkologické riziko. To teraz nehrozí.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Diagnostika nervstva tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Stav buniek v dobrej kondícii.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo žiadnu hormonálnu žľazu ( epifýza, hypofýza, štítna žľaza, nadobličky, vaječníky). Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Dlhodobo nedostatočná produkcia hormonálnych látok. Príčina je v blokovaní delenia hormonálnych buniek a ich obnova. Bránia sa agresívnej chémii pečene. Pečeň sa snaží opravovať červené krvinky a tiež v slezine zriadila doslova závod na ich opravu, čo je extrémna forma. No na takúto aktivitu pečeň potrebuje blokovať klasickú hormonálnu činnosť.

Diagnostika orgánov a častí tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto sú pľúca, kde len časť aureoliek prispôsobila svoju aktivitu voči poškodzovaným červeným krvinkám. Riziková oblasť nedostatku kyslíka v tele.

 

Pridaj komentár