V článku sa budem zaoberať sugeráciou, kontrolnou sugeráciou, bioenergiou Reiki, kontrolou automatických mechanizmov zdravia, programovaním zdravia a vytvorením autopilotov zdravia.

V doterajšej liečiteľskej praxi či už pri vlastnej liečbe, ale aj liečbe iných osôb som v prvom rade praktizoval mechanizmus priamej liečby. Niečo zostalo disharmonické alebo choré a potom sa nasadzovali liečebné terapie rôzneho druhu, ktoré boli vybraté spravidla intuitívne.

V poslednom období sa usilujem o úplne iný mechanizmus liečby ako doteraz. Skoncentrujem sa na chorý orgán a intuitívne zisťujem, či sa organizmus na chorobný stav dostatočne aktivizoval. Dokonca pri koncentrácii do dotyčného orgánu si predstavujem, že je chorľavejší a zisťujem, ako na túto sugeráciu zhoršenia bude organizmus reagovať. Vyciťujem v prvom rade neuróny veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a nervových platničiek vo svaloch. Senzibilný človek by mal všade cítiť rovnomernú aktivitu, ktorá má zhoršený zdravotný stav napraviť. Pokiaľ v niektorej oblasti cítim pasivitu alebo dokonca deštruktívne aktivity voči chorému orgánu, tak zasahujem a usilujem sa, aby v tejto oblasti nastala vhodná aktivita. Mohli by sme to nazvať aj inak a hovoriť o autopilotoch vlastného zdravia. To, že niektoré orgány v tele chorľavejú alebo ich nedokážete vyliečiť, môže naznačovať na slabo fungujúci autopilot zdravia. Prípadne pracuje naopak a ničí váš organizmus. Preto v poslednom čase zameriavam svoju pozornosť na sugeratívne testovanie orgánov v tele a zároveň zisťujem, ako bude organizmus reagovať.

Skoncentrujem sa na príslušný orgán v tele, ktorý je zdravý a sugeráciou v tomto orgáne uverím, že je chorý. Sugerácia musí byť presvedčivá. Zároveň v daných oblastiach, kde sa nachádzajú neuróny zisťujem, či prišlo k dostatočnej aktivite a k liečebným efektom. Pokiaľ takýto stav liečby nenastal, usilujem sa koncentrovať do oblasti výskytu neurónov v tele a vyvíjať tu potrebnú aktivitu.

Takýto spôsob liečby vytvára predpoklady na liečbu miest, ktoré majú zabezpečiť ozdravovanie a vyliečenie. Teda po vhodnej diagnostike treba zistiť, ktorá oblasť neurónov blokuje uzdravenie a následne neliečiť chorý orgán, ale oblasť neurónov, ktoré na chorobný stav reagujú pasivitou alebo deštrukciou. Je možné pri liečbe aktivizovať jeden aj druhý prístup, teda preliečovať chorý orgán a zároveň liečiť aj neurónovú oblasť, ktorá poriadne nepracuje na udržaní zdravia.

Pridaj komentár