Individuálna meditácia

Na začiatok som sa nezvyčajne pokúšal nájsť v tejto škole nezvyčajný a netradičný postup. Skúsil som teda náhodne rôzne nápady. Žiadny sa mi nepozdával, a tak som sa vrátil k pôvodným cvičeniam.

Postupne som si spomenul na predchádzajúce cvičenia. Koncentrácia do zubov a hysterická povaha, koncentrácia do temenného mozgu a epileptická povaha, koncentrácia do malého mozgu a schizofrenická povaha, koncentrácia do hlasiviek a psychopatická povaha. O povahách bližšie v Psyché škole.

V každej povahe som precvičil prislúchajúce znaky a pocity. Aktívne cvičenie som začal v zuboch, kde som aktivizoval na ich povrchu silný nervový vzruch. Osobitne som sa koncentroval na horné a dolné zuby. Neustále som hľadal dynamizujúce prvky, ktoré by tvorbu bioenergie stupňovali. Pri hysterickej povahe to bol pocit neustále sa zväčšujúcich sa vecí. Vzniknuté bioenergetické napätie som odvádzal do tepien, žíl, nervov a lymfatického riečišťa. Po určitom čase som pozornosť skoncentroval do ľavej a pravej hemisféry temenného mozgu.

Tu som zahájil cvičenie epileptickej povahy. Cvičil som všetky doterajšie postupy a zároveň som sa snažil bioenergiu dynamizovať a zhusťovať. Darilo sa mi to pocitom, že všetko a všade delím na rovnaké nezávislé kusy. Bioenergiu som odvádzal do systémov tela. Nasledovalo cvičenie v malom mozgu. Tu som si uvedomil ľavú a pravú časť malého mozgu. Znovu som si precvičil všetky predošlé cvičenia. Bioenergetický vzruch som dynamizoval striedajúcimi sa pocitmi istoty a neistoty a odvádzal som ho do systémov tela. Posledná meditácia smerovala do hlasiviek. Uvedomoval som si ľavú a pravú hlasivku. Aj tu som odcvičil predchádzajúce cvičenia. Bioenergetický vzruch som dynamizoval pocitom nevyspytateľnosti, teda ani ja sám neviem, čo zajtra spravím. Vyvolanie neistoty. Strach. Prebytočnú bioenergiu som odvádzal do systémov tela.

Pridaj komentár