Kultové objekty, ktoré sa usilujeme včleniť do svojej meditačnej praxe. Kultové objekty historické. Kultové objekty pre meditáciu. Kultový objekt ľudské telo. Kultový objekt ľudské ruky. Kultový objekt plochý z určitých predmetov ako sú drievka, špajdle, kamienky a podobne. Tento zápis má svoju zvukovú podobu, ktorú si môžete vypočuť a vytvoriť si ďalší pohľad, ako sa s kultovými objektmi pracuje. Vyhľadaj Pyramídy MP3.

Ako je u nás zvykom, usilujeme sa prebádať každú oblasť ezoteriky a zistiť, či by sa nehodila pre praktické účely dnešných ezoterikov. A tak sme začali prieskumom pyramíd a jedincov, ktorí počas histórie ľudstva budovali pyramidálne stavby. Prebrali sme rôznu literatúru o pyramídach. Zozbierali sme na internete obrázky pyramíd z celého sveta. Zároveň sme vytvorili drevené, kovové a špagátové pyramídy a pustili sme sa do praktických meditácií. Potom sme preverovali spomienky ezoterikov, ktoré sme našli vo svete mŕtvych a v magmatických poliach planéty Zem.

Postupne sme prichádzali na to, že prieskum a praktické skúsenosti o historických stavbách treba zobrať zo širšieho rámca a nie iba pyramídy. A tak sme začali zbierať všetky druhy tých najstarších stavieb, ktoré vytvorili naši predkovia. Začali sme na ne meditovať a robili sme prieskum, na čo slúžili a čo tam ezoterici tej doby robili. A z tohto rozšírenejšieho základu o kultových stavbách sme sa začali pohybovať vpred.

Začali sme zbierať poznatky o kultových objektoch ako sú stromy, skaly, jaskyne, rieky, jazerá. Ďalej to boli stavby kamenné, tehlové drevené a špagátové. Kultový objekt môže byť aj oblečenie šamana a jeho pozícia tela. Kultová stavba môže byť totem, socha, obraz a dokonca aj znak nakreslený na skale.

Začali sme bádať, kvôli akému účelu boli kultové stavby budované. V prvom rade slúžili na to, aby sa do ich prostredia umiestnili niektoré spomienky osôb, či už zo sveta mŕtvych, a potom aj z magmatických polí planéty Zem. Kultová stavba využívala aj magmatické energie a určité vyžarovanie zemského jadra. No toto bol iba jeden účel a zvyčajne kultové objekty plnili naraz aj viacej úloh a tak by sa skorej dalo hovoriť, že v jednom kultovom objekte môže naraz fungovať viacero kultových objektov. Zistili sme, že kultová stavba sa musela vždy po určitom čase znovu upraviť, aby plnila to, čo bola určená. A často bola určená aj na to, aby uviedla zasväcované osoby do určitého stavu, kde mohli prevziať časť schopností svojich predchodcov. Celkovo kultové objekty boli príliš veľké stavby a pre účely dnešných ezoterikov nevhodné.

A tak sme sa rozhodli preskúmať takých ezoterikov, ktorí používali menšie kultové stavby, ktoré by sme si kľudne mohli spraviť pred sebou na stole a pokiaľ možno naplocho z pár druhov materiálov. Výskum a prieskum ukázali, že je to možné, tak sme spravili zasvätenie do Anjelov kultových stavieb a prevzali sme cez zasvätenie aj skúsenosti staviteľov a využívateľov veľkých aj malých kultových objektov.

Prešli sme na malé kultové objekty, pri ktorých používame poradenstvo anjelských sfér a podľa odporúčania si postavíme kultový objekt. A to hlavne kultový objekt, ktorý v ezoterikovi naladí určitý požadovaný stav a tento stav udrží trvalo. Teda chceme ísť do vešteckých výkonov a zistiť o danej osobe, či je to osoba seriózna a slušná. Kultový objekt podľa pokynov anjelskej sféry vytvoríme pred sebou a potom si sadneme do vhodnej pozície, ktorá ešte viacej podporuje veštecký výkon. Potom si vytvoríme ešte ďalšiu kultovú stavbu, do ktorej naťaháme informácie z hlavy dotyčnej alebo magmatických polí Zeme a spustíme veštecký výkon. Kultové objekty veštecký výkon stabilizujú a udržujú trvalo bez snaženia veštca, potom celá pozornosť ide na priamy veštecký výkon a nie jeho udržiavanie. Veštecký výkon sa u každej osoby výrazne zlepšuje, čo sme vlastne chceli dosiahnuť.

Teda kultová stavba môže stabilizovať vhodný fyzický a psychický stav pre všetky druhy ezoterických výkonov, a tak ezoterikovi výdatne pomáhať. No najhodnotnejšie je použitie kultových objektov pre prácu so spomienkami, ktoré sú súčasťou reinkarnačného programu a reinkarnačných ambícií. Pozri Plazmatická škola. Ezoterik je osoba, ktorá upiera pozornosť na to, čo bude po smrti s jeho spomienkami. Kultové objekty a ich uplatnenie na spomienky je silný prvok súdržnosti a pevnosti spomienok, keď pri fyzickej smrti ezoterika vstúpia do sveta mŕtvych.

Budeme dlhodobejšie prakticky precvičovať budovanie plochých kultových objektov. Hľadať jedincov, ktorí kultové stavby používali na meditačné účely pre seba a čo tým dosahovali.

Pridaj komentár