– Individuálna meditácia z 26.8.02

Meditáciu som zahájil koncentráciou na povrch zubov, kde som aktivizoval nervový vzruch. Zároveň som sa na diaľku napojil na hysterickú osobu v silnom hysterickom záchvate. V tejto meditačnej pozícii som si začal spomínať na základné prejavy hysterickej povahy, ktoré sú odvodené od psychiatrických pozorovaní. Pri koncentrácii na povrch zubov je bioenergetický stav vyžarujúci a vtedy je pozitívny, alebo je zosávací a vtedy je hysterická povaha zásadne deštruktívna. Toto platí pre všetky 4 povahy. Pri koncentrácii na povrch zubov rozlišujeme prepojenie na ľavú hemisféru, ktorá je rozumová a pravú hemisféru, ktorá je iracionálna, náboženská. Toto platí pre praváka, u ľaváka je to naopak. NOVÝ POZNATOK: hysterická ľavá hemisféra je vedecky a empiricky založená povaha, ktorá je schopná rýchleho abstraktného myslenia na základe filozofických pojmov odvodených od vedecky overených poznatkov. Naopak, pravá hysterická povaha je tiež založená na abstraktných teoretických poznatkoch, ale založená na subjektívnych pocitoch autorít náboženskej skúsenosti. Filozofický aparát je odvodený od pocitov genialít histórie. Pri ďalšom cvičení som koncentráciu a tvorbu bioenergetického vzruchu presunul do oblasti temenného mozgu. Znovu som si precvičil základy epileptickej povahy. NOVÝ POZNATOK: ľavá epileptická povaha je vedecko-matematicky logistická a drží sa faktografie. Pravá hemisféra je logicko-náboženská a logistika sa drží náboženskej dogmatiky založenej na subjektívnych pocitoch predstaviteľov náboženstiev. Ďalšie cvičenie smerovalo do malého mozgu, kde je uložená schizofrenická povaha. NOVÝ POZNATOK: ľavá schizofrenická povaha je prísne geometricky založená na poznatkoch staviteľstva. Pravá schizofrenická povaha je založená na výstavbe Božieho domu, ktorý má iracionálne pocitové skúsenosti slabo odvodené od pragmatického staviteľstva. Iné je postaviť obchodné centrum a iné boží dom. Ďalšie cvičenie nasledovalo do oblasti hlasiviek, kde je na základe psychiatrických poznatkov umiestnená psychopatická povaha. Po skoncentrovaní som si odcvičil základné prejavy povahy. NOVÝ POZNATOK: ľavá psychopatická povaha vníma ritualistiku a správnosť technologických postupov na základe fyzikálnych a chemických technológií. Pravá psychopatická povaha vníma Božiu ritualistiku, ktorá je založená na osobnej pocitovej skúsenosti bez vedeckých dôkazov. Ostatné povahy som si nechal otvorené, zatvoril som iba psychopatickú povahu, ktorá ľudí vo vonkajšom prostredí desí a naháňa strach.

Pridaj komentár