Náboženská cesta. Božstvo dneška. Božstvá prírodného človeka. Zvierací prístup. Ľudské vedomie a premýšľanie. Prírodne vedomie a posunková reč. Zvieracie reakcie na náboženské objekty zvnútra.

Sme spoločne na náboženskej ceste k živému Bohu svätcov. Nebudeme tu hovoriť o spomienkovej forme Božieho sveta uloženého v pamäťových záznamoch pomocou štúdia a vzdelávania. Naším záujmom sú náboženské obrazy, ktoré sa zjavujú v mozgu spontánne na základe prepojenia mysle s pozostatkami brontosaurov a dinosaurov, prípadne fosílnych pozostatkov týchto zvierat. Nutnost mať špiritisticke schopnosti a iné nastavenie mozgu.

Keď ste schopný dosahovať základné naladenie na živé vnímanie Boha a Božieho sveta vo vás, tak je vhodné si uvedomiť, že Božiu prítomnosť možno pociťovať na základe niekoľkých rovín vedomia. Pod vedomím tu budeme rozumieť určité časové rozpätie vo vývoji človeka. Prvé vývojové obdobie spadá do dnešných dôb a končí kdesi v ranom období gréckych dejín, kde ľudstvo začalo myslieť. Teda ľudské vedomie je charakteristické používaním písma, ktoré má viac ako 30 znakov, tie sa navzájom vhodne kombinujú a ich kombináciou získavame slová, ktoré už označujú a v ľudskej mysli nahradzujú obrazy konkrétnych vecí. A k tomu pridáme Aristotelovu schopnosť skúmania všetkého na základe pokusu a omylu. Skúsim, otestujem a potom vyrieknem o danej veci súd. Položím si otázku, či je toto tvrdenie pravdivé, alebo nie. Potom to skúmam a na základe pokusov vyrieknem čo najobjektívnejší súd o danej predstave. V ľudskej forme myslenia je vnímanie náboženského sveta charakterizované tým, že Boží svet má podobu ľudských postáv a ľudských predmetov. Teda znaky a prejavy Božieho sveta majú v živej forme podobu ľudských bytostí a ľudských vecí.

Situácia sa zásadne zmení, keď Boží svet budeme vnímať v prírodnom vedomí. Teda ide o obdobie začiatku Atén a Sparty. Časovo ideme naspäť do prvotnopospolnej spoločnosti, kde človek nevie čítať a písať, nepremýšľa logicky, používa veľa posunkovej reči rukami a telom. Pripomína to reč dvoch hluchonemých osôb, ktoré sa snažia komunikovať pomocou rúk a pohybov pier. Aj v tomto období je možné vnímať náboženské prejavy. No sú tu postavy ľudí so zvieracími prvkami alebo priamo so zvieratami. Z tohto obdobia je aj celá schéma anjelov a démonov. Tak isto praveké civilizácie sú plné Božstiev so zvieracími prvkami. Čím časovo hlbšie do praveku, tým sú božstvá zvierackejšie a menej ľudské. Môžeme prevziať termín o prírodnom náboženstve.

Je paradoxné, že ľudské vedomie môže Boží svet vnímať už s technickými prvkami. Teda mimoriadne moderné myslenie poznamenané technickým pokrokom ako je digitalizácia a kozmické technológie vedie k tomu, že ľudské symboly Božieho sveta naberajú technické prvky. Možno hovoriť o tom, že ľudská postava sa postupne mieša s technickým doplnkami a bude predpoklad, že sa čisto ľudská postava z mäsa zmení na náboženstvo strojov a robotov. Vychádzame z vešteckého prieskumu nábožensky ladených ľudí. Iná situácia nastane, keď človek pobudne dlhšie v kozme a jeho vedomie sa zasadne zmení. Ľudské postavy začínajú mať na svojom tele časti kozmu. Ľudská postava sa mení na kozmickú postavu. Máte pocit sklenenej postavy a tá sa plní kozmickým priestorom. Tu sú naznačené niektoré vývojové línie náboženských trendov. V zásade by sa mali náboženské obrazy a symboly posunúť do tejto obrazovej línie.

Zostala nám posledná, najstaršia vývojová línia a to je línia zvieracia, ktorú možno datovať do obdobia pred pravekým človekom. Zvieracie vedomie môžeme rozvinúť v sebe, ale treba odmietnuť myslenie a tiež šamanskú manipuláciu so svetom. Je to jednoduché, máte pred sebou náboženský znak a iba sa naň koncentrujete a zároveň čakáte reakciu zvnútra vašej duše a tela. Nič viac, nič menej. Treba si to vyskúšať.

Pridaj komentár