Individuálna meditácia

Meditáciu som začal uvedomením si doterajších cvičení zmyslov. Po aktivovaní pamäťových záznamov som začal s koncentráciou do očných buliev. Tu som sa snažil aktivizovať nervový vzruch. Dynamizovanú bioenergiu, ktorá sa v očných buľvách vytvorila, som tlačil do tepien, žíl, nervov jemnej motoriky, ako aj čidiel čapíkov.

Tlačenie energie pokračovalo do lymfatického riečišťa. Zároveň som si vizualizoval anatomické obrázky oka. Podobným spôsobom som postupoval u uší, nosa, jazyka a prstov rúk. Po týchto cvičeniach som začal zmyslové senzory intenzívne umŕtvovať do silnejšieho pocitu, že som slepý, hluchý, nemý, nečuchám, nehmatám. Zároveň som u zraku aktivizoval šedú kôru zadného mozgu. Tu som si začal spomínať na všetky významnejšie udalosti svojho života od narodenia podnes.

NOVÝ POZNATOK: keď som chcel získať aj detailné podrobnosti z pamäťových záznamov, musel som spomienku zaseknúť a dlhšiu dobu sa na ňu koncentrovať. Tak sa mi podarilo vyvolať aj tie najmenšie podrobnosti. Obdobným spôsobom som pri sluchu aktivizoval šedú kôru spánkových lalokov. Pri chuti som aktivizoval šedú kôru temenného mozgu. Pri čuchu som aktivizoval šedú kôru predného mozgu. Pri hmate som aktivizoval šedú kôru malého mozgu. Tu je uložená jemná motorika. V šedej kôre predĺženej miechy a talamusu som aktivizoval vnímanie vnútorných informácií o stave organizmu.

NOVÉ POZNATKY: v šedej kôre spánkových lalokov sú uložené spomienky na to, čo ste kedy povedali, myšlienky, ktoré ste premýšľali. V šedej kôre temenného mozgu sú uložené všetky matematické skúsenosti. Všetko, čo ste napísali, je uložené v malom mozgu. Všetko, čo ste prečítali, je uložené v šedej kôre zadného mozgu.

NOVÝ POZNATOK: keď sa prepojíte na vývojovo najstaršie časti mozgu a to hlavne rohy spánkových lalokov, malý mozog, ale aj vývojovo roztrúsenú starú časť šedej kôry, ste pri dlhodobej koncentrácii schopní postrehnúť historické udalosti daných miest, čo je vývojovo staršia časť šedej kôry, pozri Či kung školu.

Pridaj komentár