Ďalšie psychologické skúmanie, ktoré dopomôže meditujúcim, aby si udržali správne reakcie na vonkajšie a vnútorné podnety. Článok môže byť prospešný aj ľuďom s rôznymi psychickými problémami.
Budeme tu hovoriť a testovať schopnosť reakcie na rôzne podnety a povely. Povely tu bude vydávať druhá osoba. Podnety si budete vydávať sami, tak isto si nasugerujete niektoré situácie a zároveň budete skúmať, ako reagovalo vaše vnútro.
Začneme reakciami na povely druhej osoby voči vám. Požiadate blízku osobu, aby vám vydala rôzne slovné povely, napríklad fyzického charakteru: Postav sa! Sadni si! Ľahni si! a podobne. Vy zisťujete, či dokážete takéto príkazy prijať do svojej mysle cez sluchové orgány. Tak isto si zapíšete, ako ste ich vykonali. Potom vám druhá osoba dá tieto pokyny písomnou formou. Napíše na kúsok papierika, čo máte spraviť. Prečítate si to a vykonáte. Potom vám druhá osoba dá povely pomocou posunkov rúk a svalov tváre. Sú to podobné pokyny ako dáva psovod pri výcviku psov. Vy zisťujete, či na tieto posunkové povely dokážete klasicky reagovať a vykonať ich. Druhá osoba vám vydá pokyny, aby ste písali určité slová, aby ste niečo nakreslili, aby ste vyslovili niektoré slová a vety, aby ste voľne rozprávali nejaký príbeh na požiadanie. Druhá osoba vám neustále vydáva aj iné povely, ako ste zvyknutý. Prikáže vám, aby ste cvičili a hovorili niektoré slová. Môže vám vydať aj protichodné príkazy a vy musíte správne reagovať. Druhá osoba môže zrýchľovať a spomaľovať vydávanie príkazov rôzneho druhu. Pripomína to výcvik vojakov za neustáleho vydávania určitých povelov.
Druhá osoba vám vydá povel, aby ste si predstavili a vsugerovali potrebu ísť na záchod. Zároveň musíte zareagovať, ako keby to bola skutočnosť a odídete na záchod. Druhá osoba vám vydá príkaz, aby ste si vsugerovali veselú príhodu a na tvári vyčarili úsmev. Druhá osoba vás požiada, aby ste si spomenuli na bolesť u zubára a na tvári mali mimiku bolesti. Druhá osoba vám dáva príkaz aj na vyvolanie iných pocitov a adekvátnej reakcii. Tak isto zisťujete, či si dokážete v mysli vybaviť vhodné spomienky a správne na ne reagovať. Príkazy druhej osoby môžu byť viazané aj na čas, v ktorom máte pokyn vykonať a tak isto miesto, kde to máte vykonať.
Druhá osoba vám vydáva absurdné príkazy, ako pohryznúť sa do prsta. V tomto prípade musíte reagovať odmietavo a vhodným spôsobom protestovať. Druhá osoba vám dáva príkaz, aby ste vulgárne ohovárali dobrú osobu. Vy odmietate a nerealizujete. Testuje si schopnosť nereagovať a nevykonať veci, ktorými by ste si mohli ublížiť alebo porušovať právne zákony, prípadne robiť niečo nemravné.

Pridaj komentár