Znovu som sa prebudil okolo 6.00 hodiny. Nejako sa mi nechcelo vstávať. Pomyslenie, že budem cvičiť, na mňa pôsobilo ako pohroma. No použil som obvyklú fintu. Vstal som a asi 20 minút som sa motal po byte. Keď som sa ako tak prebral, sadol som si s otvorenými očami do kresla. Oči musím mať pri rannom rozjímaní otvorené, aby som nezaspal. Analyzujem predchádzajúci deň, či som všetko dodržiaval, ako som mal. Vizualizoval som si aj prehrešky. Predstavil som si, čo som nedodržal a tieto obrazy som mazal a zároveň som si predstavoval, ako ich dodržím a zvládnem. Znovu som si v myšlienkach preberal, ako budem pozvoľna a dôsledne pracovať na udržaní fyzického a psychického zdravia, ktorému neodmysliteľne patrí aj šťastný osud. Uvažoval som, aký je život paradoxný. Postupne mi dochádza, že základom šťastného osudu je v značnej miere aj svet mŕtvych ľudských duší. Treba sa však naučiť správne v ňom operovať. Podrobnosti v Plazmatickej škole. V hypnotickom rozjímaní som sa koncentroval na všetko, čo robím pre svoje fyzické zdravie. To je programovanie, ranné cvičenie, sprchovanie, kartáčovanie, otĺkanie zväzkom paličiek a to každé ráno. K tejto časti patrí aj každodenná chôdza alebo rýchlochôdza. Stravujem sa špeciálne vybranou stravou na celý týždeň. Ďalej sem nateraz patrí aj bioenergetická koncentrácia do medzibunkových priestorov buniek tepien, žíl, nervstva a lýmf. Do oblasti psychického zdravia patrí starostlivosť o silu vôle nad vlastnými myšlienkami a pudmi. Do pestovania sily vôle patrí aj sila prinútiť svaly a šľachy, aby vykonávali povely, ktoré im cez mozog vydávam. Sila vôle vo svojej podstate znamená robiť to, čo sa nám práve nechce. Do oblasti šťastného osudu patrí prehodnocovanie rozsahu kontaktovania sa s ľuďmi. Veštecky sa prehodnocuje, kto a do akej miery negatívne ovplyvňuje dianie v okolí. Keď sa zistí negatívny vplyv, tak sa uskutočnia rázne kroky na zamedzenie vplyvu dotyčnej osoby na minimum.

Pridaj komentár