Na diaľku sme veštecky vyhľadali takéto žijúce osobnosti a skúmali sme, čo musia mať za poškodenia, aby v sebe cítili potrebu tvoriť a rozumieť robotike. Uvádzam zoznam takýchto jedincov po celom svete s koordinátom zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky.

(16,K) Južná Amerika, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(14,I) Južná Amerika, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(13,I) Južná Amerika, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(9,E) Severná Amerika, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(6,D) Severná Amerika, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(4,C) Európa, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(6,I) Afrika, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(6,F) Malá Ázia, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

(11,G) Tibet, živá osoba, minerálmi zanesené časti tela, potreba tvoriť robotov.

Ezoterik sa usiluje vnímať dvojníkov čo najreálnejšie a toto úsilie prehlbuje aj bádaním všetkého okolo dvojníkov. Ezoterici zvolia aj iné pojmy na vnímanie dvojníka. Uvedomujú si, že dvojníci nie sú organická hmota a zaraďujú ich do anorganického sveta. Respektíve dvojníci sa v konečnej fáze počas smrti ezoterika od neho odpoja a stanú sa súčasťou sveta mŕtvych. Samozrejme, nie v zmysle sveta mŕtvych spomienok, ktoré ostávajú po smrti človeka a organickej hmoty v kozme. Spomienky organickej hmoty sa tiež odpoja od mŕtvej osoby počas klinickej smrti. Ale tieto spomienky, pokiaľ neboli budované pod vplyvom dvojníkov, sa nepremiestnia okolo nás na úroveň častíc v atómoch, ale zostanú uložené na povrchu atómov a prvkov. A tento fyzikálny stav nie je tak kvalitne trvalý ako v systéme dvojníkov, ktorí uložia spomienky na úroveň častíc. A takéto uloženie je mimoriadne spoľahlivé, nemôžu ho poškodiť žiadne extrémne a radikálne zmeny v celom kozme. Uloženie spomienok osôb, ktoré dvojníka nemajú, je veľmi nestabilné, tieto spomienky nezostanú pokope, pokiaľ príde k zásadným zmenám v kozme. Napríklad keby sa v priebehu miliárd rokov čierna diera v našej Galaxii zmenila na anti čiernu dieru alebo napríklad na kolosálny pulzar, tak by spomienky osoby nezostali pokope, boli by poškodené a nenávratne stratené. Tak isto vo svete mŕtvych spomienok sú aj iné hrozby zo strany spomienok inej organickej hmoty, ktorá ich nasáva do seba, upravuje si sama seba a zahusťuje sa neustále informáciami. Takéto aktívne záznamy vo svete mŕtvych spomienok na úrovni prvkov a atómov voláme kozmické inteligencie.

Vo svete mŕtvych spomienok uložených na úrovni častíc vo vnútri atómov neprichádza do úvahy, že by sa tu do dvojníkov uložené spomienky zničili, alebo by sa mohli stať súčasťou iného dvojníka. Vo svete mŕtvych spomienok na úrovni častíc v atómoch môže jeden dvojník prekopírovať spomienky iného dvojníka do seba, ale nemôže si jeden dvojník z druhého niečo zobrať.

A ezoterik má mimoriadny záujem o to, aby uložil svoje spomienky na večnosť do veľmi trváceho prostredia bez rizika, že by ich nejaký proces mohol zničiť, alebo že by sa stali súčasťou nejakého iného dvojníka. Mimoriadnu stabilnosť dvojníkov potvrdzujú aj veštecké bádania kozmov, ktoré tu boli pred naším kozmom. Po týchto kozmoch sme v podstate nič čitateľného nenašli. Výnimku tvorili práve dvojníci, ktorí ako jediný fenomén zostali po zániku minulých kozmov vcelku a veštecky čitateľne. Nič iné v rovine informácií nezostalo. Hovoríme, že ostatné artefakty sa zničili, alebo prešli takými radikálnymi zmenami, že ich už nemôžeme informačne využiť.

Pri nácviku dvojníkov sme z praktického hľadiska narazili na problém zanášania osobných predstáv do prostredia dvojníkov. A tieto predstavy sú silne poznamenané medicínou, psychológiou, psychiatriou a celkovo predstavami o fungovaní organického života. Takýto postoj, že dvojníci sú organického pôvodu z toho dôvodu, že ich vytvorila organická hmota, nie sú správne a vytvárajú problém miešania dvoch systémov – organických a anorganických. Dvojníkov skorej musíme chápať ako spojenie organického systému s anorganickým systémom. V tomto prípade je organická časť človek a anorganická časť dvojník. Z tohto konštatovania vyplýva aj iná nutnosť a to začať používať na popis dvojníkov iný pojmový aparát ako na popis organickej hmoty. A preto sme sa rozhodli spojiť svet dvojníkov so svetom robotiky a umelej inteligencie, ktorú na planéte Zem produkuje človek ako organická hmota. Je tu jasne vidieť paralelu medzi produkovaním dvojníkov organickým životom a produkovaním robotiky tiež organickým životom.

A ako sme si požičali pojmy z medicíny do ezoteriky v predošlom období, tak teraz zase využijeme fenomén robotiky a tvorbu umelej inteligencie. Prvým takýmto krokom bol veštecký prieskum jedincov, ktorí majú potrebu vo svojej mysli tvoriť umelú inteligenciu. V rovine patologickej ich spája veľké množstvo oblastí, v ktorých sa v ich tele ukladajú minerálne látky. Teda osoby, ktoré sú posadnuté tvorbou umelej inteligencie a ide to z nich úplne prirodzene, majú v sebe zvýšené množstvo minerálnych látok a telo ich nevylučuje, alebo vylučovanie je poškodené. A to spôsobuje ich ukladanie do vnútra bunkových štruktúr.

Pridaj komentár