Info polia spomienok mŕtvych Altajcov. Altajci klinickej smrti. Altajci s kozmickým vedomím. Altajci so stigma vedomím. Altajci s mutáciou orgánov. Siamskí Altajci. Lama tulku Altajci. Lama tulku Altajci kozmickí. Porucha straty spomienok cez zvieratá u Altajcov. Snové vedomie Altajcov. Anjelské sféry Altajcov. Znakové vedomie v mozočku u Altajcov. Miecha vedomie magické u Altajcov. Vedomie brušného mozgu u Altajcov. Vedomie ganglií u Altajcov. Seans vedomie u Altajcov. Sexus joga vedomie v aure u Altajcov. Pyramidálne vedomie u Altajcov. Energetické vedomie u Altajcov. Vedomie mikrosveta u Altajcov. Vedomie anjelských sfér Altajcov. Vedomie času 400 000 miliónov rokov pred naším letopočtom. Vedomie trasľavosti Altajcov. Veštecké schopnosti Altajcov. Prútikárske schopnosti Altajcov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Info polia spomienok mŕtvych Altajcov. Anjel.
V predchádzajúcich článkoch o šamanstve sme vychádzali prevažne z klasickej šamanskej literatúry a osobných kontaktov s osobami, ktoré prezentovali šamanstvo v dnešnej podobe. Teraz budeme prechádzať na informačné polia, ktoré sú okolo nás. Hovoríme im akáša, tiež info polia spomienkové, ktoré sa uvoľnia po smrti prírodných ľudí a zvierat. Tieto spomienky z neurónov sú okolo nás v priestore. Nie každý má schopnosti vnímať tento svet mŕtvych ľudí. Budeme sa venovať všetkým Altajcom, ktorí žili v období okolo rokov 10 000 rokov pred naším letopočtom až do obdobia 6 000 rokov pred naším letopočtom. Žili v podstate v dnešnom Rusku. Ide o oblasť medzi Azorským a Baltickým jazerom. Toto obdobie bolo pre tento prírodný národ vrcholové.

Altajský národ sa vymykal z bežných šamanských národov jedinečnou schopnosťou jednoduchého telepatického prepojenia pomocou vhodných obrazov. Tak isto bol silne ovplyvnený info poliami našej zemskej histórie, ktoré boli staré okolo 1 miliardu rokov. Niektorí jedinci tohto národa sa do info polí mŕtvych ľudí a zvierat prebúrali. Celkovo sa odhaduje, že Zem ako planéta môže mať nejakých 4 až 5 miliárd rokov.

Altajci klinickej smrti. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Západnej Indie. Zemepisná šírka a dĺžka (12,G). Všetky info polia v hĺbke 5 000 km, skoro v jadre. Jedinci tohto národa majú nechuť sa reinkarnovať. Info pole vzniklo z tých, ktorí sa vrátili z klinickej smrti.

Altajci s kozmickým vedomím. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Tibetu. Zemepisná šírka a dĺžka (11,G). Tu sú z kozmu násilne stiahnuté do meditačných sôch a objektov, čo bola asi bežná prax v Tibete. Takéto sochy slúžia na meditačné účely.

Altajci so stigma vedomím. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti východnej pologule. Zemepisná šírka a dĺžka (10/E). Stigmy ako krvavé nehojace sa rany po tele a orgánoch tela. Nad hlavou energetický kotúč, do ktorého ukladali spomienky z toho, čo zažili. Často v info poliach Slnečnej sústavy, súhvezdiach a až 40 miliárd svetelných rokov od Zeme.

Altajci s mutáciou orgánov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Tibetu. Zemepisná šírka a dĺžka (9,10/ E,F). Pre viacero národov. Prírodní ľudia s dvojitými orgánmi tela. Zaujímavé na Altajcoch je, že sa často zväzovali do dvojíc a robili rituály, ktoré im navzájom spájali orgány a aj psychiku. To po ich smrti viedlo k tomu, že ich posmrtné spomienky sa pohybujú, sú aktívne a navzájom sa kontaktujú medzi sebou.

Siamskí Altajci. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Indie. Zemepisná šírka a dĺžka (10,11/ E, F). Z viacerých prírodných národov. Dvaja zrastení jedinci. Niektorí v aktuálnej reinkarnácii. Niektorí viazaní do predmetov. Jedna dvojica putuje vzdialenosti 60 miliárd svetelných rokov od Zeme. Teda ako informačné pole, ktoré hľadá niečo ako dokonalý raj. Majú v sebe info polia mŕtvych pravekých ľudí.

Lama tulku Altajský. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Severného oceánu. Zemepisná šírka a dĺžka (1 – 18 / A,B). Nechuť sa reinkarnovať a keď, tak do nemožnej kombinácie viacerých zvierat. Celý kmeň sa venoval rituálom s ľudskými orgánmi a kŕmili nimi zvieratá. Predpoklad pre reinkarnačné pochody silné. Aj túžba byť spolu v informačných poliach. V sebe praveké duše. Aktivita medzi sebou. Silné prepojenie medzi sebou. Každý vedel o tom druhom, čo robí a čomu sa venuje.

Lama tulku Altajský kozmický. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Slnka, ale na úrovni častíc. Teda mikrosvet. Musíte si nahodiť Silva stav. To je vtedy, keď všetko vnímate ako blikanie. Sekundu svetlo a sekunda tma. Majú rovnakú dôležitosť a k tomu kozmické vedomie.

Porucha straty spomienok cez zvieratá u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Európy. Zemepisná šírka a dĺžka (4,E). Meditovali na pravekých živých ľudí ako menejcennú rasu a po ich smrti ich info polia do seba.

Snové vedomie Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Afriky. Zemepisná šírka a dĺžka (3,4,5/G,H). Sú tu umiestnené skoro všetky prírodné národy. V snoch si vzájomne pomáhali a prepájali svoje psychiky. Komunikácia.

Anjelské sféry Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Afriky. Zemepisná šírka a dĺžka (14,15,16/E,F). Sivasté anjelské sféry, čierne anjelské sféry a hlavne zlatisté anjelské sféry. Tak isto minerálne anjelské sféry.

Znakové vedomie v mozočku u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Austrálie. Zemepisná šírka a dĺžka (15,16,17/ J,K,L). Skoro každý národ tu má stiahnuté svoje znaky. No sektor je prázdny a bol premiestnený do Knižky v sektore (6,F) východná pologuľa.

Miecha vedomie magické u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti celej Slnečnej sústavy. Jeden Altajec s kozmickým vedomím. Celá plejáda zasvätení. Stigmatické vedomie. Aktivita medzi sebou v info poliach.

Vedomie brušného mozgu u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Číny. Zemepisná šírka a dĺžka (9,10,11,12 ,13,14 /H, G,F,E,D). Veľké množstvo Altajcov v tomto vedomí cicavcov.

Vedomie ganglií u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Afriky. Zemepisná šírka a dĺžka (2,3,4,5,6/ I,H,G, J). Najviac Altajcov v tomto zvieracom vedomí nižších zvieracích druhov.

Seans vedomie u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti, kde žili. Znovu pohyb v ich info poliach z dôvodu pravekých info polí v sebe a mágia vzájomného sa priväzovania.

Sexus joga vedomie v aure u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti tektonických anomálií Zeme, Slnečnej sústavy a súhvezdí. Z ich vedomia sa uvoľnili schémy stromčekov. Stromčeky a znaky sú súčasťou zúženého vedomia ako u pravekých ľudí.

Pyramidálne vedomie u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti východnej pologule. Zemepisná šírka a dĺžka (7,E). Cítiť tu pyramidálny tvar. Altajci stavali menšie pyramídy už ako systém hrobky pre tých najvýznamnejších Altajcov. Pyramidálne tvary sú aj v súhvezdí Rys, Žirafa, okolo planéty Zem, aj vo vzdialenostiach 20 miliárd svetelných rokov. To je hranica dnes spoznateľného kozmu.

Energetické vedomie u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Ázie. Zemepisná šírka a dĺžka (8,9/G,F). Husté aurické obaly okolo tela a orgánov tela. Liečiteľské účinky.

Vedomie mikrosveta u Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Polynézie. Zemepisná šírka a dĺžka (2,3,4,5,6,/ H,I,J,K). Aj ostatné šamanské národy. Jedinci, ktorí vo svojej mysli vnímali bod ako niečo, čo sa zmenšuje a zmenšuje. Ukladali sem svoje poznatky. U ľudí sa bežne jeden bod v mozgu rozširuje.

Vedomie anjelských esencií. Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti celej východnej pologule. Zemepisná šírka a dĺžka (celá východná pologuľa). Ide o anjelské sféry z rôznych druhov materiálov ako sú minerály, kosti, koža, kokosové orechy a ďalšie druhy. Ale nájdeme tu aj špeciálne anjelské sféry z kvapiek vody, iskier, kúskov ľadu. Pri obuchovaní kameňov, sledovaní kvapiek, ako sa rozpŕchnu, pri rozdrvení ľadu. Tu sa vytvárali tiež zvláštne anjelské sféry.

Vedomie času 1 miliarda rokov pred naším letopočtom.
Niekoľko jedincov. Zámerne nebudeme udávať ich koordináty. Treba si uvedomiť, že info polia mŕtvych zvierat možno vnímať v období 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. 700, 800. 900 miliónov sú prázdne a nie sú v nich žiadne záznamy. No už v období 1 miliardy sú záznamy spomienok mŕtvych zvierat a ľudí. Treba si pri čítaní týchto info polí zmeniť psychiku na kozmickú a posunúť čas. Vyzerá to tak, že v tomto období žil na zemi podobný tvor ako človek. No náhle sa tak prudko zmenila činnosť zemského magmatického jadra, že vývoj ľudskej civilizácie bol pochovaný na 600 miliónov rokov. Po tejto ľudskej civilizácii nezostalo nič iba info polia spomienok tohto ľudského druhu.

Vedomie trasľavosti Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Afriky. Zemepisná šírka a dĺžka (6,I ). Nervstvo mu šklbalo. Oči mykalo. Ušlo o poruchu vnímať svetlo ako prerušované. Chvíľu svetlo a tma, svetlo a tma. Ako u ľudí, ktorým viečka kmitajú. Rovnako sa sústredia na svetlo a tmu v procese svetla. To im dovoľovalo prenikať psychicky do predmetov a okolia na úroveň molekúl, ale aj atómov. Aj tu skopírované spomienky z ich života.

Veštecké schopnosti Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Indického oceánu. Zemepisná šírka a dĺžka (5,6,7,8,9,10/G,H,I,J ). Pre viaceré šamanské národy spoločné. Veštenie zo zabitých zvierat, krvi, tváre, cez dušu zabitej osoby.

Prútikárske schopnosti Altajcov. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Afriky. Zemepisná šírka a dĺžka (7,I). Ide o schopnosť tvoriť energie okolo svojho tela v aure z poškodených nervových platničiek. Ako niečo v priebehu choroby lupus. Trvalé energetické výboje zo svalových platničiek vo svaloch. Zo svalových platničiek tvorba točiacich sa špirál. Záujem o všetko, čo sa hýbe v točivom pohybe.

 

Pridaj komentár