Pokračujem v preverovaní a skúmaní možností alternatívnej liečby a terapie. Vyhľadávam v knižkách rôzne postupy a skúšam ich aplikovať na sebe a tých, ktorí sa dobrovoľne pridajú tieto terapie odskúšať na vlastnej koži.
Pod manipuláciou s lebečnými kosťami nemám na mysli chiropraktické posúvanie a naprávanie lebečných kostí, ale tlak prstov na lebečné kosti. Tento tlak je silný a intenzívny. Musí prísť k pocitu, že kosť v danom mieste stlačenia pruží, ako keď zatlačíte na plexisklo alebo dobre nafúkanú pneumatiku. Skúšal som tlačiť postupne jednotlivé kostené plochy a skúmal som všetko na stave vlastných bioenergií. Pri niektorých stlačeniach sa mi vytváral takzvaný migrenózny volt. Organizmus prudko aktivizoval nervový vzruch v niektorej oblasti tela. Pri stlačení iných bodov zase dochádzalo k tomu, že migrenózny volt sa stratil. Podobnú techniku na zvládnutie migrenóznych voltov používa úspešne aj jedna meditujúca. Teda kto chce upravovať bioenergetické pochody vo svojom tele, postupuje doslova intuitívne.
Máte pocit, že potrebujete utíšiť bioenergie napríklad po Reiki systéme? Tak si začnite na hlave hľadať vhodný bod a ten potom krátko silne prstom zatlačte. Čakajte na odozvu. Keď chcete svoj systém energetizovať, zase intuitívne hľadajte príslušný bod. Pri niektorých meditáciách je potrebné v zlomku sekundy prepnúť bioenergie do iného režimu. Napríklad niekoho som liečil bioenergiou Reiki a potom potrebujem zistiť niečo o jeho zdravotnom stave, tak intuitívne vyhľadám bod a stlačím ho. Okamžite príde k bioenergetickému prepnutiu.

Pridaj komentár