– Individuálna meditácia 2003-07-10

Tento príspevok sa zaoberá ďalšími poznatkami psychiatrického členenia pováh. Znovu sa po dlhšom čase vraciam k zozbieraniu najnovších poznatkov v tejto oblasti. Len zľahka pripomeniem, že tu ide o štyri povahy a to hysterickú, epileptickú, schizofrenickú a psychopatickú. Nehovorím tu o duševnej chorobe, ale prejavoch, ktoré sú ešte pod kontrolou. Čo sa týka hysterickej povahy, tak túto som dôsledne ovládol a už nepripustím, aby ma hnala v oblasti ezoteriky hľadať niečo nové. Preprogramoval som ju, aby v ezoterike išla do hĺbky a tieto hĺbky stupňovala. Teda nebude to iba veľké divadlo, ale skutočné realizovanie fenoménov ezoteriky. Začali sme si viacerí uvedomovať, že hysterická povaha veľmi často skrýva určité neschopnosti. Táto povaha je schopná svoje nedostatky zakrývať, ako sa len dá. Je paradoxné, že práve toto môže byť aj hnacím motorom do budúcnosti. Dnes už viem veštecky vystihnúť najhlavnejšiu patológiu, ktorá u hysterickej povahy dominuje. Tvrdo som pracoval na otvorení epileptickej povahy a ochoty sa vecami zaoberať detailnejšie, zbytočne sa neponáhľať a ísť veciam na koreň. Epileptická povaha je výhodná z toho hľadiska, že sa vie jednou vecou zaoberať dlhodobejšie. Neustálym opakovaním dáva ezoterike potrebnú hĺbku a silu. Som rád, že pracujem na otvorení tejto povahy. Najviac práce som odviedol na schizofrenickej povahe. Schizofrenická povaha je vždy niekým iným a nikdy nie sama sebou. Jednoducho žije pre druhých. Tento fenomén dovoľuje na diaľku výborne stiahnuť bioenergenické telo diagnosticky ošetrovanej osoby a cítiť sa počas diagnostikovania ako táto osoba. Aj tu treba dosiahnuť určitú úroveň, ktorá dovoľuje napríklad detailnejšie diagnostikovanie a precíznejší veštecký výkon. Čo ma pri tejto povahe potešilo je, že sa dokážem neviazane až pošetilo baviť a smiať sa na čomkoľvek. V tejto povahe som ešte dostatočne nerozvinul schopnosť premýšľať o zmysloch života a o tom, čo môže nastať po smrti človeka. Tomu sa budem venovať v nasledujúcich mesiacoch. Negatívnou črtou, ktorá sa pri schizofrenickej povahe objavila, je precitlivelosť na to, čo mi ľudia povedia. Tiež pociťujem, že niektorí ľudia si voči mne viacej dovoľujú. Čo sa týka psychopatickej povahy, tak tej som sa tak intenzívne nevenoval. Mám ju zatvorenú alebo utlmenú z toho dôvodu, že ľudia na ňu reagujú celkovo negatívne. Zato ale podrobne skúmam psychopatické povahy a ich spôsob konania. Je zaujímavé, ako psychopatická povaha dokáže precízne skúmať až do detailov napríklad ezoterické meditačné postupy. Psychopatická povaha sa môže cítiť ako žena a teda z pohľadu ženy sa aj na svet pozrieť. Tak isto sa psychopatická povaha môže cítiť ako starec, dieťa, umelec a podobne. To tejto povahe dovoľuje podrobne skúmať a pochopiť druhé osoby. Nie je mi celkom jasná črta schopnosti myslieť magicky. Predpokladám na základe vešteckého prieskumu, že sa tu bude jednať o techniku prstových módov a akupresúrnych bodov. Pri týchto technikách sa používa významný faktor a to tlak svalov. Na diaľku som preskúmal niekoľko prútkarov, ktorí dokážu hľadať vodu a minerály. Všetci majú otvorené psychopatické povahy a tras svalov. Tras svalov je potrebný k vešteckému výkonu cez nervové platničky vo svalovej hmote. V tomto prípade som začal praktizovať diagnostiku bioenergetického stavu orgánov ľudského tela pomocou prútkarskeho drôtiku. Tak isto som sa venoval presunu týchto pováh do jednotlivých častí veľkého mozgu. No po otvorení neurónových buniek a prieniku do nich sa všetko presunulo do brušného mozgu. Ide o steny tráviaceho traktu, kde sú neurónové bunky. Tu sa vytvorila schéma kruhu, kde hysterická povaha je v spodnej časti brucha, epileptická povaha v ľavej časti brucha, schizofrenická v hornej časti a psychopatická v pravej časti brušného mozgu. Tento stav nastal po prieniku môjho vedomia do 13 oblastí neurónov vlastného tela. Podrobnejšie v Rituálnej škole a Astrál sekcii. V tomto prípade platí ezoterická skúsenosť o tom, že spomienky, ktoré sme prežili a vnímali zmyslami a sú uložené v pamäti, sa môžu za určitých okolností posunúť z veľkého mozgu na iné miesto, kde sa nachádza zhluk neurónov. V pokročilejšom štádiu prieniku do astrálnych rovín vlastných neurónov môžu dokonca spomienky človeka putovať z jednej oblasti neurónov do druhej oblasti neurónových zhlukov. Týmto sa môžu posúvať aj 4 povahy. V štádiu preniknutia do astrálnych rovín vlastných neurónov treba hovoriť o povahách v celom tele. Takto nejako sa ezoterik prepracuje k celoneurónovému vnímaniu.

Pridaj komentár