Zvuková ezoterika. Slepec. Zvukové spomienky. Hlasivka jedna aj druhá. Echolokácia delfína. Bioenergia Reiki. Právnické dýchanie cez hlasivky. Vibrujúce hlasivky. Zvuková mantra. Terapia a liečba. Tranz. Zvuková mágia. K tomuto zápisu je zvuková nahrávka MP3.

Pokračujeme naďalej v nácviku zvukovej ezoteriky, ktorá je založená na koncentrácii do hlasiviek, ktoré máme v krku. Do hlasiviek sa koncentrujeme a vždy sem prisúvame bioenergiu Reiki. Teda pred samotným nácvikom zvukovej ezoteriky je potrebné zvládnuť schopnosť tvoriť bioenergiu vo svojom tele. Podrobnosti nácviku v Reiki škole. Tak isto je potrebné najprv zvládnuť echolokačné schopnosti. Ide o schopnosť rozvibrovať hlasivky takým spôsobom, ako to robí netopier, delfín, vorvaň alebo veľryba. Túto schopnosť máme v sebe skrytú a je možné otvoriť ju štúdiom a nácvikom Echolokačnej školy. To sú základné predpoklady na mantrické ovládnutie zvukovej ezoteriky. Tak isto je vhodné, aby ste si naštudovali anatómiu hlasiviek.

V našom prípade sa bude jednať o mantrické cvičenia založené na mentálnej ezoterike, teda nepôjde o vydávanie zvukov cez ústa a pery. Pery a ústa sú vždy zatvorené, mentálne meditujúca osoba všetko realizuje mikrozáchvevmi v jednej aj druhej hlasivke. V spomienkach si vybaví potrebný zvuk a túto spomienku stiahne z veľkého mozgu cez bioenergie do hlasiviek.

Dnešná forma zvukovej ezoteriky je prevažne založená na speve či už šamanskom, alebo náboženskom. Vždy ide o spev fyzický. Pokiaľ si spievate, niečo odriekate pomocou vnútorného hlasu alebo vnútorného spevu, je potrebné tieto aktivity vždy stiahnuť do hlasiviek. Hlasivky sú jediným ľudským orgánom, ktorý možno rozvibrovať.

Na praktizovanie zvukovej ezoteriky je potrebné ovládať aj základy mágie zvukov a celkovo ovládať magický spôsob myslenia. Bližšie v Magickej škole alebo Magickej poradni. Zvukovú ezoteriku šamanov treba zvládnuť na základe tranzových techník. Ide o techniku, pri ktorej sa všetko deje na základe vhodnej kombinácie zvukov. Teda pokiaľ sa chcete presunúť do hlasiviek, spravíte tak na základe vhodne skombinovaných zvukov z pamäte alebo rovno v hlasivkách. Neustále všetko prevádzate nie premýšľaním, ale správnou kombináciou zvukov vydávaných mikrozáchvevmi nervových zakončení hlasiviek.

Cez hlasivky, do ktorých ste sa skoncentrovali, neustále preteká bioenergia Reiki. Bioenergia preteká jednou aj druhou hlasivkou. V mantrickej praxi sa treba naučiť aktivizovať a spomaľovať prúd bioenergie. Z hlasiviek bioenergia prúdi do jednotlivých častí tela. K bioenergii tvorenej alebo pretekajúcej cez hlasivky je potrebné pridať echolokáciu. Ide o zvláštnu techniku, pri ktorej imitujete zvuky netopiera, delfína a veľryby. Robíte to tak, že počúvate alebo si spomínate na echolokačné zvuky, ktoré napríklad vydáva netopier. Počujete echolokačné zvuky, alebo si na ne spomínate a všetko koncentrujete do oblasti jednej aj druhej hlasivky. Usilujete sa echolokačné zvuky vydávať tak, aby sa aj vracali naspäť ako bumerang. Keď echolokačne ošetrujete niektorý orgán, tak platí, že echolokácia sa vracia v prípade zdravého orgánu. Keď je orgán alebo miesto v tele choré, tak sa echolokácia stráca. Takto je možné echolokačne ošetrovať orgány vlastného tela.

Ďalšou nutnosťou pre zvukové uplatňovanie mantrickej ezoteriky je potreba precvičiť jednu aj druhú hlasivku. Zámerne píšem o dvoch hlasivkách. Vo zvukovej ezoterike je treba sa naučiť využívať hlasivky inak ako pri bežnom hovorení a speve. V jednej hlasivke beží iný zvuk ako v druhej hlasivke. V jednej hlasivke spravidla beží určitý zvuk nepretržite bez zastavenia. Medzi vydávanými zvukmi nie je žiadna prestávka. Je to ako paľba z guľometu, ktorá nie je prerušovaná dlhšiu dobu. Zároveň z druhej hlasivky idú zvuky prerušovane, to znamená, že prúd zvukov je rytmicky prerušovaný. Napríklad ide dvakrát za sebou zvuk „ZZ“ a potom ticho. Ide za sebou tri krát „ZZZ“ a znovu ticho. Takto kmitajúce hlasivky pri mentálnej zvukovej ezoterike kmitajú rozdielne. Je to prirodzenejší zvuk pre šamanské praktiky a zvukovú mágiu.

Všetky tri zložky z hlasiviek prenikajú postupne do organizmu a vytvárajú stav, aký majú slepci od narodenia. Teda pokiaľ možno bez obrazov a iba na základe zvukov. Slepá osoba od narodenia nemá predstavy a obrazy seba a vonkajšieho sveta. Všetko beží cez vnímanie zvukov a pocitov. K zvukovej forme je vhodné pridať viacej formu hmatovú.

Počas cvičení zvyčajne počúvame hudbu šamanského etnika. Pokiaľ možno prírodnú hudbu bez komerčných zásahov. Vhodné je počúvať aj zvuky prírody a hlavne echolokačné zvuky netopiera, delfína a veľryby.

Pridaj komentár