Rozvoj mentálnej sexuality, ktorá je založená na čo najreálnejších predstavách vzrušenia a vyvrcholenia. Všetko sa deje za účelom erotického naladenia a darovania tohto stavu hinduistickým božstvám.

Ruky a nohy ako narcistické zakončenie pohlavných orgánov a tiež ako jediný fetiš, ktorý je zadok milovania. Ruky a nohy ako začiatok tvrdosti a hĺbka podnetu k vyvrcholeniu, ale tiež návrat vyvrcholenia, ktoré sa spája v blaženom stave vnímania hinduizmu. Ruky a nohy ako uvedomelý nástroj orgastického vzdychu.

Tak ako erotická poloha tela, tak aj poloha rúk je vlahou erotikou vyprahnutého vnútra jogínov. Dovoľuje prežívať božskú prítomnosť Šivu a Šakti. Jej božské ruky tam a jeho božské ruky ešte stále tam. Optimálna veľkosť ruky a jej nohy dovoľuje hĺbku a rýchlosť pohybu. Niekedy je pre hinduistické božstvo vhodnosť a prítomnosť ťažkých rúk. Ich drsnosť je vhodnejšia ako nervózne pobehovanie sem i tam.

Ženská šikovnosť vyvoláva blaženosť na bojisku hinduistických orgií. Hinduistickí bohovia majú chuť si užiť svoju dokonalosť v nedokonalosti ľudského zaľúbenia. Apetít erotična je pažravosť ukojenia. Hinduistický Bože, ako je to všetko ružovučké a naivné! Dnes budeš zase a znovu rozdávať okuliare zamilovanosti. Nechápem, prečo si taký slepý. Všetko staršie omladlo, všetko mladučké je už značne skúsené. Zamilovanosť prekonáva bariéry a Šakti v koite Šivu je ešte dokonalejšia. Stačí tak málo a svet je nesporne dokonalejší. Hinduistický Bože, neskladaj z mojich očí zamilovanosť. Daj nám orgazmus každý deň, aby sme ťa skrze erotikon mohli vyciťovať ružovejšie ako doteraz. Obratnosť prstov medvedej laby je mystický zážitok dokonalej agresívnej hrdosti.

Znásilnil Šiva Šakti, alebo to bolo iba želanie hinduistických bohov? Hravé znásilnenie pohlcuje žľazy dokonalosti omnoho živočíšnejšie, než by sme si želali. Čo vlastne si želá vyvrcholenie Šakti v mojej mysli? To je jednoduché, aby som sa ako ona zamiloval do Šivu. Ó, je to šialené, ale božsky dokonalé. Len v orgastickom šialenstve možno prijať Šivu v Šakti ako Šakti v Šivovom predkolení. Niet dokonalejšieho nástroja ako je ruka prstov a dlaň vlastnej prirodzenosti.

Zvyk dotýkať sa prirodzene toho, čo sa nazýva prirodzenie nie je nič iné, iba túžba po božských zážitkoch v nedokonalosti ľudského rozmnoženia. Správna prstová technika dovoľuje prúdenie energie sublimačným spôsobom a zabezpečuje spojenie tiel na dôkaz narkomanskej neprítomnosti. Zabudol som na všetko a pripomenul som si Šivu v Šakti. Nádherná rozkoš spojenia všetkých dlaní, prstov a jaskýň do jediného cieľa počas orgastického záchvatu. Napumpovať predstavu milujúcich sa božstiev v mysli milujúcich sa. Milujete svoje ruky ako svoje údy a pustatiny, ktoré nepatria vám, ale božstvu Šivu a Šakti.

Pridaj komentár