Včerajší deň som strávil dovolenkovým spôsobom. Spravili sme si výlet do oblasti Červeného Kameňa. Bolo príjemné počasie a tiež prehliadka hradu bola zaujímavá a časovo dlhšia ako na iných hradoch. Príjemne sme zrelaxovali. Znovu sa vrátim k úvahám o využití matematiky a matematických úkonov v ľudskom myslení. Celkovo som prekvapený, aký bohatý môže byť myšlienkový materiál okolo matematických výpočtov. Samozrejme, treba si zájsť do epileptickej povahy (Psyché škola). Zaujímavý bol poznatok alebo skonštatovanie, že všetky matematické výkony sú výkony jednotkové. Je zaujímavé naučiť sa myslieť tak, že keď niekto povie sto, tak si vo svojej mysli predstavím nie číslo sto, ale naraz sto jednotiek. Keď niekto povie 42, tak si znovu predstavím štyridsaťdva jednotiek. Moja myseľ automaticky začína operovať so štyridsiatimi dvoma jednotkami. Môžete ich spočítavať, môžete ich odpočítavať. To sú základné operácie. Ďalšie matematické operácie sú iba zjednodušenia zložitosti počítania a odpočítania jednotiek. Mám na mysli násobenie, delenie, umocňovanie a odmocňovanie. Ďalšie úvahy smerovali do oblasti počítania s tendenciou stúpania a klesania, teda čo musím spraviť ako prvé, ako druhé, ako tretie. Keď robím veci v správnom poradí, tak sa prepracúvam k určitému cieľu. Matematizácia sa dotýka jednak vonkajšieho sveta okolo nás a jednak sveta, ktorý máme vo svojej mysli. Z ľudského hľadiska možno svet rozdeliť na množinu vonkajších čísel a množinu vnútorných čísel. „Mám jednu drevenú kocku“ to je množina vonkajších čísel, ale aj vnútorných čísel. Sú nateraz v jednote. Dôjde k myšlienkovému pohybu a chcem mať dve kocky. Množina vonkajšieho sveta je jednotka, množina vnútorného sveta je dvojka. Dochádza k nesúladu. Ten sa odstraňuje realizáciou predstavy o kocke z jednej na dve. Dochádza k súladu dvoch množín v jednotu vnútorného a vonkajšieho.

Pridaj komentár