V tomto príspevku pojednávam o zasväcovacích cvičeniach, ktorými je možné posilňovať tvorbu vlastnej bioenergie Reiki. Kľúčové slová Reiki, meditácia, zdravie.
K zasväteniu Reiki I. som pre vás pripravil určité cvičenia, ktorými posilníte a stabilizujete získané zasvätenie. V prvom rade si na začiatku reikovania vlastnej osoby spomeňte, ako ste boli zasvätení. Potom sa skoncentrujte do oblasti ústnej dutiny a sem vložte predstavu jednej aj druhej ruky. Stačí v tejto oblasti udržiavať koncentráciu trochu dlhšie a bioenergia sa bude tvoriť automaticky. Keď cítite, že sa nahromadilo v tejto oblasti dostatok bioenergie, tak ju treba postupne presúvať do orgánov vlastného tela. Môže nasledovať koncentrácia do oblasti rohov spánkových lalokov za obidvomi ušami. Tak isto si v tejto oblasti vizualizujete ruky, a to hlavne časť prstov. Znovu sa sem intenzívne a na pár minút skoncentrujte a zároveň tu neustále udržujete obraz rúk. Postupne sa tu bude hromadiť energia a túto energiu treba postupne odvádzať do orgánov vášho tela. Pokračujeme koncentráciou do dvoch častí mozočka, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zrakovým mozgom. Znovu sa sem intenzívne skoncentrujte a to na pár minút. Zároveň sem vložíte z pamäti obrázok ľavej a pravej ruky. Neustále sa koncentrujete do oblasti mozočku a usilujete sa tu otvoriť bioenergetický potenciál. Keď cítite v tejto oblasti tlak silnejší ako je to bežné, tak vzniknutú bioenergiu odvádzate do priľahlých častí mozgu a potom aj ďalších orgánov v tele. Nasleduje koncentrácia do poslednej oblasti a to je oblasť pupku. Intenzívne sa do tejto oblasti koncentrujete s predstavou, že ste ešte v bruchu vašej matky a cez pupočnú šnúru priteká všetka potrebná výživa. Koncentrácia do tejto oblasti je trochu náročnejšia a vyžaduje viac opakovaní, kým sa vám to dokonale podarí. Na začiatok sa môžete koncentrovať hlbšie do oblasti kolien, prípadne si na pupok pri koncentrácii položiť vlastné ruky. Tak isto si ruky môžete priložiť na oblasť úst, oblasť nad ušami a na hlavu zozadu. Fyzické priloženie rúk vám umožní lepšiu koncentráciu do tejto oblasti. Je tiež dobré sa na začiatku cvičení v daných oblastiach poštípať. Pomôže to lepšie pomocou bolesti sa do týchto oblastí skoncentrovať. Počas reikovania je vhodné si predstavovať alebo spomínať, že ste sa úplne fyzicky vysilili, a aj tak musíte pracovať ďalej. Kto športoval pozná, že u športovcov sa objavuje takzvaný druhý dych a športovec prekonáva túto krízu a môže bežať a cvičiť ďalej. Vhodné je aj nacvičovať Reiki zasvätenie po celodennom pochode, hodinovom behu, plávaní alebo posilňovaní. Vtedy sa Reiki otvára v organizme akosi samé. Pri cvičeniach je vhodné, aby ste mysleli výlučne na seba a boli čo najviac sebeckí a nemysleli na iných. Pre tých, ktorí už majú za sebou zasvätenie u iných Reiki zasväcovateľov, je vhodné utlmiť prísun bioenergie z vonkajších zdrojov mimo ich telo a dosiahnuť určitý pomer tvorby vlastných energií a energií, ktoré zosávate. Môj Reiki kurz nie je zatiaľ o liečení iných ľudí, ale o liečení seba samých; až neskoršie príde k nácviku liečby iných ľudí. Pri klasickom Reiki cez vás bioenergia preteká a vy ste iba sprostredkovateľ energie, ktorá lieči iných ľudí. Pokiaľ sa naučíte vytvárať vlastné bioenergie a vzájomne ich navzájom miešať, tak vytvoríte zaujímavý liečebný efekt pre vlastný organizmus.

Pridaj komentár