– Spoločná meditácia z 23.8.02

Na začiatku sme si vymenili osobné skúsenosti. Znovu sme hovorili o Silvovej škole a technikách matematizácie. Začali sme si uvedomovať dôležitosť počítania po jednotkách. Napríklad jeho aplikácia je vhodná, keď chceme dosiahnuť určité zmeny. Niekto medituje každý deň. Rozhodne sa, že chce meditovať efektívnejšie. Zamyslí sa a po prvé, teda prvá jednotka znamená, že deň si rozdelí na 12 a 12 hodín. Zamýšľa sa, ako medituje cez deň a ako v noci. Dotyčná osoba zisťuje, že zavedením technických pomôcok medituje už aj v noci a nočné meditácie mu vyhovujú lepšie ako denné. Rozhodne sa aktívnejšie meditovať v noci a cez deň sa bude viac usilovať, aby svoje meditačné schopnosti uplatnil v práci. Až keď zvládne túto úroveň, ide na úroveň druhej jednotky a to rozdelenia dňa na tri časti. Ďalší rozhovor s jednotlivými meditujúcimi sa venoval nekromancii a špiritizmu. Uvedomovali sme si, že v našich mysliach sú informačné polia našich mŕtvych predkov. Tieto informačné polia môžu byť aktivované samotným človekom a to tým, že mŕtve informačné polia neustále privoláva vlastnými myšlienkami a dodávaním vlastnej bioenergie oživeným predstavám. Je zrejmé, že bez bioenergetického nabíjania by informačný záznam nemohol fungovať. Ďalej mŕtve informačné polia predkov danej osoby môžu aktivovať aj iní ľudia či už z dôvodu pozitívneho, alebo negatívneho ovplyvňovania. Možný je aj iný postup, kde iní ľudia pôsobia na danú osobu cez vlastných mŕtvych predkov, ktorí sú bioenergeticky aktívni, prípadne na to použijú mŕtve osoby iných ľudí. Mŕtvy predok alebo spomienka na neho je zvyčajne budená tým, že sa na mŕtvu osobu obraciate o radu. Žiadate, aby splnila určité želania. Mŕtvi sú aktívni aj vtedy, keď medzi vami a mŕtvou osobou bolo hlboké emocionálne puto. Neustála túžba, aby sa mŕtva osoba vrátila, tiež vyvoláva neustály nepokoj. U viacerých členov meditačnej skupiny mŕtve osoby aktívne fungujú. Dotyčné nekromantsky aktívne osoby ničia fyzicky a psychicky ľudí vo svojom okolí. Naším cieľom je dosiahnuť úplný kľud mŕtvych predkov v našich mysliach a to pravidelnou kontrolou, či sme ich náhodou neprebudili alebo či neboli prebudení inými osobami, aby na nás vplývali. Musíme si uvedomiť, že cez tento kanál sa robia najlepšie veštecké a telepatické výkony. Našou snahou bude vytvoriť systém kontroly informačných polí mŕtvych osôb vlastného rodokmeňu. Ďalej to bude schopnosť kontrolovať, kto sa pokúšal narúšať ich kľud. Teda určitý strážny mechanizmus. V ďalšej fáze sa naučíme kontrolovať informačné polia mŕtvych predkov iných osôb. Následne sa budeme usilovať o to, aby sme informačné polia mŕtvych ľudí nabíjali bioenergiami iných ľudí a nie vlastnými. Fyzické cvičenia sme zahájili otvorením pamäťových záznamov doterajších cvičení a dôslednejšieho uvedomovania si psychohygienických zásad praxe špiritistu. Potom sme cvičili vytváranie písmenok ako možného zdroja komunikácie z mien mŕtvych osôb s tým, že sme ich bioenergeticky nabíjali z iných zdrojov. Tento fakt zhoršoval kvalitu cvičenia. Treba to dlhšie cvičiť. Nasledovali cvičenia fantómových úrazov. Imaginárne sme si predstavili, ako nám postupne na chirurgii odrezávali ruky, uši, oči, jazyk a nos. Potom sme z vlastných bioenergií vytvárali imaginárne orgány, cez ktoré sme sa napájali na informačné polia mŕtvych osôb s tým, že bioenergiu dostali z iných zdrojov. Tu trochu nastáva problém, ako si predstavovať mŕtvu osobu. To je vec fantázie každého človeka. Jeden ju môže imaginovať ako tvar osoby alebo iba gule. Každý môže dať informačnému poľu rôzne tvary a veľkosti. Keď vám imaginárne odrezali na chirurgii ruku, tak fantómovú ruku, ktorú nabíjate bioenergiou, vložíte do informačného poľa mŕtvej osoby a komunikujete napríklad tak, ako keď slepec číta Brailovo písmo. Tu už informačné pole mŕtvej osoby zhmotňujete pred sebou tak, ako to dokážu robiť autisticky ladení jedinci. Autizmus je duševná choroba, keď človek dokáže žiť vo vlastných halucináciách. Keď vám na chirurgii odoberú časť mozgu, v ktorej máte vnútorný hlas, tak vo fantómovom stave môžete s informačnými poliami mŕtvych osôb komunikovať priamo čítaním myšlienok. V ďalšej meditácii sme sa snažili kontrolovať informačné polia mŕtvych osôb vlastného rodokmeňa a skúmať, kto sa snaží ovplyvňovať nás cez informačné polia mŕtvych osôb. V ďalšom cvičení sme trénovali kontakt s mŕtvou osobou uhynutou na rašeliniskách. Nie každému sa táto komunikácia darila. Chce to dlhodobejší výcvik. Na záver cvičenia sme si imaginárne vrátili všetky orgány z chirurgie a zlikvidovali sme fantómové orgány. Svet mŕtvych pre nás po skončení neexistuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.