Tibetská kniha mŕtvych. Autor knižky – sekajúci svätec. Klinická smrť vo vode. Kostné výrastky. Sväté znaky. Kosti prázdne. Živý Boh. Reinkarnácia. Informačné pole je aktívne v jednej žene.

Pokračujem v skúmaní svätcov všetkých náboženských systémov. Využívam svoje veštecké a špiritistické schopnosti. Napojil som sa na Tibetskú knihu mŕtvych a texty v nej. Aktivizoval som obrazy, čo sa s knižkou dialo. Z tohto záznamu som aktivizoval informačné pole mŕtveho autora tohto náboženského diela. S poľutovaním nenachádzam v autorovi živú formu Boha, a preto prestávam mať o túto osobu záujem. Jeho informačné pole deaktivujem a vraciam do kľudovej podoby.

Posúvam sa ďalej a napájam sa na ďalšie texty tohto diela a hľadám, kde autor knižky zašiel, aby spísal náboženský život tej doby. Priestorovo sa cez magnetické polia posúvam do oblasti nepálskych Himalájí. Tu sa objavuje záznam inej osoby, ktorá je časťou Tibetskej knihy mŕtvych. Vyhľadávam jej pozostatky, no informačné pole mŕtvej osoby je prázdne. Pokúšam sa ho hľadať a nachádzam ho v živej osobe, ktorá sa venuje spisovaniu histórie. Na chvíľu si požičiavam informačné pole.

Zdá sa, že tentoraz som trafil na svätca. Jeho neuróny sú prepnuté a sú v nich znaky tibetského písma. Prešiel klinickou smrťou, počas detstva padol ako chlapec do vodopádu a tu sa dusil. Chladná voda umožnila, že v klinickej smrti bol dosť dlho. Nakoniec ho vyplavilo ku kraju. Prebral sa, no neuróny šedej kôry veľkého mozgu boli už pozmenené. Okamžite do jeho vnútra vstúpila duša indického jogína. Dotyčný Tibeťan sa stáva špiritistom. Zároveň uňho zisťujem kostné výrastky. Tieto fenomény mu dovolili viesť náboženský život. Mal na starosti sekanie tibetských nápisov do kameňov. Tieto kamene sa hromadili na kopách a boli roznášané po celých Himalájách. Časť je dodnes uložená v hlbokých jaskyniach. Po preskúmaní informačné pole vrátim dotyčnej živej osobe. Nemienim zasahovať do behu sveta.

Pridaj komentár