Individuálna meditácia

Tento príspevok pojednáva o špiritizme a technikách vytesňovania zobudených duchov z fyzického tela do aurického obalu, ktorý sa nachádza okolo fyzického tela a je tvorený bioenergiou zhusteného charakteru. Naďalej pokračujem v nácviku základných špiritistických technik, ktoré mi umožňujú účinne ovládať svet zobudených informačných polí mŕtvych osôb a zvierat. Len pre poriadok zopakujem, že špiritistom som sa stal dobrovoľne a cieľavedomým výcvikom. To, že som nemal tieto špiritistické schopnosti produkovať zhustenú hmotu na prebúdzanie mŕtvych informačných polí, bola len a len výhoda. Vďaka tomuto som mohol rozoznávať stav bez ducha mŕtvej osoby a s duchom mŕtvej osoby či už vo fyzickom tele, alebo v mojej bioenergetickej aure. Na rozdiel od iných špiritistov dokážem dôsledne kontrolovať, aký duch mŕtvej osoby momentálne je vo mne oživený a aký mal životopis počas života v tele. Teda určitý typ totožnosti. Tak isto kontrolujem, aký bude mať jeho prítomnosť vplyv na okolie. Ďalšou mojou vymoženosťou je, že som schopný oživenú dušu dopĺňať mimo vlastných bioenergetických zdrojov vlastného tela. To bežný špiritista nedokáže. Oživená duša čerpá bioenergiu z tela svojho hostiteľa a to najčastejšie z chorých miest a tak nechtiac zhoršuje zdravotný stav svojho hostiteľa. K týmto technikám pribudla technika vytesnenia ducha z fyzického tela do aurického tela okolo môjho fyzického tela. Toto dosahujem predstavou zväčšujúcej sa pyramídy vo svojom tele. Vtedy sa duch vytesní do mojej aury. Takto môžem mať v aure aj viacerých oživených duchov. Keď je duch v aure, tak do fyzického tela naplneného bioenergiou môžem prijať ďalšieho ducha podľa okolností. Pokračujem v nácviku likvidácie plazmatických objektov, ktoré oživení duchovia produkujú v hojnom počte, aby dokázali plniť žiadosti a príkazy svojich hostiteľov, ale pozor, aj vlastné túžby. Tento fenomén treba pozorne kontrolovať. Pokračujú úspešné terapeutické zásahy u špiritistov, ktorí chcú mať tieto veci pod kontrolou a nechcú skončiť zle. Dnes už viem účinne kontrolovať a aj diagnostikovať, kto je a kto nie je špiritista. Tak isto som sa utvrdil v tom, že špičkový veštec je aj účinný špiritista a tak svoje veštby môže aj svojim duchom realizovať. Záverom by som dodal, že som aj s ďalšími ezoterikmi dokázal účinne eliminovať značnú časť negatívneho vplyvu zobudenej duše v ľudskom hostiteľovi. Touto cestou ďakujem tým, ktorí mali odvahu a vstúpili so mnou aj do tejto časti ezoteriky.

Pridaj komentár