Rozhodli sme sa preskúmať info polia, ktoré vznikli zo spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. Zamerali sme sa na prechod ezoteriky na to, čo vyskúmame v oblasti info polí. Info polia sú v podstate to, čo po smrti zanechajú ľudia a zvieratá okolo nás. Výhodou info polí a toho, čo obsahujú je, že ich nemožno ľubovoľne pozmeňovať. Chceme preskúmať všetky info polia, ktoré majú priamu súvislosť s ezoterikou. Ezoteriku sme podelili na školy a sekcie. Tak isto výskum info polí bude prekrývať delenie ezoteriky. No zaujímajú nás všetky info polia, pretože máme ambíciu pochopiť všeobecné zákonitosti fungovania info polí. Tak isto nás prioritne zaujímajú info polia z dôvodu reinkarnačných pochodov.

Preskúmali sme skutočne dostatočne proces zomierania a uvoľňovania spomienok z ľudí a zvierat? Uvedomujeme si, že v tomto smere nemáme dostatok poznatkov. A budeme musieť spraviť značné množstvo výskumných prác, aby sme hlbšie prenikli do procesu uvoľňovania spomienok počas smrti človeka a ich zapisovania do info polí v akáše.

Ako skúmať proces uvoľňovania spomienok už počas života dotyčných osôb? V tomto smere nemáme dostatočné množstvo kvantitatívnych výskumov a musíme si naplánovať ďalšie sledovanie a rozpracovať metodiku takýchto vešteckých výkonov na hranici života a smrti.

Aký je rozsah spoznávania informačných polí? Neustále sa zvyšuje počet získaných kvantitatívnych poznatkov v oblasti informačných polí a ešte stále treba pokračovať v kvantitatívnom prieskume najdôležitejších oblastí info polí spomienok mŕtvych osôb. Teraz sme narazili na informačné polia, ktoré sú staré až 1 miliardu rokov pred naším letopočtom. V období 700 800 900 miliónov rokov sú info polia bez záznamov. Teda na zemi sa muselo diať niečo nevšedné a totálne zničujúce. Zostali iba najjednoduchšie formy života. Do info polí starých 1 miliardu rokov sa dá prenikať iba vtedy, keď ten, čo tam preniká, si nahodí kozmické vedomie a aj to musí špeciálne upraviť. To zničujúce bola činnosť magmatického jadra Zeme, ktoré zásadne pozmenilo svoju činnosť. Teda predpokladáme, že 1 miliardu rokov tu bol človek a určitá civilizácia. Po tejto civilizácii nezostalo nič. Ale zostali nám informačné polia týchto ľudí starých 1 miliardu rokov. Vedci predpokladajú, že Zem ako planéta je stará okolo 4, 5 miliardy rokov.

Aké kľúče používame na výskum info polí? Kľúč historický. Deliť info polia po určitých časových úsekoch dovoľuje pochopiť nárast info polí a ich presun v určitom čase Kľúč patologický dovoľuje deliť info polia na základné psychické stavy, ktoré v ezoterickej praxi nacvičujeme. Kľúč ezoterický umožňuje previesť ezoteriku z pozície beletrie do pozície seriózneho vedeckého bádania. Kľúč názvov v určitom jazyku. Použili sme ho pri skúmaní jogínskych stavov. Náhodný kľúč sa objavuje, keď skúmame info polia detailnejšie. Kľúč delenia info polí. Info polia sme začali deliť na zemské a kozmické. Kľúč statických info polí. Kľúč pohybujúcich sa info polí. Kľúč info polí, ktoré naberajú ešte neustále spomienky.

Info polia a veštecký kľúč. Na získanie poznatkov a informácií z info polí je treba veštecký výkon a to v bežných zemských vedomiach, ale tiež v kozmickom vedomí. Treba skúšať v prípade info polí dve pozície vešteckých výkonov. Veštecký výkon robí nateraz aktívne počas prezentácie asi 5 veštecky nadaných osôb. Jedna osoba prináša celé rozsahy vešteckých výkonov a prezentuje ich pred ostatnými osobami veštecky nadanými a dovoľuje ich kontrolu a preverovanie. Nejasnosti sa konzultujú a chyby odstraňujú. Už zavádzame metódu súbežných vešteckých výkonov. Dve osoby nezávisle pracujú na hľadaní informácií v info poliach a potom si to navzájom posudzujú.

Získavanie informácií z info polí akáši. Spracovanie. Zavedenie do nácviku. Neustála možnosť zmeny názoru na info polia. Prijatie nového postoja. Uznanie omylu. Náprava.

Objem získaných poznatkov. Zavedenie poznatkov a rozdelenie do skupín. Ešte stále trvá proces zberu poznatkov. Je otázka, dokedy treba ešte zbierať? To, čo zistíme o info poliach, bude základom teórie info polí a ich fungovania. To, čo zozbierame, bude archívom info polí. K info poliam musíme pridať správne pomenovania.

Experiment v oblasti info polí a to, kde sa info polia dostanú po ich stiahnutí do predmetu alebo človeka.

Experiment kopírovania a uvoľňovania vlastných spomienok počas života. Tu sa iba pripravujeme na rozsiahle experimentovanie. Ide o to, že možno vytvoriť podmienky už počas života dotyčnej osoby, aby kopírovala a vypúšťala svoje spomienky už za života do informačných polí, ktoré vytvorili osoby po svojej smrti. Už sme realizovali náhodný výskum a potvrdzuje sa, že je možné umiestňovať do info polí svoje spomienky a robia tak náhodne aj teraz žijúce osoby. Robia tak zvyčajne nevedome a ako proces patologických stavov.

Experimentovať s reinkarnáciou. Krúžky okolo info polí, ktoré skúmame z dôvodu reinkarnačných pochodov.

Info polia staré asi jednu miliardu pred naším letopočtom. Problematika a skúsenosti.

Pridaj komentár