V tomto príspevku sa znovu vraciam k nácviku sugeratívnych schopností a ich využitiu pre ezoterickú prax. Tiež sa budem venovať aj odvrátenej strane sugeratívnych schopností, ktoré vo svojej extrémnej forme nabúravajú celkové ego, ciele, zdravie, psychiku a vedú ku skreslenému vnímaniu reality okolo nás.
Je pravdou, že sugeratívne schopnosti sú v ezoterickej praxi dôležitou súčasťou zvládnutia viacerých extrémnych techník. Napríklad technika vsugerovania si poškodených miest v mozgu vedie intenzívnejšie do všetkých náboženských systémov. Vsugerovanie si nezhubných nádorov pod šedou kôrou mozgovou vedie k zvláštnym bioenergetickým schopnostiam. Celkovo vsugerovanie si určitých extrémnych situácií vedie k zvláštnym schopnostiam. Niektoré duševné stavy by sa nedali meditovať, pretože sú sprevádzané rôznymi ťažkými poškodeniami či už fyzického, alebo psychického rázu. No sugerácia, pri ktorej sa celkovo na určitý čas blokuje logické a vlastne akékoľvek myslenie, dovoľuje zvláštne psychické stavy dosahovať. Na to, aby sugerácia čohokoľvek mohla dobre fungovať, je vhodné otvoriť si schizofrenickú povahu, ktorá je bioenergeticky uložená v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. U schizofrenickej povahy dochádza k strate a oslabeniu ega, čo je potrebné k dobrým sugeratívnym schopnostiam. Schizofrenická povaha dobre vyciťuje iné osoby, ich pocity, ich túžby a podobne. A práve táto schopnosť dovoľuje rozvinúť sugeráciu a diaľkové prepojenie na osoby v rôznych zdravotných a rôznych psychických stavoch. Potom stačí iba uveriť, že vyciťovaný stav dotyčnej osoby je môj vlastný stav a sugerácia je výborne dokončená. Keď sa schizofrenik vcíti do osoby, ktorá má nádory, tak má pocit, že aj on má tie isté nádory. To je tá správne prevedená sugerácia. Na základe sugerácie nádorov možno úspešne a aj bezpečne vyvolať určité psychicko- bioenergetické fenomény. No na druhej strane sugerácie tohto druhu ničia aj zbytok vlastného ega, ktoré sa skladá z vlastných zážitkov, túžob a cieľov. A preto je potrebné, aby pri uplatnení sugeratívnych techník došlo k aktívnemu nácviku dostatočne predimenzovaného obrazu egocentrika, ktorý má svoje vysoké ambície, na ktorých tvrdo pracuje každý deň. Pri egocentrizme odmietame iných a staráme sa hlavne o seba a ľudstvo je nám ukradnuté. Toto je nutná podmienka, aby sme si uchovali triezvosť a ťah na dosahovanie určitých cieľov. Ego a celkový egocentrizmus sa dobre pestuje v rámci Silvovej školy a Fakírskej školy. Tak isto je vhodné mať vysoké ambície a na týchto ambíciách aj vytrvalo pracovať. Čím chorlavejšie a ťažšie stavy si vsugerovávate, tým intenzívnejšie treba pracovať na budovaní tvrdého ega. Čo sa týka sugeratívnej techniky, tak nie je vhodné túto účinnú ezoterickú techniku považovať za jedine vhodnú techniku.

Pridaj komentár